Rubriky
Nezařazené

Vyšla nová norma: Požární bezpečnost staveb – Fotovoltaické systémy

Vydáním této normy se v České republice specifikují dosud komplexně neřešené požadavky požární bezpečnosti při instalaci PV systémů.

Norma představuje souhrn požadavků na instalaci PV systémů z hlediska podmínek požární bezpečnosti staveb, nikoliv z hlediska požadavků oboru elektro, statiky či ekonomiky provozu. Popisuje základní části PV systémů a určuje podmínky pro jejich instalaci z pohledu jejich umístění, zohledňuje materiálové provedení PV systémů. Řeší instalace PV systémů v budovách, na budovách a na volném prostranství, určuje podmínky pro mezní velikosti PV polí a vzdálenosti mezi nimi.

Obsahuje také požadavky pro úložiště elektrické energie, které jsou součástí PV systémů. Pro zásah jednotek požární ochrany jsou stanoveny požadavky pro přístup hasičů k PV systémům a podmínky pro vypínání PV systémů při požáru, včetně požadavků na bezpečnostní značení a označování jak zařízení, tak budov.

Ve vztahu k budově, kde je PV systém instalován, se určují požadavky z hlediska třídy rekce na oheň matriálů použitých na střechách, stěnách a konstrukcích. V návaznosti na ČSN 73 0848 jsou uvedeny požadavky na kabelové trasy. Podmínky normy se vztahují jak ke stávajícím budovám, kam se PV systémy dodatečně instalují, tak i podmínky pro projektování staveb nových.

Normu je možno zakoupit v eshopu České agentury pro standardizaci nebo v ČSNonline.

 

ZDROJ + FOTO