Kontrolní komise

Ing. Adam Brant
PŘEDSEDA KONTROLNÍ KOMISE

ČLENOVÉ

Ing. Irena Hofmanová
Petr Tětek