Rubriky
AKTUALITY

56. Konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení

Setkání členů a přátel SRVO – naší partnerské organizace se konalo 24. – 26.10.2019 v Parkhotelu Plzeň s ústředním tématem ,, Role státu při obnově veřejného osvětlení,,. Za naše Sdružení se účastnil Jiří Vyvial a Ing. Matucha Josef. Na vystoupení zástupců města Plzně navázal program, který byl doslova nabitý souborem přednášek s tématikou podpory obnovy VO a úspor elektrické energie ústředními orgány ČR a kvality VO prezentovaného tuzemskými i zahraničními firmami. Neméně zajímavá byla i přednáška o koncepci SMO ČR pro SMART CITY , což je obor, ve kterém se začal angažovat svými produkty i jeden z našich členů, firma Moram Hodonín. Odborný program uzavřel zástupce prezidia Policie ČR se statistkou dopravní nehodovosti na níž má kvalita VO ve městech nepochybně vliv. Na vlastní pracovní část konference navázal tradičně společenský večer a nabídka páteční prohlídky plzeňského podzemí.

Ing. Matucha Josef
Asistent předsedy SKS