Rubriky
Nezařazené

Nová výzva za 1 mld. euro se zaměří na cíle Zelené dohody

Evropská komise spustila výzvu zaměřenou na cíle Zelené dohody pro EU, jejíž rozpočet je 1 mld. euro.

Výzva je vydaná v rámci výzkumného a inovačního programu EU Horizont 2020 a od zítra se do ní budou moci hlásit zájemci, kteří budou chtít využít financování na ekologické inovace.

Výzva má 8 tématických oblastí, mezi něž patří zvýšení ambicí v oblasti klimatu, čistá, dostupná a bezpečná energie, průmysl pro čisté a oběhové hospodářství, energeticky a zdrojově účinné budovy, udržitelná a chytrá mobilita, strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork), biodiverzita a ekosystémy, a nulové znečišťování a životní prostředí bez toxických látek.

Kromě toho výzva obsahuje dvě horizontální oblasti, kterými jsou rozšiřování znalostí a posilování úlohy občanů. Výzva bude otevřená do 26. ledna 2021 a první projekty by měly být spuštěné na začátku podzimu příští rok.

Foto: Ministerstvo životního prostředí
Zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Seminář SKS v Mariánských Lázních

Ve dnech 3.- 4. 9. 2020 organizoval TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS s.r.o. Mariánské Lázně pod hlavičkou Sdružení komunálních služeb dvoudenní akci s doprovodným programem, jejíž hlavní část tvořil seminář o bezpečnosti na dětských hřištích. Tento seminář měl být původně zařazen v programu jarního Kongresu SKS, který byl z důvodu koronaviru zrušen. Náhradní akce se zúčastnilo na 50 zástupců TS.

Hlavními partnery akce byly společnosti CONTENUR, LAMBERGA, TECHNOCAR a IGRO. Dalšími partnery byli lázeňská společnost Ensana, Golf club Royal, Správa městských sportovišť, Skiareál Mariánky, Miniaturpark Boheminium, Restaurace Golf, kočárová doprava , vláček dopravního podniku, Nová Karna.

Celkem se akce zúčastnilo 60 účastníků včetně několika sponzorů a dvou přednášejících. Účastníci se vyjádřili ,že seminář byl velmi poučný, kladně hodnotili organizaci, zajímavý program a krásné prostředí. Za SKS i TDS, jako pořádající, jsem rád, že akce splnila svůj účel, nejen svou odborností, ale programem i zajištěním.

Všem zúčastněným děkuji za účast a partnerům za spolupráci i tajemníkovi Ing. Josefu Matuchovi.

Daniel Javůrek

Ředitel TDS M. Lázně a člen Rady SKS

Rubriky
Nezařazené

EU 36/20 Green Deal – Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích.

V rámci nadcházejícího IV. obchodovacího období 2021+ s emisními povolenkami Evropská komise navrhuje vytvořit alternativní nástroj k současnému systému obchodování s emisemi skleníkových plynů (EU ETS) ve formě Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Zelená dohodu pro Evropu zdůraznila, že pokud „rozdíly v míře ambicí ve světě přetrvají, zatímco EU bude své cíle v oblasti klimatu zvyšovat, navrhne Komise pro vybraná odvětví mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích, aby se omezilo riziko úniku uhlíku“ – např. přesun výroby z EU do jiných zemí s nižšími ambicemi v oblasti snižování emisí, nebo že se produkty EU nahrazují uhlíkově náročnějšími.

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích by zajistil, aby cena dovozu odrážela lépe obsah uhlíku. Toto opatření bude koncipováno tak, aby bylo v souladu s pravidly Světové obchodní organizace a dalšími mezinárodními závazky EU. Představovalo by alternativu k současnému bezplatnému přidělování povolenek nebo kompenzaci zvýšení cen elektřiny, které mají předcházet riziku úniku uhlíku stanovením ceny uhlíku v systému EU pro obchodování s emisemi (ETS).

Cílem konzultace je shromáždit zpětnou vazbu od zúčastněných stran, zejména energeticky náročných odvětví. Ačkoliv nejsou jednotlivé varianty konkretizovány, obsahuje veřejná konzultace návrhy na zaměření této problematiky v kapitole 6 (např. formou daně atd.)

Připomínky je možné posílat do 25. 9. 2020.

Foto: ecopress
Zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Méně světelného smogu: MŽP rozdělí peníze na šetrné pouliční osvětlení

Dalších 30 milionů korun na snížení světelného znečištění v chráněných krajinných oblastech rozdělí obcím od 1. září 2020 Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.

Starostové získají na výměnu energeticky i světelně nevyhovujícího osvětlení až 2 miliony korun. Díky dotaci pořídí zdravější a úspornější svítidla, čímž sníží negativní vliv světelného smogu na přírodu i zdraví obyvatel a zároveň uspoří výdaje za energie.

Dotační výzvu vyhlašuje rezort MŽP v Národním programu Životní prostředí již třetí rok za sebou a stejně jako v předchozích letech má nachystáno 30 milionů korun. O prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR na modernizace soustav veřejného osvětlení se může ucházet zhruba tisícovka obcí, které se nacházejí alespoň částí svého katastru na území chráněných krajinných oblastí a současně mají méně než 100 tisíc obyvatel (viz Seznam obcí).

„Zájem o podporu ze strany obcí v CHKO očekáváme opět velký. Již v předchozích dvou výzvách požadovaný objem peněz dalece převýšil námi vyhrazenou alokaci 30 milionů korun. Celkově jsme doposud přijali 73 žádostí o podporu z Národního programu Životní prostředí, a to na téměř 80 milionů korun. Z nich jsme podpořili 55 kvalitních projektů, díky nimž svítidla vymění například v Hejnicích na Liberecku, v Prachaticích či v Zubří ve Zlínském kraji,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Problematika světelného znečištění je v posledních letech velmi diskutovaným tématem. Mnoho vědeckých prací a studií poukazuje na řadu nepříznivých vlivů umělého osvětlení na lidské zdraví, životní prostředí, ekonomiku i bezpečnost v ulicích.

U veřejného osvětlení je problémem především špatně zvolená barva světla, neboli teplota chromatičnosti, která nepříznivě působí na lidský i zvířecí organismus. Modrá složka spektra narušuje biologické rytmy v nočních hodinách, přispívá k rozvoji civilizačních chorob a narušuje ekosystémy.

Potíže způsobuje také nevhodná intenzita světla, kdy intenzivní a špatně směřující světlo je zbytečně energeticky i finančně náročné. Proto i letos nabízíme v koordinaci s Ministerstvem průmyslu a obchodu městům a obcím finanční výpomoc, aby si mohly pořídit moderní, energeticky úsporné a zdravější veřejné osvětlení,“ vysvětluje ministr Richard Brabec.

Osvětlení, které může být podpořeno státní dotací, musí splnit několik hlavních kritérií: světlo bude zaměřeno pouze do dolního poloprostoru, omezí podíl modré složky světla a sníží přesvětlování, tedy úroveň osvětlení nebo jasu komunikace, které nesmí překročit hodnoty požadované normou ČSN EN 13201 o více než 30 %.

Program MŽP probíhá v koordinaci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které má v programu EFEKT připraveno dalších 90 milionů korun a u něhož se o stejnou dotaci mohou ucházet obce ležící mimo chráněnou krajinnou oblast a také velká města jako Praha, Brno, Ostrava, Olomouc a Liberec.

„Meziresortně koordinovaný postup se při přípravě programů osvědčil. Dotační tituly MŽP i MPO mají shodné metodické pokyny i kritéria hodnocení žádostí, liší se jen v několika oblastech, jako je například rozdílný okruh příjemců či termín dokončení projektů,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Dotace pokryje obcím až polovinu výdajů na rekonstrukci či úpravu soustav veřejného osvětlení, a to do výše 2 milionů korun. Výzva je koncipována jako jednokolová a soutěžní, pro získání dotace bude tedy rozhodující kvalita a přínosy projektů.

„Do způsobilých nákladů si může obec zahrnout nákup a montáž měněných i doplňovaných svítidel, optimalizaci řídicího systému v případě, že proběhne společně s výměnou svítidel, výměnu kabeláže ve sloupech veřejného osvětlení, rekonstrukci rozvaděčů nebo pronájem montážní plošiny. Až 50 tisíc korun přispějeme i na projektovou dokumentaci. Naopak stavební a výkopové práce, sloupy či výložníky ani tentokrát financovány nebudou,“ upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Termín pro podání žádosti je od 1. 9. 2020 do 31. 10. 2020, přičemž projekty musí být zrealizovány do konce roku 2023. Příjem žádostí probíhá elektronicky přes systém AIS Státního fondu životního prostředí ČR.

Foto: Smart Lighting Solution
Zdroj:


Rubriky
Nezařazené

V Praze přibývají šedé kontejnery na kovové obaly

Aktuálně se jich v ulicích hlavního města nachází 1412. Pražané do nich každoročně vyhodí stovky tun odpadu. Jen za prvních sedm měsíců tohoto roku to bylo přes 359 tun. Svozové společnosti se musely otáčet zejména v dubnu, květnu a červnu. Během těchto pandemických měsíců skončilo na třídicí lince Pražských služeb ve Vysočanech bezmála 168,5 tuny kovových obalů.

Kontejnery určené ke sběru kovových obalů se v metropoli na stálo objevily v druhé polovině roku 2016, kdy byla separace této komodity zařazena do komplexního systému třídění komunálního odpadu. V naprosté většině jde o 1100litrové nádoby doplněné menšími 240litrovými popelnicemi a velkokapacitními podzemními kontejnery.

„Během pilotního projektu se na vybraných místech nacházelo 53 nádob, nyní se počet stání umožňujících separaci kovových obalů blíží k číslu 1500,“ říká tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

„Šedě zbarvené nádoby zřejmě nebudou těmi posledními, které rozšíří barevnou paletu separačních nádob. Od ledna mají Pražané možnost objednat si hnědou nádobu určenou ke třídění bioodpadu. Praha aktuálně testuje svoz domácího gastroodpadu a ve Štěrboholech běží pilotní projekt vícekomoditního sběru.

„Důkladnější separace je nutná jednak kvůli rostoucímu množství vyprodukovaného odpadu na území hlavního města, jednak kvůli našim klimatickým závazkům. To znamená zacházet s odpadem jako se zdrojem, který lze efektivně využít,“ vysvětluje náměstek primátora pro životní prostřední Petr Hlubuček.

Popularita plechovek roste

Stejně jako stoupá popularita kovových nápojových obalů, stoupá povědomí a ochota tento druh odpadu separovat. V roce 2017 se v Praze svezlo 143,5 tuny kovového odpadu. V roce 2018 to bylo 261,8 tun a loni činil objem svezených nápojových plechovek, kovových tub, konzerv a víček 421 tun. Pražské služby, ve svých prognózách odhadovaly, že i letos množství svezeného odpadu naroste.

„Překvapilo nás rekordní množství kovových obalů vyhozených během dubna, května, června. Svou roli patrně sehrála vládní nařízení, zvýšený zájem o trvanlivé potraviny a omezení otevírací doby restaurací,“ odhaduje tiskový mluvčí největší pražské svozové společnosti.

Podle statistik Pražských služeb – na jejichž lince končí obsah šedých kontejnerů z celé metropole – bylo v dubnu předáno k recyklaci 56,8 tun, v květnu 54,5 tuny a v červnu pak 56,9 tun kovových obalů.

Tlakové obaly do kontejneru nepatří

„Do kontejnerů nepatří nádoby od sprejů, tlakové nádobky od kosmetiky, obaly od motorových olejů a dalších nebezpečných či chemických látek. Nepatří sem ani prázdné plynové kartuše od turistických vařičů a v žádném případě zde nesmí končit hasicí přístroje. Tyto produkty patří na sběrné dvory,“ varuje závěrem Mana a dodává: „Prosíme Pražany, aby obaly nevyhazovali v plastových sáčcích. Komplikuji to práci na třídicí lince.“

Množství vytříděných kovových obalů (v tunách):

  • 2016 (od srpna): 21
  • 2017: 143, 5
  • 2018: 261, 8
  • 2019: 421
  • 2020 (leden – červenec): 359,

Foto: plzeňoviny
Zdroj:
 

Rubriky
Nezařazené

MPO vypsalo první výzvy na podporu rekonstrukce veřejného osvětlení a další energeticky úsporné projekty

Program EFEKT se zaměřuje prioritně na neinvestiční dotace, které motivují k přípravě kvalitního energeticky úsporného projektu. Samospráva a podnikatelé, ale i vlastníci rodinných a bytových domů mohou využít hned několik forem podpory,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Znění programu EFEKT pro rok 2021 je k dispozici na stránkách www.mpo-efekt.cz. Pro program je ze státního rozpočtu uvolňováno ročně 150 mil. Kč. Na konci července byly vyhlášeny pro rok 2021 rovněž první dvě výzvy k podávání žádostí o dotace. Hlásit se tak mohou zájemci o poskytování poradenství v síti Energetických, konzultačních a informačních středisek (EKIS), kterými jsou podnikatelé, případně i města.

Lhůta pro podávání žádostí je od 1. září do 30. září 2020. Novinkou je intenzivnější podpora středisek EKIS pro širší poskytování poradenství a možnost pro zástupce EKIS více propagovat úspory energie a dotahovat konzultované projekty, které jsou na začátku, až k realizaci.

Další výzva je zaměřena na města a obce, které mají zájem získat podporu na rekonstrukci veřejného osvětlení. Lhůta pro podávání žádostí je v tomto případě od 1. září do 31. října 2020. V této oblasti není pro následující rok nic nového, ale opět je vyhlášena alokace minimálně v objemu 90 mil. Kč.

Tyto prostředky mohou z programu EFEKT využít města a obce, které neleží na území chráněných krajinných oblastí. Města a obce ležící v CHKO mohou získat dotační prostředky na rekonstrukci veřejného osvětlení z Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, ze kterého plyne do této oblasti dalších 30 mil. Kč.

Program EFEKT je sice ve srovnání s prostředky z jiných dotačních programů malý, ale svým významem stále nabývá na důležitosti,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla a doplňuje: „Podmínky a zaměření programu stále vylepšujeme a přizpůsobujeme potřebám trhu a zájmu jeho uživatelů. Těší nás zájem, který o program EFEKT je, i když již mnoho let máme převis poptávky před finančními možnostmi programu. Budeme se snažit o jeho posílení.“

Do konce srpna budou vyhlášeny ještě dvě výzvy, ze kterých bude pro rok 2021 dotováno organizování akcí na podporu úspor energie a zpracování různých nástrojů a podkladů pro rozšiřování informací o úsporách energie,“ říká ředitel odboru energetické účinnosti a úspor Vladimír Sochor a dodává: Pro dalších pět aktivit jsou vyhlašovány kontinuální výzvy s možností podávat žádosti o dotace průběžně během roku. Ty budou vyhlášeny v listopadu, aby bylo možné začít podávat žádosti o dotace hned od 1. ledna 2021.“

Jde o podporu na zavedení energetického managementu s výší dotace až 500 tisíc korun, což platí pro veřejný i pro podnikatelský sektor. Kraje, hlavní město Praha a statutární města mohou získat dotaci až 800 tisíc Kč na zpracování územní energetické koncepce nebo na zpracování zprávy o uplatňování územních energetických koncepcí. Kromě toho budou obce, města a dobrovolné svazky obcí moci požádat o dotaci na zpracování místní energetické koncepce, a to ve výši až 400 tisíc Kč v rozdělení podle počtu obyvatel.

Dále je možné získat dotaci až 200 tisíc Kč na ověření, zda jsou objekty ve veřejném sektoru vhodné pro projekt řešený metodou EPC, tedy specifickou formou realizace energeticky úsporných projektů. Dotaci lze získat na zpracování energetického posouzení objektu nebo areálu.

Taková studie proveditelnosti by měla vlastníka objektu informovat o všech možných energeticky úsporných opatřeních, která by vedla ke snížení provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie, a zjistit jejich optimální kombinaci, která je pro spotřebitele výhodná.

Foto: srovnator.cz
Zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Kolektivní systémy slíbily, že zpětný odběr výrobků Samsung zůstane beze změn

Některé sběrné dvory přestaly v posledních dnech odebírat od občanů vysloužilé výrobky značky Samsung. Aktuální situace vznikla kvůli ukončení smlouvy mezi kolektivním systémem Asekol a výrobcem, společností Samsung, v jejímž důsledku Asekol od 1. srpna přestal dosloužilé elektro Samsungu ze sběrných dvorů sbírat.

Společnost Samsung přešla už k 1. lednu 2020 k jinému kolektivnímu systému, společnosti REMA, která má nově Samsungu zajišťovat sběr a svoz použitých dosloužilých elektrozařízení.

Vzniklá situace na sběrných dvorech je pro nás neakceptovatelná. Proto jsme na ministerstvo všechny zúčastněné svolali k jednání, na kterém jsme se dohodli na okamžité nápravě,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Občané si za likvidaci a recyklaci každého elektro výrobku platí už při jeho nákupu. Proto je pro nás nepřijatelné, aby nemohli odložit tyto výrobky na sběrných dvorech provozovaných obcemi, popř. dalších místech k tomu určených, nebo se vůbec museli zabývat tím, o jakou značku jde a kam s ní. Rozhodně se nesmí stávat, aby byli odmítnuti z důvodu, že kolektivní systémy, ze své podstaty neziskové, mezi sebou svádějí konkurenční boj,“ uvedla dnes náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany životního prostředí MŽP Berenika Peštová.

Odpovědnost za likvidaci elektrozařízení uvedeného na trh mají jeho výrobci a dovozci. Ti svou odpovědnost přenášejí v naprosté většině na kolektivní systémy, ve kterých se sdružují a které za ně organizují sběr a svoz vysloužilého elektrozařízení.

„REMA na jednání slíbila, že ze všech obecních sběrných dvorů značku Samsung bude bez problémů odvážet, a to i bez smlouvy. Provoz sběrných dvorů může tedy v tuto chvíli zůstat beze změny, a ty mohou nadále odebírat i výrobky značky Samsung. Samozřejmě za podmínky, že Rema dostojí svému dnešnímu závazku. Situaci budeme samozřejmě nadále monitorovat, aby svoz zůstal funkční a bezproblémový,“ uvedla po jednání Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR.

„REMA je připravena z každé obce odvážet veškeré televizory a monitory značky Samsung, a to i bez uzavřených smluv. Každá obec může zavolat na bezplatnou linku Chytré recyklace 800 976 679 a REMA to bez podmínek odveze,“ potvrdil za společnost REMA předseda představenstva David Beneš.

Jednání se vedle zástupců MŽP, SMO ČR, společnosti Samsung a kolektivního systému REMA účastnili také zástupci dalších kolektivních systémů – Elektrowin a Asekol, a samozřejmě Sdružení místních samospráv ČR, jež situaci s obcemi intenzivně řeší: Velmi vítám, že se schůzka na půdě ministerstva uskutečnila a společnost REMA má zájem na řešení plynulých svozů vysloužilého elektra. Věřím, že toto je vhodný způsob, jak řešit nastalou situaci. Výsledky dnešního jednání budeme komunikovat našim členským obcím,“ řekla výkonná ředitelka SMS ČR Jana Přecechtělová.

Foto: hospodářské noviny

Zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Asekol končí se zpětným odběrem elektroniky Samsungu

Společnost Asekol nebude od 1. srpna 2020 odebírat vysloužilé televizory a počítačové monitory značky Samsung. A to z žádných sběrných míst

„Vezete do sběrného dvora televizi či monitor značky Samsung? Zjistěte si, zda ho od Vás ještě vezmou,“ upozorňuje na svých stránkách Svaz měst a obcí ČR. Od začátku srpna totiž sběrné dvory měst a obcí přestanou odebírat veškeré televizory a monitory značky Samsung.

Svazu měst a obcí to oznámila společnost Asekol, která zajišťuje ekologickou likvidaci odpadu ze sběrných dvorů. Koncem loňského roku Asekolu vypršela smlouva se společností Samsung, a proto nebude již nadále odebírat a odvážet elektroniku této značky.

„Aby umožnila svoz již zpětně odebraných spotřebičů, bude možné po tomto termínu realizovat ještě poslední objednávku bez rozdílu značek. Následně již nebudou jmenované výrobky z míst zpětného odběru přebírány k přepravě ke zpracovateli. Naši dopravci budou instruováni, že nemohou na sběrném místě převzít televize a monitory značky Samsung,“ uvádí Asekol v dopise, který byl rozeslán starostům.

„V nejbližší době Vám společnost Asekol zašle informativní leták pro občany, který obsluha sběrného místa může příchozím se spotřebiči Samsung předávat,“ informuje Svaz.

Od 1. ledna 2020 prováděl Asekol zpětný odběr na vlastní náklady, i když smlouvu se společností Samsung má od letošního roku kolektivní systém REMA Systém. Jenomže, jak vyplývá z informací Svazu měst a obcí, společnost REMA Systém se s většinou sběrných dvorů na zpětném odběru dosud nedohodla.

„Snaha rozlišovat elektroodpad dle značek nebo data prodeje není podle našeho názoru technicky možná a žádný z kolektivních systémů v Evropské unii to tímto způsobem nedělá,“ vyjadřuje se k zastavení zpětného odběru spotřebičů značky Samsung společnost REMA a pokračuje: „Obáváme se však, že tento nesystémový prvek bude mít dopad na funkčnost celého systému zpětného odběru v ČR, a hlavně bude mít negativní dopad na obce a jejich občany.“

Podle REMA systém nesmějí obce být touto situací jakkoliv dotčeny a nabízí jim pomoc: „Pokud se Vaši občané dostanou do komplikací v oblasti zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení, jsme plně připraveni zajistit zpětný odběr, a to v každé ze šesti definovaných skupin elektrozařízení, a bez zbytečného odkladu“.

Od července spustila společnost REMA službu bezplatné informační telefonní linky Chytrá recyklace, na které se občané mohou informovat, jak s vysloužilým elektrozařízením naložit.

Foto: electronic-recycling
Zdroj: 

Rubriky
Nezařazené

Zlepšit životní prostředí v Brně pomůže dešťová voda i žížaly dešťovky

Méně odpadu, lepší vzduch, nižší přehřívání. Na cestě k naplnění trojice ekocílů má Brnu pomoci několik projektů. Obyvatelé se navíc mohou zapojit do výzvy Připrav Brno a ke zlepšení klimatu přispět i vlastní aktivitou.
 

Hned několika opatřeními z oblasti ekologie se v posledních týdnech zabývali brněnští radní. Přistoupili například ke spolupráci s Nadací Partnerství na projektu LIFE TreeCheck. V rámci něho se bude u městských staveb prověřovat, jaká opatření by šlo využít, aby objekt efektivně hospodařil s dešťovou vodou nebo pomáhal snižovat teplotu v okolí.

Odborníci aplikaci zelených opatření vyzkouší u různých oblastí – jak u rekonstrukcí ulic, tak u oprav nebo novostaveb budov. V seznamu konkrétních projektů, ze kterých se nyní budou vybírat ty nejvhodnější, figurují například rekonstrukce cest na Ústředním hřbitově, rekonstrukce ulice Šmahovy, montované skladovací haly v zoo nebo cyklostezka údolím Leskavy.

Lepší hospodaření s dešťovou vodou navrhnou odborníci i pro již existující zástavbu. Studii vypracují pro některé lokality v Bohunicích, Komíně, Novém Lískovci, Kohoutovicích nebo v Brně-severu. Zaměřovat se budou na silnice, chodníky, parkoviště, ale i budovy nebo celé areály (vždy v majetku města). Na vytvoření studie nyní město hledá zhotovitele. U vybraných objektů je pak v plánu opatření realizovat, i v delším časovém horizontu budou poznatky odborníků sloužit jako doporučení pro následné rekonstrukce.

Žížaly a žáci se budou podílet na dalším ekoprojektu. Nezvyklá kombinace „řešitelů“ vznikne tak, že se školy zapojí do vermikompostování. Jde o jednoduché domácí zařízení, při kterém se využívají specifické druhy žížal (především hnojní a kalifornské) k přeměně biologického odpadu na velmi kvalitní hnojivo. Zbytky ovoce a zeleniny, ale i další bioodpad, tak může najít nové využití přímo na místě, kde je vyprodukovaný.

Tím se šetří energie za jeho svoz a další zpracování. Na projektu pracuje město společně s Mendelovou univerzitou a Biskupským gymnáziem Brno. Nejprve zjistí, jaký odpad se ve školách a veřejných institucích produkuje a jak je možné ho využít. Na základě těchto informací vznikne pro kategorii bioodpadu metodika pro vermikompostování.

Co teď a co potom

Rámec různým opatřením dává akční plán pro zlepšování kvality ovzduší. Právě začátkem prázdnin radní schválili plán pro následující tři roky. Obsahuje opatření jako systém slev pro MHD nebo dotaci na šalinkartu, budování odstavných parkovišť nebo cyklotras, které by sloužily pro běžnou dopravu po městě (nikoli primárně k rekreaci), nebo snahu snížit spalování zahradního materiálu a namísto toho více využívat kompostování a štěpkování. Celý plán je dostupný zde.

Cílem Brna je do roku 2030 snížit emise CO2 o 40 % oproti roku 2000. Město na tom pracuje například tím, že mění zastaralé parovody za horkovody nebo že renovuje veřejné budovy jako úřady a školy, aby byly energeticky méně náročné. Zhruba třetinu oxidu uhličitého ale vyprodukují firmy. Desítky se jich už připojily k memorandu, ve kterém se zavazují k pomoci se snížením emisí. Jak? Dočtete se na webu priprav.brno.cz.

Na stejném webu najdete způsoby, jak se sami můžete zapojit. Právě domácnosti zodpovídají za zhruba pětinu emisí CO2. Že ušetříte energie, když pravidelně odmrazíte ledničku a mrazničku, to je známá věc. Existuje ale řada dalších kroků, které lze u sebe doma aplikovat. Odvápnit rychlovarnou konvici, setřít prach ze svítidel nebo vysadit si na balkoně květiny. Podívejte se na www.priprav.brno.cz, vyberte si úkol z výzvy a pochlubte se na sociálních sítích s hashtagem #pripravbrno, že pomáháte zlepšit brněnské ovzduší.

Foto: kudyznudy
Zdroj: Průmyslová ekologie

Rubriky
Nezařazené

Bezpečnost na dětských hřištích

Zveme Vás na odborný seminář  SKS na téma ,, Bezpečnost na dětských hřištích ,,  , pořádaný v  Mariánských Lázních  ve dnech 3.- 4. 9.2020. Akce je zajištěna včetně ubytování v lázeňském hotelu s doplňkovým programem, o kterém budete informováni  v zaslané pozvánce s přihláškou.                                                                                                 

Případné bližší informace poskytne pořadatel semináře Daniel Javůrek , jednatel TDS Mariánské Lázně s.r.o. / tel. 725502881 /, mail: reditel@tds-ml.cz , ev. tajemník SKS                           

 Ing. Josef Matucha (tel.702192160).