Rubriky
AKTUALITY

Sněm ZOVP SR

Ve slovenské Galantě se konal 12. 10. 2017 Sněm ZOVP SR. Přijali jsme pozvání našich partnerů ze Slovenska a přijeli na jejich pracovní zasedání v složení Ing. Matucha a Ondra Dobrovolský.

Program setkání měl ryze pracovní charakter s výměnou názorů a zkušeností, doplněný přednáškou s tematikou organizační struktury s.r.o. , ev. příspěvkové organizace. V diskuzi s přednášejícím právníkem se řešila i otázka vztahu a pravomocí představitelů měst vůči jednatelům, případně ředitelům technických služeb.
V odpoledním programu se tradičně představila řada vystavovatelů s ukázkami komunální techniky. Pro zpestření programu připravili pořadatelé následně projížďku lodí na blízké přehradě Královo.

Rubriky
AKTUALITY

Ministr v technických službách

Technické služby (TS) v Čechách, jen velmi ojediněle, mají možnost uvítat člena vlády ČR. O to větší poctou pro společnost TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. (TDS) vlastněnou 100% městem Mariánské Lázně, se stala v říjnu návštěva ministra dopravy pana Ťoka. Prohlédl si „křižovatku smrti“ mezi Velkou Hleďsebí a obcí Drmoul, kde by se mělo pokračovat s obchvatem kolem Mariánských Lázní.
Při této příležitosti pan ministr zavítal do samotného lázeňského města a s doprovodem byl uvítán nejen zástupci města, ale i v dalších významných firmách. Mariánské Lázně, jsou neoficiálně nazývané nejčistším městem u nás a pořádek i celoroční údržbu městských komunikací má na starosti společnost TDS. Pan ministr si takovou firmu přijel prohlédnout.

Jednatel a ředitel společnosti pan Daniel Javůrek přivítal v sídle společnosti pana ministra, který se velmi zajímal o problematiku v komunální sféře. Dan Javůrek také seznámil Dana Ťoka s různými aspekty komunální branže, včetně stavu veřejného osvětlení na komunikacích měst a obcí, s problematikou odpadů, nadnárodních firem a v neposlední řadě i s rekomunalizací* v těchto oblastech. Dále provedl ministra po areálu, seznámil jej s novým sběrným dvorem a halou i zásobami posypového materiálu na zimu. Samozřejmá byla prohlídka nové i starší techniky, technického vybavení, zázemí a automobilů. Ministr Ťok projevil velký zájem o speciální vozidla. Také vstřícně diskutoval se zaměstnanci a ochotně se fotil s pracovníky společnosti.

Na závěr jednatel předal panu ministrovi upomínkové předměty, dále například malou maketu speciálního čistícího vozu i knihu 25 let SKS (Sdružení komunálních služeb). Ředitel představil tento spolek, který je jedním z několika významných organizací v komunální oblasti a sdružuje v Čechách různé TS. Pan ministr poděkoval za informace, přijetí, přístup a zejména vývoj společnosti a výsledky prováděných činností. Také se pochvalně vyjádřil k osobě ředitele TDS před zástupci města. Po hodině strávené v TDS se přítomní rozloučili s ministrem, který svým zájmem působil velmi sympatickým dojmem na zaměstnance společnosti.

*Rekomunalizace:
ekonomická výhodnost pro samosprávy, při navrácení strategických činnosti do působnosti společností ve 100 % vlastnictví (nejsou odváděny zisky mimo a je zhodnocován vlastní majetek)

Rubriky
AKTUALITY

52. Kongres SKS Dolní Morava

Hotel VISTA,

nacházející se v kouzelném prostředí Jeseníků, hostil ve dnech 24. – 26. 5. 2017  účastníky  52. Kongresu Sdružení komunálních služeb.

Setkání představitelů Technických služeb se konalo pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického a předsedy Sdružení místních samospráv  JUDr. Stanislava Polčáka. Kongres pozdravili a  poctili svou  návštěvou starosta hostující obce Dolní Morava Ing. arch.Novák, starostka blízkého města Králíky  Jana Ponocná   a starosta obce  Rapotín  Ing. Pavel Žerníček, jinak také člen Rady SMS ČR.  Partnerské  Sdružení SRVO zastupoval její předseda Ing. Jiří Skála a slovenské ZOVP předseda  Mgr. Peter Kuba.

Poděkování patří generálnímu partnerovi f. Blachere – Illumation.cz a partnerům firmám HAITECO s.r.o.ASSECO Solutions s.r.o.Kiss a.s. , Moram s.r.o. a Zebra Group s.r.o. , s jejichž přispěním se naše setkání konalo.                                                  

Program byl tentokrát rozdělen  na středeční odbornou část , tj. Work shop  o odpadech pro členy SKS, čtvrteční jednání členské schůze  a odpolední prezentaci 45 vystavovatelů  v interiéru hotelu i venkovních expozicích . V rámci programu členské schůze byla oceněna naše kolegyně Ing. Lea Tomková za dlouholetou práci v Radě SKS a ocenění  za 3. místo v soutěži o společenskou odpovědnost ,,Podnikáme odpovědně,,  , v kategorii malý a střední podnik převzal  za TS Tábor jednatel  Michal Polanecký.  S diskuzní tematikou i nově nastaveným  časovým  programem 52. Kongresu SKS se pozitivně ztotožnila naprostá většina účastníků.

Mediální podpory akce se standardně  ujmulo partnerské  vydavatelství  Profipress s časopisy o komunální tematice a nově jsme navázali spolupráci s Českým rozhlasem Pardubice, který připravil živé vstupy do vysílání s představiteli SKS a partnery 52. Kongresu .

Po takto náročném programu jsme si jistě zasloužili  relax na  společenském  večeru  s  country hudbou ,,Karlováci,,  a také  páteční výšlap na SkyWalk  /Stezku v oblacích/.  Předchozí  nevlídné počasí se naštěstí umoudřilo , páteční obloha se  rozjasnila a z výšky 1116 m.n.m. se jevil  masiv Králického Sněžníku  a jeho okolí  jako na dlani. Tento zážitek jen umocnil celkový příjemný pocit z další úspěšné akce Sdružení komunálních služeb.

Rubriky
AKTUALITY

OCENĚNÍ SKS od KFDZOM

OCENĚNÍ SKS od KFDZOM:

Polské sdružení KFDZOM ocenilo Sdružení komunálních služeb za dlouholetou mezinárodní spolupráci při tvorbě současných Evropských standardů v oblasti nakládání s odpady.

Ve dnech 17. až 20. května 2017 se konal 50. jubilejní Kongres KFDZOM v Serocku (Mazowieckie) POLSKO.

V průběhu kongresu se konalo vědecké zasedání na téma „Včera, dnes a zítra polského nakládání s odpady“, které se zúčastní vědci z renomovaných univerzit v Polsku.

U příležitosti 25. výročí KFDZOM zahrnoval Gala večer předávání ocenění a čestná uznání za práci a přínos v nakládání s odpady.

Rubriky
AKTUALITY

51. Kongres SRVO ve SPORT V Hotelu Hrotovice

Ve dnech 28. – 29.4. 2017 uspořádalo naše partnerské Sdružení 51. Kongres SRVO ve SPORT V Hotelu Hrotovice.
Generální partnerství kongresu převzal Spolek veřejně prospěšných služeb zastoupený předsedou SVPS Ing. Jaroslavem Mynářem a členem představenstva Ing. Pavlem Gaizurou. Dopolední část setkání se nesla v duchu odborných témat k normám VO, měření osvětlenosti pozemních komunikací a získání dotací pro Strategické dokumenty.

Na odpoledne byl naplánován program zpráv SRVO, po kterém následovala vzrušená diskuze a následná volba předsedy, místopředsedy a dalších členů předsednictva. Protože se jednalo o důležité volební zasedání, účastnila se jej většina řádných členů.

Zvolený staronový předseda SRVO Ing. Jiří Skála pozval na závěr programu účastníky jednak na večerní neformální posezení s hudbou a také na podzimní 52. Kongres SRVO.

V pátek dopoledne připravili organizátoři volné pokračování odborných informací ve formě zajímavé exkurze ve vodní elektrárně Dalešice.
Za Sdružení komunálních služeb se setkání v Hrotovicích účastnil Ing. Bohuslav Rataj a Ing. Josef Matucha.

Rubriky
AKTUALITY

51. Kongres Sdružení komunálních služeb ve Špindlerově Mlýně

Hotel Harmony Club Špindlerův Mlýn byl ve dnech 23.-25.11.2016 hostitelským místem 51. Kongresu Sdružení komunálních služeb..

Po předchozím výročním setkání SKS na Valeči jsme připravili v pracovní části Kongresu velmi aktuální téma a to ,, Zadávání veřejných zakázek In- House,,. Vstupní přednáška Ing. Blažka obohacená diskusními dotazy členů SKS jistě přispěla k orientaci účastníků v dané problematice. Ostatně v plénu se vyskytl názor, že bychom toto zajímavé téma měli na některém z příštích setkání opakovaně diskutovat .

Na odpolední prezentaci vystavovatelů komunální techniky v interieru i venkovní ploše hotelu se představilo cca 50 firem v čele s sponzorující firmou Moram s.r.o. a Asseco a.s. Praha. V dalším, již oddychovém večerním programu zahrála na dobrou náladu Varmužova cimbálovka a následně k tanci DJ Packan. Před pátečním rozjezdem do našich působišť pro nás připravilo vedení hotelu prohlídku sklepních pater budovy. Součástí stavby hotelu byl totiž protiatomový kryt pro bývalé vládní představitele, který je dnes upraven na muzeum s dobovým interiérem.

 Ing. Matucha Josef
Asistent předsedy SKS   

Rubriky
AKTUALITY

Cena za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“

Společnost Technické služby Tábor s.r.o. se v letošním roce zúčastnila druhého ročníku Ceny za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“.

Cena je vyhlášena Radou Kvality ČR s Asociací společenské odpovědnosti, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a P3 – People, Planet, Profit.

V kategorii pro malé a střední podniky je důraz kladen na regionální aspekty a dopady společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Samostatně se hodnotí oblasti (Regionální odpovědnost, Lidská práva a pracovní podmínky, Ekologie, Protikorupční opatření a Doplňkové informace), které pokrývají různé oblasti společenské odpovědnosti. Hodnocení je navrženo tak, aby i podnik, který CSR (Corporate Social Responsibility) ve své strategii prozatím neidentifikuje, pomohl zjistit svou pozici v rámci CSR a zhodnotit stávající aktivity. Hodnotí se, jaké činnosti podniky plánují a realizují, a jaké jsou schopni předložit důkazy o jejich existenci i opatřeních stávajících, případně budoucích.

V rámci celorepublikového hodnocení se společnost Technické služby Tábor s.r.o. umístila v kategorii malý a střední podnik na 3. místě.

Cena byla předána 23. 11. 2016 v Praze, v rámci Evropského týdne malých a středních podniků.
GRATULUJEME

Rubriky
AKTUALITY

Jubilejní Kongres SRVO

Naše partnerské Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení dosáhlo v letošním roce významného jubilea – 25 let od svého založení.


K tomuto výročí byl uspořádán  ve dnech 20. – 21. 10. 2016  Kongres SRVO v půvabném prostředí jižní Moravy , ve Vinařství u Kapličky. Dlužno  říci, že vlastnímu Kongresu předcházel dne 19. 10. 2016 seminář pro veřejnou správu  k problematice VO, který v hojné míře navštívili především  starostové měst a obcí.


Program jubilejního Kongresu byl zaměřen na problematiku bezpečnosti silničního provozu ve vazbě na kvalitu veřejného osvětlení a také na ocenění všech těch, kteří se v průběhu historie SRVO významně podíleli na jeho činnosti.
V odborné části setkání vystoupil předseda SRVO s představením dosažených cílů, zástupci firem věnujících se VO i hosté Kongresu, jako např.představitel policejního prezidia , sekce bezpečnosti silničního provozu.
Pozvaní hosté, zasloužilí pamětníci Sdružení se ve svých vystoupeních  vyjadřovali  k začátkům činnosti  a  jejich následné  ocenění dojímalo nejen je, ale i celé osazenstvo kongresového sálu.


Závěrem oficiálního programu Kongresu podepsali  představitelé  partnerských Sdružení, tj. SRVO, SKS a SVPS Memorandum o spolupráci. Skvěle připravený večerní společenský program se stal příjemnou tečkou za oslavou 25. výročí  založení Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení.

Rubriky
AKTUALITY

SKS: Odborný zájezd na Slovensko

Ve dnech 28. 9. – 1. 10. 2016 se uskutečnila odborná exkurze na Slovensko.

Cestou jsme navštívili společnost Vepos Skalice, kde nás přivítal předseda partnerské organizace, Združenie organizácií veřejných prác ( ZOVP ), našeho spolku Mgr. Peter Kuba. Po prohlídce areálu a třídící linky jsme se přesunuli k mohyle význačné osobnosti v dějinách Slovenska, generála, PhDr. Milana Rastislava Štefánika.

Druhý den jsme navštívili Technické služby Nové mesto nad Návahom. V této společnosti jsme si prohlédli stávající zázemí, výstavbu nového areálu a třídící linku s kompostárnou. Zůstali jsme překvapení z jejich starší, avšak stále udržované komunální techniky, a také nad mateřským přístupem představitelů města ke svým technickým službám. Jako zářný příklad: využití starých areálů v majetku města, kdy právě jeden z areálu rekonstruují přímo své technické služby a bude využit pro zkvalitnění poskytovaných služeb pro svého zřizovatele. Odpoledne jsme využili na návštěvu Liptovské Mary.

Poslední den jsme navštívili společnost KOBIT Slovakia zabývající se výrobou nástaveb, zejména na zimní údržbu. Ještě před obědem jsme si prohlédli Oravský hrad. Pozdní odpoledne někteří kolegové využili k výšlapu na Chopok, zbytek delegace diskutoval nad pracovními záležitosti v jednotlivých městech a porovnával je s podmínkami našich hostitelů .
Zájezd byl zakončen společným večerem.
V rámci odborného zájezdu se uskutečnilo také jednání Rady, kde hlavním tématem byla příprava Podzimního Kongresu.

Děkujeme všem účastníkům za dobrou reprezentaci našeho sdružení.

Bohumil Rataj, Předseda Rady

Rubriky
AKTUALITY

Ministr životního prostředí ČR navštívil Služby města Pardubic a.s.

Dne 23. srpna 2016  do areálu v Dražkovicích zavítal ministr životního prostředí, Mgr. Richard Brabec

Zástupci společnosti Služby města Pardubic v čele s paní Ing. Leou Tomkovoudiskutovali s panem  ministrem o budoucnosti a trendech v odpadovém hospodářství i výrobě a využití kompostu.

Pozn. Kompostárna Dražkovice
Kompostárna Dražkovice –  Jedním ze správných a ekologicky šetrných způsobů likvidace hromadících se bioodpadů je kompostování. Služby města Pardubic a.s. od r. 2004 provozují vlastní zařízení na zpracování bioodpadů – kompostárnu…