Rubriky
Nezařazené

Příklady dobré praxe: Svazky obcí v odpadovém hospodářství

Dobrovolný svazek obcí Poberounské odpady vznikl v roce 2021. Bylo třeba začít sofistikovaněji pracovat s odpady, a to prostřednictvím stávajících svozových firem nešlo. Obce na rozhraní okresů Praha-západ a Beroun zmapovaly situaci a výsledkem bylo sdružení se do svazku. Detaily přiblíží v rozhovoru Barbora Tesařová, starostka obce Lety a místopředsedkyně svazku.

Co vedlo k vytvoření spolku Poberounské odpady?

Spouštěčem byly nové povinnosti obcí zavedené od začátku roku 2021 v zákoně o odpadech, založené na přesné znalosti množství odpadů, které produkují občané na jejich katastrech. Od svozových firem jsme bohužel tyto informace získat nedokázali.

Zároveň se nám nedařilo soutěžit služby svozových firem – buď se nám přihlásila firma jediná, nebo to bylo sdružení stávajících svozových firem, které bylo účelově založené pouze pro toto dané výběrové řízení. A to za ceny, které obcím nevyhovovaly. Podle našich zkušeností neexistoval jiný konkurenční postup, než si začít provozovat svozovou firmu sami.

Jedna střední obec nedokáže provozně a ekonomicky zajišťovat činnost svozové firmy, ale svazek 16 obcí už ano. Ke slavnostnímu podpisu zakladatelské smlouvy nového svazku došlo 8. října 2021 v Černošicích.

Na obyvatele členských obcí změna neměla bezprostřední dopad, jen odpad sváží nová vozidla, pod značkou POBERO. Každé obci byl při rozjetí společného svozu odpadu zachován vlastní systém, co se týče frekvence svozu, typu nádob a struktury poplatků, které platí její obyvatelé.

Nicméně do budoucna předpokládáme větší sdílení zkušeností mezi starosty a případně sladění

i způsobu konstrukce vyhlášek o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Proč je tak důležité, aby kontrolu nad odpadovým hospodářstvím měla města a obce?

Nový zákon o odpadech od obcí vyžaduje mnohem detailnější práci se znalostmi přesných dat o produkci odpadů na svých katastrálních územích, vzhledem k nově nastaveným poplatkům za ukládání obecních odpadů na skládky.

Potřebujeme proto pracovat s přesnými údaji, abychom mohli uplatňovat slevu na “skládkovacím” poplatku v co nevyšší možné míře. Také co nevidět bude platit zákaz skládkování využitelného odpadu.

 

Na co by se měli zaměřit starostové v oblasti odpadového hospodářství v dnešní době?

Starostové obcí jsou povinni zajistit, aby odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu tvořily v letech 2025 – 2029 alespoň 60 %, v letech 2030 – 2034 alespoň 65 % a od roku 2035 alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném roce obec původcem. Aby obce mohly tyto cíle splnit, budou muset zajistit vytřídění podstatně většího množství jednotlivých složek komunálních odpadů než doposud, a to zejména důkladně vytřídit bioodpad. Bioodpad tvoří nejtěžší složku směsného komunálního odpadu.

Jaké výhody nabízí obcím sdružování do svazků?

Jak jsem zmiňovala výše, prvotní myšlenkou byly úspory z rozsahu. Na základě analýzy, kterou jsme si provedli na přelomu let 2020 a 2021, a dle zkušeností převzatých z již fungujících obecních

svozových společností, jsme zjišťovali optimální velikost území, které jsme schopni obsáhnout službou obecní „svozovky“.

Jádro nového sdružení obcí tvoří obce Regionu Dolní Berounka, kde jsme dlouhodobě na odpadovém hospodářství spolupracovali – např. společným zadáváním výběrového řízení, sdílením techniky apod.

Další výhody sdružování do svazku obcí je možnost společného postupu při získávání dotací na nové odpadové nádoby, na nové sběrné dvory apod. tak, abychom se koncepčně mohli ve svých službách pro občany doplňovat.

Jak se změnila situace v odpadovém hospodářství u členů vašeho sdružení?

Svoz odpadů z obcí realizujeme od 1. 7. 2022. Velký pokles ve výtěžnosti odpadů jsme zaznamenali hlavně u směsného komunálního odpadu.

Srovnáme-li data dvou středně velkých obcí Liteň a Lety a jejich produkci odpadu za 3. čtvrtletí roku 2021 a 2022, tak v Litni došlo ke snížení z 64,11 t na 53,02 t, tj. o 17.3 %.

V Letech pak z 74,93 t v loňském roce na letošních 46,31 t, tj. o 38 %. Zároveň se velmi projevuje vytřídění bioodpadu ze směsného odpadu, které v Letech výrazně vzrostlo.

Foto+zdroj: