KONTAKT

Adresa:
Sdružení komunálních služeb
Příčná 1892/4
PRAHA 1
IČO: 411 91 617

matucha@sdruzeniks.cz                                   
 +420 702 192 160

PŘEDSEDNICTVO SKS

PŘEDSEDA

Bohumil Rataj
rataj@tsbenesov.cz

MÍSTOPŘEDSEDA

Ing. Martin Chudoba, MBA            
chudoba@roudnickesluzby.cz     

TAJEMNÍK

Ing. Josef Matucha                      
matucha@sdruzeniks.cz   

+420 702 192 160

EKONOMICKÝ ÚSEK

Lenka Palečková    
ucetni@sdruzeniks.cz     

+420 724 362 902