Rubriky
AKTUALITY

Děkujeme za vaši účast na 56. Kongresu SKS

V tradičním květnovém termínu / 25. – 27.5./ se konal jarní kongres našeho Sdružení. Po více jak třech letech jsme opět zvolili pro místo konání oblíbenou destinaci – Hotel Zámek Valeč. Akce se konala pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.     

    Poděkování za podporu kongresu patří Generálnímu sponzoru firmě I-Tec Czech Ostrava, hlavnímu sponzoru firmě Haiteco Ústí/Orl. a sponzoru firmě Contenur Senice/H.

V prvním dni jsme připravili pro členskou základnu Workshop na téma: Elektronické podání soutěžní nabídky, Přednášející Mgr. Petr Prášek měl připravenou zajímavou přednášku, v rámci níž se rozvinula bohatá diskuze.   

Čtvrteční jednací den otevřel předseda SKS Bohumil Rataj a naše setkání pozdravili hosté, radní Kraje Vysočina Ing. Bc. Martin Hyský, starostka Valče Bc. Romana Nováková, starostka Hrotovic Mgr. Hana Škodová a také prezident partnerské ZOVP Mgr. Peter Kuba a SRVO Ing. Jiří Skála. Hlavním dopoledním programem bylo jednání Valné hromady SKS na jejímž počátku proběhlo ocenění TS Tábor za Národní cenu České republiky SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST – ročník 2018 v Kategorii Malá s Střední organizace II. Stupně. V rámci ocenění jednotlivců převzal bývalý kolega Jirka Maršík ocenění: „Za dlouholetou práci v SKS,, a náš předseda Bohumil Rataj za  „ Dlouholetý rozvoj a aktivní vedení SKS “

Rozloučili jsme se také s končícími kolegy. Jiřím Malinou TS Poděbrady, Jiřím Maršíkem TS Náchod a Adrianou Borovičkovou Pečecké služby. Ještě jednou jim přejeme hodně štěstí v další životní etapě. V odpoledních hodinách se nám v prezentacích představilo 46 vystavovatelů. I přes jistou nepřízeň počasí vládla na stáncích tradičně výborná nálada.

Společenský večer s rautem tentokrát podpořila svým originálním vystoupením hudební skupina LAS VEGAS. Páteční dopolední plavba lodí po Dalešické přehradě udělala již jen tečku za dalším setkáním členů SKS s našimi vystavovateli. Více foto naleznete v galerii.

Ing. Matucha Josef

Asistent předsedy SKS

Rubriky
AKTUALITY

ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES

Významné výročí 100 let od vzniku Československé republiky nás inspirovalo k uspořádání společného kongresu českého Sdružení komunálních služeb a slovenského Združenia organizacií verejných prác. Tentokrát se naším působištěm ve dnech 10.-12.10.2018 stal Clarion Congress Hotel  Ostrava.                      

Poděkování patří firmám VEACOM, s.r.o. , Plošiny Rybáček, s.r.o. , XERTEC, a.s. , KIS plus, a.s. , PYTLIK, a.s., Komunální technika, s.r.o., KOBIT, s r.o., TRASO, s.r.o., MEVA, a.s., SERVIS-  CENTRUM CZ, s.r.o., I-TEC Czech, s r.o., HANES, s.r.o., ZEBRA GROUP, s.r.o., Kärcher, s.r.o., BIGUMA BOHEMIA, s.r.o., CROY s.r.o., CHARVÁT CTS a.s., GORDIC, s. r.o., Unikont , s.r.o., TopKarMoto, s.r.o.,  Scania SK, s.r.o., ROTHLEHNER pracovní plošiny, s.r.o.,  Blachere-Illumination CZ, s.r.o., AVIA Motors, s.r.o., MALCOM CZ, s.r.o., UniCredit Leasing CZ, a.s., EKO-KOM, a.s., AWP, s.r.o., JRK CZ, s.r.o.Asseco Solutions, a.s., INISOFT, s.r.o., MORAM CZ, s.r.o, ADACOM SR, s.r.o. s jejichž přispěním se naše setkání mohlo uskutečnit. Na kongresu jsme přivítali téměř 350 účastníků z České i Slovenské republiky. Společný program členů SKS a ZOVP v podvečer prvního dne zahájil workshop, tentokrát na volné téma: ,,Jak to děláte u Vás ? Jak to děláme u nás ?,, Diskuze např. k likvidaci odpadů a zimní údržbě  chodníků technickými službami byla podnětná pro obě strany. Čtvrteční hlavní jednací den se dopoledne odvíjel ve slavnostním duchu našeho výročí ,zdravic představitele hostujícího města Ostravy, partnerských sdružení z Polska, Madarska a SRVO a také ocenění sponzorů akce. Odpolední program věnujeme vždy vystavovatelům, kterých se tentokrát prezentovalo celkem 63 na vnitřní i venkovní výstavní  ploše. Vzhledem k tomu, že nám přálo počasí, tak stánky vystavovatelů s komunální technikou byly středem pozornosti až do podvečerních hodin.                                                                    

Téměř ideálně jsme tím tedy navázali na společenský večer, který moderoval Štefan Skrúcaný. Zahájili jej prezidenti SKS a ZOVP a společně si s prezidenty polského a maďarského sdružení připili na další vzájemnou spolupráci. Večerní zábavu rozproudil ROCK and ROLL Band Marcela Widmena a poté pokračovala slovenská kapela CHASA  až do ranních hodin.                                                                     

Společné Setkání jsme v pátek uzavřeli projížďkou historickým autobusem Škoda RTO a prohlídkou památkové rezervace Dolní části Vítkovic.   

Ing. Matucha Josef                                                                                                   

Asistent předsedy SKS

Rubriky
AKTUALITY

54. Kongres Sdružení komunálních služeb

Uplynuly necelé 3 roky od posledního setkání na Lipně a my jsme se opět vrátili do Wellness hotelu Frymburk , tentokrát s volebním kongresem SKS ve dnech 23.-25.5.2018. O sponzorování akce se  zasloužili  f. Blashere Illumination s.r.o.  –  Generální partner, f. Gordic s.r.o. – Hlavní partner a HSplus Technika – Partner, za což jim děkujeme.                                  

Jak je již naším pravidlem, středeční odpoledne věnujeme workshopu s odborným tématem pro členy SKS z Technických služeb. Tentokrát byl zaměřen na GDPR , což je téma, které se vzhledem k jeho aktuálnosti  setkalo s velkým zájmem účastníků.                                                                      

Na čtvrtečním jednacím dni jsme po zahájení ocenili práci našich kolegů z TS Opava za 1 místo v celostátní soutěži za společenskou odpovědnost 2016 a 2017 Podnikatelský sektor –  firma do 250 zaměstnanců. Ocenění převzal Ing. Jan Hazucha a Ing. Martin Girášek. Dále za 2 místo v uvedené soutěži v r. 2016 a 2 místo s soutěži Parkoviště roku 2017 byly oceněny TS Tábor , které zastupoval p. Michal Polanecký. A do třetice dostaly ocenění SKS TS Liberec za vítězství v soutěži Nejlepší propagační video 2017. Ocenění převzal Ing. Petr Šimoník. V dalším dopoledním programu  zvolila členská základna SKS  vedení spolku na další funkční období, a to prakticky ve staronovém složení. Při odpolední prezentaci firem se potom představilo v hotelu i na venkovní výstavě 53 vystavovatelů. V tomto čase nám přálo i rozmarné šumavské počasí a vše proběhlo bez deštníků.                                                                                                                           

Tradiční společenský večer byl zahájen charitativní dražbou symbolické pracovní vesty SKS, kterou vydražila firma Moram s.r.o. Jelikož se k ní přidalo s příspěvkem i vedení hotelu a také jednotliví dárci, obdarovali jsme nakonec Zuzanku Lavičkovou ,postiženou dětskou mozkovou obrnou, finančním obnosem cca 31.tis. Kč na rehabilitační péči. V pokračujícím večerním programu se představila hudební skupiny The Basketls se skladbami z 60.- 80 let, kterými bavila účastníky kongresu do brzkých ranních hodin.                                                                                                   

Naše šumavské setkání zakončila páteční okružní plavba lodí po Lipenské přehradě .  

Ing. Matucha Josef                                                                 

Asistent předsedy SKS

Rubriky
AKTUALITY

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost

Dne 27. 11. 2018 proběhlo slavnostní předávání Národních cen České republiky za společenskou odpovědnost. Prestižní ocenění nejlepším firmám a organizacím byla předána ve Španělském sále Pražského hradu.

V kategorii „malá a střední organizace“ získává ocenění „Společensky odpovědná organizace II. stupně“ a mezinárodní certifikát „Committed to Sustainability (2 hvězdy)“ i společnost Technické služby Tábor s.r.o.

Po slavnostním předávání obdrží všichni účastníci Zprávu hodnotitele. Zpráva hodnotitele představuje podrobnou zpětnou vazbu v podobě silných stránek a oblastí pro zlepšení v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost, včetně bodového hodnocení.

Výhody pro úspěšné organizace:

  1. Národní a mezinárodně uznávané ocenění „Committed to Sustainability“ (platnost 2 roky)
  2. Externí a nezávislá zpětná vazba v podobě silných stránek a oblastí pro zlepšení
  3. Zařazení do mezinárodní databáze EFQM

Národní ceny Rady kvality České republiky jsou pro firmy a organizace významnou příležitostí k nezávislému hodnocení jejich činností, výstupů a vnitřních procesů, které jim umožňují dosahovat vyšší kvality, větší míry společenské odpovědnosti a přispívají k lepší konkurenceschopnosti.

Rubriky
AKTUALITY

54. Konference SRVO

Členská základna Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení se setkala na 54. konferenci  SRVO  ve dnech  1 .- 2.11. 2018 v Brně .  Zázemí pro účastníky setkání poskytl hotel OREA Resort Santon. Partnerskou organizací Sdružení komunálních služeb zastupoval na konferenci asistent předsedy Ing. Matucha.  Nové vedení  spolku připravilo pro členy velmi zajímavé přednášky a diskuzi nejen k tématu veřejného osvětlení , snížení  světelného znečištění, ale také k problematice vlivu světla, především tzv. modré složky světla na organizmy. Vlastní  prezentace vystavovatelů a následný společenský večer  již jen doplnily úspěšný  program konference.  Pro zájemce z řad SRVO byla ještě v pátek připravena návštěva centrálního technického dispečinku Brněnských komunikací. 

Ing. Matucha Josef,  

Asistent  předsedy  SKS

Rubriky
AKTUALITY

Seminář SRVO

Dne 1. listopadu 2018 se v Brně uskutečnil seminář SRVO, kde jsme paní Ing. Mgr. Pavlíně Slavíkové předali ocenění rady SKS za odvedenou práci při rozvoji komunálních služeb České republiky.

Ing. Matucha Josef 

Asistent předsedy SKS

Rubriky
AKTUALITY

Ocenění pro členy SKS za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“.

Na Pražském hradě se 28. listopadu  již potřetí rozdávalo ocenění za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“.

Vyhlášení 3. ročníku Ceny za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“ proběhlo v rámci Slavnostního předávání Národních cen kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj ve Španělském sále Pražského hradu.

Tato velkolepá událost představuje vyvrcholení poslední části roku, která pod listopadovými akcemi v rámci „Listopadu – Měsíce kvality“ skrývá desítky odborných setkání, seminářů, konferencí a především také vyhlášením soutěží a projektů, které Rada kvality ČR každoročně zastřešuje.

Cena za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“ jako součást Národní politiky kvality, představuje významný nástroj, jehož prostřednictvím Rada kvality ČR podporuje úsilí a motivuje malé a střední podniky, rodinné firmy a sociální podniky k odpovědnému a udržitelnému způsobu podnikání.

V kategorii Malý a střední podnik si vítězství zasloužily Technické služby Opava s.r.o., správce majetku a komunálních služeb Statutárního města Opavy,

„Jsme společností, jež vykonává komunální služby, tedy “sloužíme veřejnosti”. Proto významné ocenění, které jsme získali, není pouze náš cíl, ale cesta. Cesta k dosažení cíle, kterým je rychle, kvalitně, efektivně a společensky odpovědně realizovat práce a služby nejen pro našeho zřizovatele, kterým je Statutární město Opava, ale zejména pak pro občany ve městě bydlící, či město navštěvující.  Získaného ocenění si velmi vážíme, je pro nás zavazujícím impulsem do další práce a naznačuje nám, že jsme na správné cestě. Jsme moc rádi, že můžeme ukázat a inspirovat, že i komunální služby se dají dělat společensky odpovědně a trvale udržitelně.“, sdělil na adresu vítězství Martin Girášek, provozně-technický náměstek Technických služeb Opava.

Výsledky letošního ročníku Ceny za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“:

Kategorie Malý a střední podnik

  1. místo:  Technické služby Opava s.r.o.
  2. místo:  Technické služby Tábor s.r.o.
  3. místo:  Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Vítězové třetího ročníku obdrží jako poděkování a závazek k pokračování ve svých dosavadních aktivitách čestné členství v partnerských organizacích Asociace společenské odpovědnosti a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Rada kvality ČR se zavázala, že bude i nadále svými programy podporovat takové prostředí, ve kterém mají své nezastupitelné místo nejen kvalita, ale také principy společenské odpovědnosti a udržitelnosti.

Rubriky
AKTUALITY

Celoslovenský snem 2018, Terchová

Naše partnerská organizace Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky (ZOVP SR), uspořádala svůj jarní seminář v kraji Jánošíka v Terchové. Místem konání akce se stal hotel BOBOTY a přilehlé volné výstavní plochy. Generální partner kongresu firma Redox i ostatní vystavovatelé vytvořili souhrnný přehled komunální techniky, včetně ukázek svahových sekaček na přilehlých svazích. Na vlastním jednání členské základny ZOVP, kromě předvolebních témat a problematiky nedostatku pracovníků v TS, rezonovala otázka na Slovensku připravovaného a u nás už před roky schváleného, tzv. chodníkového zákona. Na jednání předsednictva ZOVP před kongresem, na které mne kolegové pozvali, jsem se podělil o svoje zkušenosti s realizací tohoto zákona u nás. Seminář tradičně uzavřel společenský večer pro účastníky setkání a oblíbená tombola.

Ing. Matucha Josef 

Asistent předsedy SKS

Rubriky
AKTUALITY

53. Kongres SKS – Hotel Jezerka

Po tříleté pauze přivítal 14. – 16. 11. 2017 účastníky 53. Kongresu SKS opět hotel Jezerka na Seči.

Tentokrát se naše setkání prolínalo se slavnostním připomenutím 20. výročí založení Služeb města Pardubic a.s. a Odpady a.s. Obě tyto firmy se staly také partnery naší akce,  za což jim patří poděkování.

Dnes již tradiční Workshop prvního dne kongresu na téma ,, IN HOUSE ,, se setkal s velkým zájmem členů Sdružení . Debaty k vzneseným otázkám se přenesly i do následných večerních setkání zainteresovaných účastníků.

Program hlavního dne 53. Kongresu se po zahájení soustředil na ocenění členských TS, které se umístily v různých celorepublikových soutěžích. Jednalo se o Služby města Pardubic, a.s.: „ Leader v prosazování moderních technologií v oblasti komunálních služeb České republiky“, TS Tábor: „ Parkoviště roku 2016 v rámci ČR“, TS Opava: Finalista celostátní soutěže -„O křišťálovou popelnici 2016.“ a „ Cena hejtmana MorSlezKraje za společenskou odpovědnost 2016 Podnikatelský sektor – firma do 250 zaměstnanců“, TS Lanškroun: 2 místo v celostátní soutěži: „O křišťálovou popelnici 2016.“ , EKO servis Zábřeh: Finalista celostátní soutěže -„O křišťálovou popelnici 2016 a Elektrooskar – Za třídění elektrospotřebičů“ , EkoKom,a.s.: Za vznik pojmu – „systém EkoKom“ .

Následovala odborná dopolední část kongresu na téma ,, Úřad práce- smlouvy VPP ,, , kde se přednášející Ing. Klimpl, ředitel Úřadu práce Pardubice , podělil o zkušenosti ze své dlouholeté praxe. V průběhu celého dne také probíhala prezentace vystavovatelů na stáncích v interiéru hotelu a po obědě následovala již tradičně velmi zajímavá venkovní výstava komunální techniky. Nutno říci, že díky odpovědnému přístupu zástupců 46 vystavujících firem jsme plně využili limitní výstavní prostory hotelu k oboustranné spokojenosti .

Večerní společenský program nám s jistou dávkou překvapení připravili zástupci partnera kongresu, Služeb města Pardubic.

Beseda se zajímavými představiteli města Pardubice, hokejistou Martincem, plochodrážním jezdcem a ředitelem závodu ,, O zlatou přilbu ,, p. Erbanem a ředitelem divadla, hercem p. Dohnalem byla úplně novým zážitkem našich společenských večerů. Nicméně následné vystoupení hudební skupiny Ready Kirken a produkce DJ vystupňovala příjemný dojem z celého večera.

Následný, poslední den kongresu dopoledne, před odjezdem, se mohli zájemci z našich řad přesunout na dostihové závodiště Pardubice, kde byla připravena komentovaná prohlídka areálu a také ukázka výcviku koní MP Pardubice.

Ing. Matucha Josef, Asistent předsedy SKS

Rubriky
AKTUALITY

Pracovní seminář SRVO

Je již nepsanou zvyklostí, že v podzimním programu akcí registrujeme pracovní semináře našeho partnerského spolku Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení. Ten letošní se konal 26. 10. 2017 v hotelu Palcát v historickém městě Tábor.

Témata přednášek byla zaměřena na nové trendy ve správě a servisu VO a vlivu VO na bezpečnost v silniční dopravě. V současné době je již také velmi aktuální návaznost provozu VO v projektech řešení Smart City, které prezentovaly zastoupené firmy v odpoledním programu. Prakticky ze všech přednáškových příspěvků i výstavních prezentací je patrné, že oblast VO prochází v posledním období rychlým vývojem jak v kvalitě, tak i e efektivitě využití.

Ing. Matucha Josef 

Asistent předsedy SKS