Rubriky
Nezařazené

Lidé v parcích zbytečně přeplňují koše a dělají nepořádek

Nepořádek v parcích po řádění bezohledných lidí je celoroční problém, především v létě jej umocňuje teplé počasí. Obyvatelé i návštěvníci metropole tráví více času venku, ale odpadky po sobě uklízí jen ti nejsvědomitější.

Když jsou koše plné nebo moc daleko, nechávají po sobě někteří ledaco s tím, že to přece někdo musí uklidit. A skutečně tomu tak je. V rámci celé Prahy tvoří roční objem odpadu z košů cca 5 000 tun. Přitom babičku, holku ani psa byste v parku nenechali, tak to nedělejte ani s odpadky, radí znovu Pražské služby v rámci kampaně na předcházení vzniku nepořádku v zeleni.

Když veřejnost sdílí fotografie nepořádku v parku nebo přeplněného koše uprostřed zeleně, obloženého dalším smetím, okamžitě se strhne bouřlivá diskuse. Její aktéři se obvykle přou o frekvenci svozu a vhodné kapacitě nádoby pro danou lokalitu. Obojí je možné samozřejmě optimalizovat. Stačí se obrátit na TSK, příslušnou městskou část nebo na magistrát, kteří si musí nastavit nová pravidla se svozovou společností v rámci smlouvy. Nepořádek ale může mít úplně jinou příčinu. „Častým problémem je neefektivní využívání košů a bezohlednost některých osob. Nádobu napěchují například celou krabicí od pizzy, čímž ji z většiny zaplní a vůbec neřeší, že ostatní už nemají prostor na svůj odpad. Další ho tak začnou odkládat kolem,“ popisuje častý scénář mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický. V rámci celého města tvoří roční objem odpadu z košů cca 5 000 tun. Je tedy rozhodně na místě tuto problematiku pravidelně připomínat.

Druhá největší městská společnost proto i letos pokračuje v kampani na předcházení vzniku nepořádku, prostřednictvím krátkého videa i různých fotografií přímo z terénu. „Babičku, holku ani psa byste v parku přece taky jen tak nenechali, tak to nedělejte ani s odpadky. Všechno, co jste si s sebou do přírody přinesli, si zase pěkně odneste!A ne, že to hodíte do jednoho pytle,“ připomíná herec, moderátor a tvář několika úspěšných kampaní Pražských služeb Vašek Matějovský. Akcentuje tím i nutnost odpad třídit. Ani univerzální odhazování všeho do černých popelnic není řešení. Třídění je zkrátka základ. Co skončí ve směsi, je každopádně v hlavním městě energeticky zužitkováno v ZEVO Malešice.

„Odhazování odpadků je celoroční problém, během léta ale mají pracovníci úklidových firem skutečně napilno, aby město udrželi hezké a čisté. Tímto prosíme Pražany i návštěvníky metropole, aby odpad likvidovali zodpovědně a chytře. Ideálně, aby předcházeli jeho vzniku,“ říká náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí Jana Komrsková. I malá změna v chování lidí může mít velký dopad. V minulosti se spoty Pražských služeb věnovaly nadužívání jednorázových plastů, správnému třídění, sešlapávání vyhazovaných odpadů, čistotě v okolí popelnic nebo separaci bioodpadu. Tento spot existuje zároveň v dalších dvou jazykových mutacích, konkrétně s anglickými a ukrajinskými titulky, s cílem připomenout i hostům a návštěvníkům Prahy, že tu nikdo z nás nechce žít na smetišti.

ZDROJ + FOTO

 

Rubriky
Nezařazené

Základní pojmy PET a rPET si plete i samotný pan ministr Hladík

Na polemiku, ve které se odborníci vyjadřují k výrokům Ministerstva životního prostředí, které se snaží prosadit novelu obalového zákona, zavádějící povinné zálohování PET lahví a plechovek, navazujeme dalším příspěvkem. Ani v tomto případě nejsou argumenty ministerstva a ministra hodnoceny příznivě.

Do druhé části polemiky přispěl Jiří Kvítek, konzultant v ekologii a nezávislý vzorkař odpadů.

1) PET je donekonečna recyklovatelný – v pořadu 2 minuty o klimatu v díle s názvem Oběhové hospodářství ministr Hladík říká: „Toto vyřeší až zálohování – PETek a plechovek. Ten materiál je vlastně donekonečna opakovatelně recyklovatelný.“

NE, toto tvrzení je nepřesné a matoucí. Ne každý plast je automaticky recyklovatelný. Většina z nich je energeticky nebo materiálově využitelných. Chemická recyklace dokáže tyto bariéry sice eliminovat, ale naše legislativa tomu klade zcela nesmyslné až obstrukční překážky.

Dnes platná legislativa odpadů nesmyslně trvá na recyklaci i přesto, že obecně ne každý plast je reálně recyklovatelný.

Uvědomme si, že MŽP trvalo více než 31 let, než vydalo historicky první zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (č. 244/2022 Sb.). Mezitím byla naše země zaplavována množstvím obalů a jednorázově použitelných výrobků často pochybného původu a složení! Teď ty materiály podřadné kvality máme recyklovat bez ohledu na to, zda je to vůbec technologicky možné! To, že jsou to mnohdy materiály energeticky využitelné, MŽP “odměňuje” tím, že to nelze započítat do kvót recyklace – asi motivace, ne?

Většinou se plasty nerecyklují do stejného typu plastu a produkty vyrobené z recyklovaných plastů nejsou vždy recyklovatelné. Protože většinou obsahují podíl nežádoucích příměsí (např. když obsahují různé druhy barviv, modifikační příměsi nebo nečistoty). Je to dáno tím, že recyklace plastů je proces renovace plastů za účelem využití získaného materiálu do různých užitných produktů. Takže se ze staré fólie vyrobí třeba smeták apod.

Teď k PET (polyethylentereftalát): ten ideálně opakovaně recyklovatelný není, protože recykláty PET nedosahují vždy původních vlastností. Protože tento stav vadil především nápojářskému průmyslu, byla vyvinuta metoda zušlechtění PET vloček pocházejících z extra vytříděné frakce PET: nápojových lahví vybrané kvality.

Tato metoda je obecně označována: rPET a byla modifikována tak, aby mohla fungovat v kvalitě „bottle to bottle“, což znamená systém oběhu surovin, kdy v ideálním případě dojde k tomu, že z každé láhve se vyrobí zase nová láhev. Tento ideální případ prezentuje představu 100% účinnosti systému „oběhu“ používaných obalů a jejich recyklace, což je pouze vědecká fikce – reálně se „limitně blíží ke 100%“. Tedy blíží se k tomuto cíli, ale nikdy ho nemůže reálně dosáhnout.

Proč to tak je? Žádný systém nemůže mít 100% účinnost. Vždy je určitý podíl ztrát, například:

  • ne každá láhev se vrací do systému – záloha na láhev není pro určité spotřebitele žádnou motivací (může skončit i mimo ČR a zpět ji určitě nikdo nepoveze),
  • ne každá láhev musí být v pořádku a bez nežádoucích příměsí,
  • někteří lidé do automatů vhodí i to, co tam nepatří (tím se snižuje účinnost sběru).

Takže recyklace 100% láhví uvedených do oběhu je spíše svaté přání, ale reálně splnitelné to opravdu není. Aby to bylo blíže pravdě, musela by být otázka formulována jinak: Je rPET opakovaně recyklovatelný?

Správná odpověď by pak zněla: Ano, jedná se o zvlášť vytříděnou a výběrovou frakci plastů, který opakovanou recyklaci technologicky umožňuje. Týká se to ale jenom vybrané frakce obalů, která není hmotnostně převládající složkou všech zpracovávaných plastů. Jak vidno: základní pojmy PET a rPET si plete i samotný pan ministr Hladík. Ale tomu by se to stát asi nemělo, ne?

2) Dále ministerstvo ve videu s výsledky výzkumu, ve kterém sledovalo pohyb vytříděných PET lahví, tvrdí, že: „Zavedením zálohovacího systému v České republice můžeme významně zlepšit proces jejich recyklace.“ (Takové tvrzení vyvolává dojem, že zálohování = recyklace.)

  1. Může pomoci pouze recyklaci výběrové frakce rPET, ale proces recyklace plastů jako takových zálohování významně zlepšit nemůže.

3) Ministerstvo v neposlední řadě prohlašuje, že jedině zálohováním zajistíme, že z lahve se bude vyrábět zase lahev (bottle-to-bottle). „Jedním z limitů, na které naráží třídění přes žluté kontejnery, je to, že ne všechny vytříděné PETky jsou v takové kvalitě, aby se z nich dala vyrobit opět lahev na nápoj. Dnes se jejich velká část využije například na výrobu dětských plen, koberců nebo textilu pro automobilový průmysl. Naopak zálohový systém má zaručit recyklaci obalového odpadu v potravinářské kvalitě,“ uvádí MŽP v tiskové zprávě.

  1. Zálohování se týká pouze vybraných komodit charakteru obalů – ale povinnost recyklace se týká i jiných obalů. Takže to není příliš systémové opatření. Systém „bottle-to-bottle“ se týká především výběrové frakce rPET, tedy vybrané části obalů pro potravinářské účely. To rozhodně není hmotnostně převládající složkou všech zpracovávaných obalů. Takže to mnoho obalů nevyřeší.

ZDROJ + FOTO

Rubriky
Nezařazené

Co vaše město potřebuje? Zúčastněte se průzkumu Evropské městské iniciativy a přispějte k udržitelnému rozvoji evropských měst

Evropská městská iniciativa (EUI) zahájila průzkum, který shromažďuje důležité poznatky od odborníků z městské praxe a politiků v celé Evropě. Cílem je identifikovat klíčové trendy, výzvy, nedostatky ve znalostech a potřeby podpory v oblasti udržitelného rozvoje evropských měst. Odpovědi můžete posílat do 12. července.

Zastupujete městský úřad nebo jiný orgán státní správy? Jste odborník na městský rozvoj nebo výzkumník v této oblasti? Zapojte se do krátkého online průzkumu a sdílejte výzvy a priority, kterým čelíte ve svých městech. Výhledový průzkum, který bude EUI provádět každé dva roky, hraje klíčovou roli pro pochopení nových problémů a priorit evropských měst. První ročník probíhá právě letos. Výsledky pomohou Evropské komisi rychleji a efektivněji reagovat na aktuální potřeby měst a jejich obyvatel.

Výhledový průzkum je o přístupu zdola nahoru. Přímým oslovením odborníků z městské praxe získají Evropská komise a EUI cenné poznatky o skutečných potřebách měst bez ohledu na jejich velikost. To zajistí, že EUI bude i nadále moci reagovat a účinně řešit problémy, kterým čelí města v celé Evropě. Průzkum hraje klíčovou roli i při informování o politice soudržnosti EU, která vyčleňuje značné zdroje na udržitelný rozvoj měst. 

Dotazník, který je možné vyplnit v češtině, spustíte zde. Jedná se o jednoduchý formulář, jehož vyplnění zabere přibližně 20 minut. Odpovědi můžete posílat do 12. července 2024.

Představení výsledků průzkumu proběhne na říjnovém Evropském týdnu regionů a měst. Můžete si je také nechat zaslat přímo do své e-mailové schránky. Stačí si jen vytvořit účet na portálu Portico

 

ZDROJ + FOTO

 

Rubriky
Nezařazené

SFŽP vyzývá žadatele ke zvýšené obezřetnosti při výběru dodavatelů a realizačních firem 

Žádáme příjemce a žadatele o dotaci z programu Nová zelená úsporám, a zvláště podprogramu Nová zelená úsporám Light, aby u dotačních projektů věnovali zvýšenou pozornost a obezřetnost při výběru dodavatele, uzavírání smluv na instalaci solárních systémů a na renovaci domu a úhradě záloh.

Důrazně doporučujeme nepřistupovat na platbu zálohy vyšší než 30 % ceny díla nebo dodávky. Současně doporučujeme nepřistupovat k poskytnutí zálohy dodavateli před uzavřením řádné smlouvy, neproplácet plnou cenu díla nad hodnotu případně poskytnuté zálohy dříve, než je dílo dodavatelem řádně předáno v bezvadném stavu, neposkytovat platby v hotovosti bez vystaveného daňového dokladu, nepodléhat případnému nátlaku dodavatelské firmy na rychlé uzavření smlouvy bez přítomnosti dalšího člena rodiny nebo poradce NZÚ Light apod.

Dále našim žadatelům doporučujeme, aby si před podpisem smlouvy a zaplacením zálohy vybraného dodavatele prověřili a zjistili reference. Zájemcům o dotaci z programu Nová zelená úsporám Light jsou bezplatně k dispozici poradci z řad Místních akčních skupin a energetických středisek EKIS. Pomoci s ověřením spolehlivosti mohou také členové rodiny či sousedé a známí, kteří již realizovali podobné projekty a mohou tak poskytnout informace na základě vlastních zkušeností. Reference lze čerpat i na ověřených online portálech jako např. refsite.info, vodítkem může být i členství dodavatele v některé z oborových organizací.

Státem hrazenou asistenci poradců ze sítě MAS, EKIS a M-EKIS doporučujeme zájemcům o dotaci NZÚ Light využít ještě před uzavřením smlouvy o dílo. Poradci na požádání zkonzultují předložené návrhy dodavatelských smluv před jejich podpisem, mohou upozornit na případné nestandardní smluvní ujednání, postupy nebo podezřelé aktivity. Kromě toho žadatelům v této fázi poradí, jak naplánovat renovaci, pomohou s podáním žádosti o dotaci i s doložením realizace.

Co dělat, když se plnění díla ze strany dodavatele zpožďuje

V případě zpoždění realizace ještě není důvod k panice. Instalace firem jsou závislé na řadě faktorů a ke zpoždění dochází. Pokud hrozí, že doba instalace překročí lhůtu požadovanou k předložení dokladů k prokázání splnění podmínek pro čerpání poskytnuté dotace, umožníme na základě včas podané odůvodněné žádosti realizační dobu pro čerpání dotace prodloužit, aby bylo možné vzniklou situaci řešit a projekt dokončit.

V případě, že jste již obdrželi od Fondu výzvu k doložení projektu, požádejte prostřednictvím informačního systému pro evidenci žádostí AIS SFŽP o prodloužení doby realizace vašeho projektu. Zde je nutné upozornit, že nelze prodloužit lhůtu, která již uplynula, proto požádejte o její prodloužení co nejdříve po zjištění, že lhůta pro plnění nebude splněna.

Co dělat, když se dodavatel dostal do insolvence

V případě, že máte uzavřenou smlouvu s dodavatelem, který se ještě před realizací vašeho projektu dostal do insolvence, radíme realizovat naplánovaná opatření s jinou realizační firmou. Na základě odůvodněné žádosti v těchto případech také umožníme prodloužit dobu na doložení podkladů k prokázání podmínek pro čerpání dotace, aby bylo možné projekt dokončit. V případě, že již došlo k uhrazení zálohy dodavateli, který se dostal do insolvence, doporučujeme žadateli přihlásit svoji pohledávku u příslušného insolvenčního soudu (místně příslušný krajský soud).

Pokud se rozhodnete dotační projekt nakonec nerealizovat, je možné žádost o dotační podporu vzít zpět či odstoupit od vydaného rozhodnutí a případně o ni požádat znovu ve chvíli, kdy budete mít spolehlivého dodavatele. V případě, že vám byla u takto ukončené žádosti na základě vydaného rozhodnutí zálohově poskytnutá dotace z veřejných prostředků již vyplacena, je nutné uvedenou částku poukázat zpět na účet Fondu, a to nejpozději do termínu pro splnění účelu dotace.

Pokud se v souvislosti s jednáním dodavatele domníváte, že jste se stali obětí podvodu, doporučujeme obrátit se na orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství).

Jak provést změnu žádosti

Veškeré změny v žádosti, ať už jde o prodloužení termínu doložení realizace podpořených opatření nebo odstoupení od žádosti o dotaci, vyřídíte v informačním systému pro administraci žádosti AIS SFŽP ČR, ve kterém jste žádost podávali. V případě nejasností se obraťte na poradce ze sítě MAS/EKIS nebo kontaktujte projektového manažera, který vám byl při podání žádosti přidělen.

Co když nemají instalované výrobky požadované vlastnosti

Dostali jste se vy nebo někdo z blízkých do situace, kdy instalované technologie nemají deklarované vlastnosti nebo máte podezření na nekalé či klamavé obchodní praktiky? V přehledném průvodci České obchodní inspekce najdete odpovědi na nejčastější otázky ze spotřebitelského práva.

ZDROJ + FOTO

Rubriky
Nezařazené

Tisková zpráva z odborného semináře SKS ČR – Dětská hřiště

Tisková zpráva , Praha 20 06 2024

 

Odborný seminář SKS ČR – Dětská hřiště

 

Ve čtvrtek 13.června 2024 se uskutečnil odborný seminář na téma ˝Problematika dětských hřišť v praxiˮ v prostoru zábavního parku Mirákulum v Milovicích.

Byl rozdělen do tří částí:

* Revize a kontroly dětských hřišť, legislativa

S touto problematikou seznámila účastníky semináře paní Zdeňka Houžvičková ze společnosti Sportservis, soudní znalec v oboru bezpečnosti tělocvičen, dětských a sportovních hřišť. Přednášející upozornila na nebezpečí při provozu herních zařízení, a na co se zaměřit při kontrolách a údržbě hřišť, aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy a nedocházelo ke zbytečným úrazům na herních prvcích.

* Problematika provozu a výstavby dětských hřišť

Poutavou prezentací nás provedl majitel a jednatel zábavního parku Mirákulum pan Jiří Antoš. Přednášející seznámil účastníky semináře s problematikou výstavby hřiště od plánovaného záměru, výběru prostoru, zpracování projektové dokumentace, stavebního povolení, výběru dodavatele až po samotnou realizaci. V rámci své přednášky upozornil na volbu vhodných stavebních materiálů na hřiště, dopadové plochy a chyby při realizaci výstavby.

Na závěr jeho prezentace se uskutečnila prohlídka části parku Mirákulum, kde si mohli účastníci semináře prohlédnout opravdu velmi zajímavé prvky dětských hřišť v praxi.

* Volba vhodné  žací technicky na danou lokalitu s praktickou ukázkou.

Na závěr účastníkům semináře prezentoval Michael Krajcr ze společnosti Unikont group Praha „sekačky“ na údržbu různých typů travnatých ploch. Prezentace byla přínosná praktickou ukázkou – zkouškou strojů přímo v terénu při údržbě trávníků.

Poděkování patří: panu Jiřímu Antošovi ze společnosti Mirákulum za poskytnutí prostorů pro uspořádání semináře, zajištění občerstvení včetně prohlídky zábavního parku a společnosti Unikont group Praha která nám na celou akci finančně přispěla.

 

Libor Preisler

vedoucí sekce Komunikace a zeleň při Sdružení komunálních služeb České republiky

 

« z 2 »
Rubriky
Nezařazené

Tisková zpráva z konference ODPADY A OBCE 2024

Tisková zpráva, Praha 17 06 2024

Konference ODPADY A OBCE 2024

Ve dnech 12. a 13. června 2024 se v Hradci Králové uskutečnila konference zaměřená na problematiku odpadů, kterou pořádala společnost EKO-KOM a.s. Konference  se zúčastnilo přibližně 600 odborníků, kteří se věnovali zajímavým tématům v oblasti problematiky odpadového hospodářství.

Na konferenci vystupovali také naši členové Sdružení komunálních služeb České republiky.

Bc. Milan Doubravský, vedoucí sekce odpady a jednatel společnosti EKO servis Zábřeh, prezentoval na téma „Nová obalová legislativa a zálohování vybraných obalů“. Ve své prezentaci se zaměřil na dopady zálohování pro město Zábřeh.

Předseda Sdružení komunálních služeb České republiky a jednatel společnosti TS Benešov, Bohumil Rataj, vedl diskusi na téma „Plán odpadového hospodářství ČR, nové systémy rozšířené odpovědnosti výrobců a jejich začlenění do odpadového hospodářství“.

Další významné téma „Budoucnost energetického využívání odpadů v ČR“ vystupoval Ing. Jakub Šimoník, MBA, jednatel společnosti ODPADY-PÍSEK.CZ.

Předseda našeho sdružení předal generálnímu řediteli pořádající organizace EKO – KOM a.s.  Zbyňku Kozlovi u příležitosti výročí 25. konference Odpady a obce ocenění 

„Za významný přínos k zavedení systému sběru a recyklace obalových odpadů“

Dále pan předseda předal  Mgr. Davidu Surému, vrchnímu řediteli sekce ochrany životního prostředí MŽP , poděkování pro ministra životního prostředí Mgr. Petra Hladíka

„ Za udělení záštity k Polsko-Česko-Slovenskému kongresu Odpady v Karpaczi 2024“

Konference poskytla platformu pro výměnu názorů a zkušeností mezi odborníky v oblasti odpadového hospodářství a nabídla cenné informace o aktuálních i budoucích výzvách a trendech v této oblasti.

 

 

Bc. Milan Doubravský

vedoucí sekce odpady při Sdružení komunálních služeb České republiky

Rubriky
Nezařazené

PODIVNÝ EXPERIMENT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SNIŽUJE DŮVĚRU V ZAVEDENÝ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Sdružení místních samospráv ČR se pozastavuje nad experimentem se sledovacími čipy v PET lahvích, který provedlo Ministerstvo životního prostředí.

Sdružení se obává, že kvůli této akci, která měla značná bezpečnostní rizika i odborné nedostatky, dojde ke snížení důvěry občanů v separační systém obcí a měst. Ten je v ČR budován posledních 25 let a je opakovaně oceňován pro svou objektivní vysokou efektivitu, a to i v evropském srovnání.

Česká republika se v efektivitě sběru a využití obalových odpadů dlouhodobě umisťuje mezi třemi nejlepšími státy v EU. V ČR třídí více než 75 % obyvatel, a to na dobrovolné bázi a na základě svého přesvědčení. V případě PET lahví lidé v ČR vytřídí dokonce 8 z 10 uvedených lahví na trh. V tomto ohledu je ČR v třídícím systému druhá nejlepší za Belgií.

Sdružení místních samospráv, které zastupuje 2 500 členů, považuje za znepokojivé, že na rozdíl od aktivní podpory, jak bývalo běžné u předchozích ministrů, aktuálně Ministerstvo životního prostředí svými kroky snižuje důvěru v obecní systém třídění. Informace a výsledky ke zmiňovanému experimentu zde.

„Jsme překvapeni, že se Ministerstvo životního prostředí vydalo cestou takto zvláštního experimentu, když by mělo být schopno informace zjistit prostřednictvím vlastní evidence, kterou získává od dotčených subjektů. Navíc, pokus na takto malém vzorku 100 lahví má nulovou vypovídající hodnotu. Celý experiment z našeho pohledu nese zásadní odborné vady a ukazuje na neznalost odborných podmínek, nehledě na obrovské bezpečnostní riziko“, říká předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková.

Obaly s obsahem cizorodých látek, v tomto případě s čipy a zejména bateriovými články, nemají a nemohou být předány k recyklaci. K recyklaci jsou vyžadovány pouze standardní obaly bez neznámých příměsí. Nestandardní obaly je nutné v systému vyřadit.

Do tříděného odpadu byla v tomto případě záměrně odkládána zařízení, která s ohledem na další zpracování mohou způsobit škody na majetku a ohrozit zdraví pracovníků třídicích linek. Pro třídicí linky a další zpracovatelské procesy jsou baterie v tříděném plastu vážný bezpečnostní problém z hlediska rizika zahoření. O to více, pokud jsou na lahvi záměrně maskovány, jako v tomto případě. Odkládání bateriových článků a systémů je navíc do tříděného plastu zákonem zakázáno.

SMS ČR opakovaně upozorňuje, že obce v minulosti investovaly miliardy do zavedení a zlepšování systému odpadového hospodářství, díky kterému je třídění odpadů v České republice pomocí „barevných kontejnerů“ na vysoké úrovni.

I nadále budeme podporovat posílení stávajícího systému třídění a svozu všech separovatelných odpadů včetně PET lahví a nápojových plechovek, abychom plnili evropské cíle tak, jak jsme to dělali doposud. Zároveň požadujeme zajištění zpracovatelských zařízení tak, abychom byli v rámci ČR schopni vyseparovaný odpad také recyklovat. To by mělo být naším společným cílem,“ dodává Eliška Olšáková.

SMS ČR již v minulosti informovalo Ministerstvo životního prostředí, že neexistuje žádný relevantní důvod pro zavedení paralelního systému separace části komunálních odpadů v podobě zavedení povinného zálohování PET lahví a nápojových plechovek. Zálohování jednorázových obalů nedává v podmínkách České republiky žádný smysl a je třeba jej odmítnout, podobně jako to udělala například Francie.

 

ZDROJ + FOTO

 

Rubriky
Nezařazené

Tisková zpráva z mezinárodního kongresu v Karpaczi

Mezinárodní kongres přinesl jednoznačný závěr

Praha, 10. června 2024: Na konci května 2024 Sdružení komunálních služeb České republiky spolupořádalo  Polsko-Česko-Slovenský kongres, který se v obci Karpacz konal pod záštitou řady osobností a subjektů. Jedním ze zásadních témat byla oblast zálohových systémů, o němž diskutovali odborníci ze všech tří zúčastněných států. V široké panelové diskuzi patnácti odborníků ze všech tří států, čtrnáct povinné zálohování s řadou argumentů odmítlo jako nevhodný a nevýhodný nástroj a jeden z panelistů se zdržel hodnocení.

 „Při přípravě kongresu jsme podle mediálních výstupů prezentovaných v České republice spíše očekávali přesvědčování ze strany Polských a zejména Slovenských kolegů o prospěšnosti a úspěšnosti systému zálohování některých nápojových obalů. O to větší bylo naše překvapení, že opak byl pravdou. Hodnocení odborníků ze všech tří států bylo kritické,“ říká Bohumil Rataj, předseda Rady SKS.

Kongresu se zúčastnilo cca 650 odborníků z Česka, Polska a Slovenska. Druhý kongresový den se nesl ve jménu českého odpadového systému. Panelisté se věnovali otázkám povinného zálohování, problematice gastroodpadu a nebezpečných odpadů i blížícímu se povinnému sběru textilu. Upozorňovali na otázku chybějících kapacit na zpracování některých odpadů, což zejména ve srovnání s Polskem ukazuje na rezervy, které musí Česká republika urychleně řešit.

Nejvíce diskutovaným tématem tohoto dne bylo téma, které v České republice aktuálně nejvíce rezonuje – zavedení zálohového systému na PET láhve a nápojové plechovky. Přítomní odborníci se shodli na jeho zbytečnosti a ekonomické nevýhodnosti, jak pro občany, tak zejména pro obce a města. Stávající systém v České republice vykazuje natolik dobré výsledky, že není nutné jej duplikovat, což potvrdili také zástupci Polska či Slovenska.

Polští kolegové dále informovali, že dělají maximum pro odložení spuštění zálohového systému v Polsku, neboť jsou si vědomi jeho negativních ekonomických dopadů. Možné zavádění zálohového systému v Poslu označili za chybu, kterou je třeba řešit. V podkladech ukázali, že pokud by byl systém v Poslu spuštěn, výrazně se zdraží služby za komunální odpady v obcích. Naopak procento recyklace komunálních plastů se prakticky nenavýší.

Odborníci ze Slovenska zase varovali, že po spuštění zálohového systému na Slovensku v žádném případě neklesl počet svozů tříděných plastů, jak bylo prosazovateli slibováno. Naopak narostlo množství hůře recyklovatelných či nerecyklovatelných plastů, a tedy citelně narostly také náklady na svoz a využití plastů jako takových. Do vážných problémů se tak aktuálně na Slovensku dostávají autorizované obalové společnosti. Obce sledují poslední vývoj se značným znepokojením, protože zde stále více chybí systémové prostředky na plnění cílů komunálních obalů.

Kontakt pro další informace:

Bohumil Rataj – předseda sdružení SKS ČR,   T: 608 241 028   E: rataj@tsbenesov.cz

 

O Sdružení komunálních služeb České republiky    
SKS ČR  je nevládní apolitická organizace s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy 87 členů jenž poskytují své služby pro 288 měst a obcí , kde žije je přes 1.9 mil obyvatel ČR

 

Rubriky
Nezařazené

Zastavte legislativní proces novely zákona o obalech, žádá ministra otevřený dopis

Novela obalového zákona, kterou připravilo Ministerstvo životního prostředí, naráží na další odpor. Terčem kritiky výjimečně není zavedení povinného systému zálohování PET lahví a plechovek, ale recyklačního poplatku za produkci a distribuci reklamních letáků.

Ministrovi životního prostředí, Petru Hladíkovi, odeslali zástupci obchodníků, živnostníků, polygrafů, distributorů, odpadového hospodářství i seniorů a osob se zdravotním postižením otevřený dopis, ve kterém požadují stažení připravované novely.

Nepromyšlené řešení

Signatáři dopisu zpochybňují zařazení reklamních letáků do systému obalového hospodářství. „Letáky, případně jiné tiskoviny, nikdy nebyly a nejsou obalem a nijak nesouvisí se zálohováním PET lahví či plechovek. Jejich zařazení do obalového zákona tedy nedává absolutně žádný smysl,“ říká Jaroslav Staněk, manažer marketingu a komunikace České distribuční.

Novela ukládá výrobcům povinnost platit za ukládání a recyklaci reklamních letáků, čímž chce ministerstvo dosáhnout toho, že bude zpoplatněn veškerý obsah modrých kontejnerů. Jenomže podle signatářů zatěžuje recyklačním poplatkem pouze reklamní letáky, nikoliv už ostatní tiskoviny, obsahující reklamu, které také končí v kontejnerech na papír. Jedná se podle nich o nesystémový a nelogický přístup, který navíc hodnotí jako diskriminační a účelový.

„Ministerstvo životního prostředí otevřeně říká, že chce zpoplatnit veškerý doposud nezpoplatněný obsah modrých kontejnerů. Nyní ale přichází s návrhem zpoplatnit pouze letáky, kterých je v kontejnerech lehce přes 10 %, tedy minorita. Veškerý ostatní nezpoplatněný papírový odpad nechá bez povšimnutí. To mi opravdu nepřijde jako promyšlené a systémové řešení,“ říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Sociální aspekty

Poukazují dále na fakt, že závěrečná zpráva z hodnocení regulace (RIA) „značně podceňuje nebo dokonce zcela přehlíží“ sociální i ekonomické dopady zavedení opatření. „Tento zásadní dokument připomíná spíše vyjádření subjektivních názorů než objektivní zhodnocení aktuální reality. Na mnoha místech se objevují údaje, které jsou zastaralé, nekonzistentní a neúplné, a ukazují pouze na ukvapenou přípravu a nedostatečně hluboký vhled do problematiky ze strany MŽP,“ uvádí se v dopise.

Pokles produkce letáků bude mít podle signatářů negativní dopad na seniory a sociálně slabé skupiny obyvatel. Více než polovina seniorů nemá přístup k internetu, takže jsou pro ně reklamní letáky jediným zdrojem informací o akčních nabídkách v obchodech„Recyklační daň za letáky způsobí buď úbytek letáků nebo zvýšení spotřebitelských cen. Obojí by bylo pro seniory, kteří už teď často obracejí každou korunu, velkým problémem,“ doplňuje Lenka Desatová, předsedkyně Rady seniorů ČR.

Dále je distribuce letáků jedním z nejčastějších zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením a pokles jejich produkce může ohrozit tato pracovní místa. „Z úst představitelů MŽP nám bylo řečeno, že sociální dopady na zavedení těchto opatření nemohou a nemají mít vliv. Máme to tedy chápat tak, že pro vaše ministerstvo jsou sociální aspekty nepodstatné a při tvorbě legislativy je nezohledňujete?“ ptají se signatáři.

Výhrady má k novele i polygrafický průmysl. „Existuje nemalé množství tiskáren, jejichž produkci z velké většiny tvoří právě tisk letáků. Poplatkem způsobené navýšení produkčních nákladů negativně ovlivní rozhodování zadavatelů těchto zakázek. Pro menší a některé střední tiskárny může jít o existenční záležitost. Uvědomujeme si princip rozšířené odpovědnosti výrobce, nicméně novela stále obsahuje mnoho nejasností a nedostatků, na které dlouhodobě upozorňujeme,“ říká Zdeněk Sobota, prezident Svazu polygrafických podnikatelů.

Novelu obalového zákona kritizuje řada míst včetně představitelé krajů, měst a obcí, starostů nebo zástupců malých, středních i velkých firem. V rámci meziresortního připomínkového řízení bylo k nové legislativě podáno více než 700 připomínek. Připomínková místa nadále trvají na tom, aby navržená novela byla přepracována.

Navrhované výběrové zpoplatnění letáků jednoznačně způsobí významný úbytek letáků z modrých kontejnerů a bude také znamenat výpadek příjmů na straně měst a obcí, které ani nově prosazovaný recyklační poplatek nepokryje. Další nezpoplatněné tiskoviny v modrém kontejneru stejně zůstanou a budou nákladovou položkou obcí. Z vlastní zkušenosti i komunikace s dalšími aktéry vidíme, že se MŽP novelu snaží prosadit ‚na sílu‘ a za každou cenu,“ uvádí signatáři a dodávají: „Jsme přesvědčeni, že je potřeba hledat komplexní a systémové řešení, nikoli řešení šité na míru pouze úzké skupině subjektů.“

 

ZDROJ + FOTO

Rubriky
Nezařazené

Vyšla nová norma: Požární bezpečnost staveb – Fotovoltaické systémy

Vydáním této normy se v České republice specifikují dosud komplexně neřešené požadavky požární bezpečnosti při instalaci PV systémů.

Norma představuje souhrn požadavků na instalaci PV systémů z hlediska podmínek požární bezpečnosti staveb, nikoliv z hlediska požadavků oboru elektro, statiky či ekonomiky provozu. Popisuje základní části PV systémů a určuje podmínky pro jejich instalaci z pohledu jejich umístění, zohledňuje materiálové provedení PV systémů. Řeší instalace PV systémů v budovách, na budovách a na volném prostranství, určuje podmínky pro mezní velikosti PV polí a vzdálenosti mezi nimi.

Obsahuje také požadavky pro úložiště elektrické energie, které jsou součástí PV systémů. Pro zásah jednotek požární ochrany jsou stanoveny požadavky pro přístup hasičů k PV systémům a podmínky pro vypínání PV systémů při požáru, včetně požadavků na bezpečnostní značení a označování jak zařízení, tak budov.

Ve vztahu k budově, kde je PV systém instalován, se určují požadavky z hlediska třídy rekce na oheň matriálů použitých na střechách, stěnách a konstrukcích. V návaznosti na ČSN 73 0848 jsou uvedeny požadavky na kabelové trasy. Podmínky normy se vztahují jak ke stávajícím budovám, kam se PV systémy dodatečně instalují, tak i podmínky pro projektování staveb nových.

Normu je možno zakoupit v eshopu České agentury pro standardizaci nebo v ČSNonline.

 

ZDROJ + FOTO