Rubriky
Nezařazené

Náš člen získal ocenění!

Náš dlouholetý člen Technické služby Holice získaly 1. místo ve třídění odpadů ve svém regionu východních Čech, Pardubického kraje.

Na fotografii můžete vidět pana starostu Ondřeje Výborného s ředitelem Technických služeb Holice Ondřeje Dobrovolského. Srdečně gratulujeme!

Rubriky
Nezařazené

Konal se 23. ročník KONFERENCE ODPADY A OBCE a my byli u toho …

Ve dnech 8. a 9. června společnost EKO-KOM pořádala již 23. ročník konference Odpady a obce. Jako tradičně bylo místem konání královehradecké centrum Aldis, kde se sešli odborníci odpadového hospodářství, aby společně prodiskutovali aktuální problematiku v oblasti odpadového hospodářství. Hlavních témat bylo hned několik – Odpadové hospodářství a jeho příspěvek k dosažení uhlíkové neutrality, Recyklace odpadů jako součást surovinové soběstačnosti, Budoucnost obecních systémů odpadového hospodářství a Inspirativní přístupy ke snižování produkce SKO.

Konference se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Hospodářské komory ČR a města Hradec Králové a byla součástí cyklu odborných konferencí Odpadové dny. Součástí programu bylo opět slavnostní vyhlášení výsledků soutěže obcí „O křišťálovou popelnici“, kterou si letos odvezli zástupci města Uherské Hradiště.

Věřím, že konference byla pro všechny velkým přínosem a diskuze nad aktuálními tématy nám pomohla rozšířit naše obzory. Zmiňovaná témata nám společně s Olgou Dočkalovou, Michalem Polákem a ostatními kolegy vnukla námět pro další seminář, který bude organizován naším sdružením v zimním období. Předpokládáme, že se seminář opět bude konat v hotelu Don Giovanni v Praze a již nyní se těšíme na další setkání s kolegy z oboru.

Zdroj+foto:

Ondřej Dobrovolský, člen Rady SKS
Rubriky
Nezařazené

Jsme na instagramu!

Jsme Vám blíž. Nyní nás můžete sledovat oficiálně i na Instagramu! Tato oblíbená sociální síť nemohla uniknout naší pozornosti. Sledujte dění SKS na @sdruzeniks

Rubriky
Nezařazené

Glyfosát: Nebyla navržena žádná změna klasifikace nebezpečnosti

RAC souhlasí se zachováním současné klasifikace glyfosátu jako látky způsobující vážné poškození očí a toxické pro vodní organismy. Po rozsáhlém přezkumu vědeckých důkazů dospěl k závěru, že klasifikace jako karcinogen není oprávněná (ECHA 1. 6. 2022).

Výbor pro posuzování rizik (RAC) dospěl k závěru, že by měla být zachována stávající klasifikace glyfosátu jako látky, která způsobuje vážné poškození očí a je toxická pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Výbor zjistil, že dostupné vědecké důkazy nesplňují kritéria pro klasifikaci glyfosátu jako látky toxické pro specifické cílové orgány nebo jako látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci.

Výbor RAC hodnotil nebezpečné vlastnosti glyfosátu podle kritérií dle nařízení o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP). Při tvorbě stanoviska byl zvažován rozsáhlý objem vědeckých údajů a značné množství připomínek, které byly obdrženy během konzultací.

Nové stanovisko výboru RAC je v souladu s návrhem čtyř členských států, které v současné době glyfosát hodnotí, ale rovněž se stanoviskem RAC z roku 2017.

Přijaté stanovisko bude zveřejněno na internetových stránkách agentury ECHA a do poloviny srpna bude zasláno Evropské komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). EFSA provede hodnocení rizik glyfosátu, které je očekáváno v červenci 2023.

Evropská komise bude analyzovat závěry EFSA a obnovenou hodnotící zprávu, kterou vypracovalo Švédsko, Francie, Maďarsko a Nizozemsko. Komise poté předloží členským státům obnovenou zprávu a návrh nařízení o tom, zda bude schválení glyfosátu pro použití v EU obnoveno, či nikoli.

Zdroj+foto:

Rubriky
Nezařazené

Gratulujeme kolegům ze Žatce a Roudnice nad Labem

18. Toto klání každoročně vyhlašuje Ústecký kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. Své třídičské síly v něm měří všech 352 obcí kraje, zapojených do systému EKO-KOM.

Po dvouleté pauze, způsobené koronavirovými omezeními, se letos mohli vítězové opět sejít na společném vyhlášení výsledků tradiční soutěže v Ústí nad Labem v Hotelu Větruše.

Soutěž byla, stejně jako v minulých letech, rozdělena do čtyř kategorií – obce do 500 obyvatel, obce nad 501 obyvatel, v další kategorii se pak utkaly města a městyse do 3 500 obyvatel a v poslední kategorii měřila své výsledky v třídění města nad 3 501 obyvatel.

Napříč všemi kategoriemi se mezi nejlepšími umístily města a obce, které v předchozích ročnících na stupně vítězů nedosáhly. Jedná se například o Žatec, Varnsdorf nebo Českou Kamenici. „Obce dokázaly motivovat své obyvatele tak dobře, že se výsledek dostavil, a to právě v podobě umístění v soutěži,“ prozradila tajemství jejich úspěchu ředitelka oddělení regionálního provozu EKO-KOM, a.s., Martina Filipová.

Soutěž Skleněná popelnice je součástí projektu Intenzifikace odděleného sběru v Ústeckém kraji, realizovaného krajem a společností EKO-KOM, a.s. Jak název napovídá, jeho cílem je zvýšení množství vytříděných využitelných složek odpadů v kraji. V Ústeckém kraji vytřídil každý obyvatel za loňský rok v průměru 47 kilogramů papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Na celorepublikový průměr, který za rok 2021 činí 53 kilogramů, má tedy kraj ještě co dohánět.

„V porovnání se sousedními regiony v tzv. výtěžnosti tříděného odpadu stále pokulháváme, jsem ale přesvědčena, že finanční odměna za umístění v této soutěži bude pro další obce motivačním prvkem k rozvoji sběru tříděného odpadu. Těší mě, že se i letos v soutěži objevila města a obce, kde proběhla větší informovanost občanů, což mělo velmi dobrý efekt. Odpadové hospodářství není zrovna „lehká disciplína“, ale věřím, že Ústecký kraj se brzy přes pomyslnou hranici 50 kg/obyv. za rok přehoupne,“ uvedla regionální manažerka EKO-KOM, a.s., Alice Karlíková.

V té souvislosti pak zmínila umístění města Žatec, které tentokrát předstihlo na první příčce i město Roudnici nad Labem.  

Foto + zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Zelené bludy Západu posílily Putina

„Zatímco my jsme zakazovali plastová brčka, Rusko zdvojnásobilo výrobu jaderné energie,“ začíná svůj článek Michael Shellenberger, ve kterém popisuje, jak západní země „zelenou“ ideologií pomohly Putinovi s válkou na Ukrajině.

Jak se Vladimiru Putinovi – muži vládnoucímu zemi s ekonomikou nižší než má Texas a s průměrnou délkou života o 10 let nižší než jaká je ve Francii – podařilo zahájit nevyprovokovaný útok na Ukrajinu?

Na tuto otázku existuje hluboká psychologická, politická a téměř civilizovaná odpověď: Putin více usiluje o to, aby Ukrajina byla součástí Ruska, než si Západ přeje, aby byla svobodná. Je ochoten riskovat obrovské ztráty na životech, aby ji získal. Ohledně toho, co jsou USA a Evropa ochotny vojensky udělat, existují limity. A Putin to ví.

V tomto vysvětlení však chybí příběh o realitě a základní ekonomii – dvou věcech, kterým, jak se zdá, Putin rozumí mnohem lépe než jeho protějšky ve svobodném světě a zejména v Evropě.

Putin ví, že Evropa produkuje 3,6 milionů barelů ropy denně, ale denně spotřebovává 15 milionů barelů ropy. Ví, že Evropa ročně vyprodukuje 230 miliard metrů krychlových zemního plynu, spotřebuje ho ale 560 miliard metrů krychlových. Také ví, že Evropa spotřebuje 950 milionů tun uhlí ročně, ale vyrobí pouze polovinu.

Bývalý agent KGB si dobře uvědomuje, že Rusko těží 11 milionů barelů ropy denně, ale spotřebuje pouze 3,4 milionu. Ví, že Rusko nyní vyrábí více než 700 miliard metrů krychlových plynu ročně, ale spotřebuje pouze asi 400 miliard zemního plynu. A že Rusko těží 800 milionů tun uhlí ročně, ale využívá 300. V konečném výsledku Rusko dodává asi 20 % evropské ropy, 40 % plynu a 20 % uhlí.

Matematika je jednoduchá. Zvládlo by ji i dítě

Důvod, proč Evropa neměla dost síly na to, aby zabránila ruské agresi – a ve skutečnosti dokonce zabránila USA přimět spojence, aby toho udělali více – je ten, že potřebuje Putinovu ropu a plyn. Otázkou je proč. Jak je možné, že se evropské země, zejména Německo, během 30 let od konce studené války staly natolik závislými na autoritářské zemi?

Foto: pixabay
Zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Odpady a obce 2022

Datum konání: 8. června 2022 9:00
Místo konání: Hradec Králové

V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové se uskuteční již 23. ročník konference Odpady a obce. Akce se koná od 8. do 9. června 2022.

PROGRAM KONFERENCE

STŘEDA 8. ČERVNA 2022

08.00–09.00      PREZENCE

09.00–17.00      ZAHÁJENÍ, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A PANELOVÉ DISKUSE

Odpadové hospodářství a jeho příspěvek  k dosažení uhlíkové neutrality

Recyklace odpadů jako součást surovinové soběstačnosti

19.30                  VEČERNÍ SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE OBCÍ „O KŘIŠŤÁLOVOU POPELNICI“

– dress code: semi-formal     

ČTVRTEK 9. ČERVNA 2022

09.30–13.30       ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A PANELOVÉ DISKUSE

Budoucnost obecních systémů odpadového hospodářství

Inspirativní přístupy ke snižování produkce SKO

Foto+zdroj:

Rubriky
Nezařazené

59. Kongres SKS – Špindlerův Mlýn

Po covidové pauze se znovu rozbíhá program setkání členů SKS a vystavovatelů komunální techniky. Na podzimní úspěšném setkání s oslavou 30. výročí založení spolku jsme navázali uspořádáním 59. Kongresu SKS spojeného s volbami nového vedení organizace. Zázemí nám k tomu 4. – 6. 5. 2022 poskytnul Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn.

Kongres se konal pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka, brig. gen. v. v. a také starosty Špindlerova Mlýna Bc. Vladimíra Starucha.

Nutno také vyzvednout naše partnery – sponzory, tj. generálního sponzora firmu Kärcher, hlavního sponzora firmu Veacom a sponzora firmu Mouder, kteří nám pomohli s finančním zajištěním celého kongresu.

Návštěvou nás poctili zástupci naší partnerské organizace KFDZOM z Polska, ZOVP ze Slovenska, MAKE z Maďarska, Sdružení pro rozvoj VO a mediální partner vydavatelství Průmyslová ekologie, s.r.o  a Ekologie v praxi, z. s.

Středeční odborný program měl tentokrát na workshopu 2 témata a to: „Cenotvorba činností TS“ a ,, Ekologická likvidace plevele“.  Zejména problematika cenotvorby zaujala přítomné účastníky a jistě si vyžádá další pokračování na některém z dalších workshopů.

V rámci čtvrtečního slavnostního zahájení nám popřáli úspěšné jednání nejen hosté, ale také sám ,,vládce hor Krakonoš“.  Následovalo slavnostní předávání ocenění pro zasloužilé a významné osobnosti, jubilanty a také prezentace připravovaného tematického zájezdu do Finska se společností Meva Roudnice. Dopoledne byla vyhlášena také sbírka pro Ukrajinu, na které bylo vybráno 12 500,- Kč

V odpolední časti dne proběhla Členská schůze s volbou nového vedení a potom prohlídka a prezentace výstavních stánků s komunální technikou.

Konec jednacího dne věnujeme vždy vzájemným setkáním a zábavě na společenském večeru, k čemuž v tomto případě přispěla i kapela The Basketles a sólová houslistka Jolana Szajewska.

Poslední, páteční den dostali účastníci setkání možnost poznat kuriozitu hotelu Harmony, což je Bunker Exposition – protiatomový kryt pro vládní představitele z dob studené války. Komentovaná prohlídka této retro památky završila program 59. Kongresu SKS.

Více fotografií naleznete v galerii.

Ing. Josef Matucha, tajemník SKS
Rubriky
Nezařazené

CELOSLOVENSKÝ SNEM ZOVP SR

V kouzelném prostředí Vysokých Tater u Štrbského plesa v hotelu Patria se konal 17. – 18. 5. 2022 

CELOSLOVENSKÝ SNEM ZOVP SR

Slavnostní význam setkání byl dán především oslavou 30. výročí založení naší partnerské organizace ve spojení s oceněním zakladatelů ZOVP i stávajících aktivních členů.

Jsme rádi, že i náš spolek byl mezi ohodnocenými a to formou ocenění prezidentovi SKS za „osobní přínos při rozvoji mezinárodní spolupráce“.

Při této příležitosti popřál prezident SKS Bohumil Rataj našim partnerům mnoho úspěchů v dalším konání  a předal pamětní plaketu Mgr. Peteru Kubovi, prezidentu ZOVP za naší organizaci.

S přispěním sponzorských firem Redox, Kobit, ELTE GPS a Moram se organizátorům podařilo vytvořit příjemnou atmosféru setkání, zajímavé firemní prezentace vystavovatelů a také slavnostní večer moderovaný známým slovenským hercem a zpěvákem Štefanem Skrúcaným.  

Dá se říci, že i nepřízeň počasí účastníkům nevadila a s pomocí deštníků a za doprovodu cimbálové muziky se uskutečnila i odpolední prohlídka komunální techniky ve venkovním areálu hotelu.

Našim partnerům a kolegům přejeme mnoho úspěchů do dalších roků činnosti a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Více foto naleznete v galerii.

Ing. Josef Matucha, tajemník SKS
Rubriky
Nezařazené

Co možná nevíte o zálohování PET lahví

Zálohování PET lahví v České republice již někteří výrobci praktikují. Jedná se o zálohování dobrovolné, které ve svém omezeném počtu funguje zcela v souladu se současným systémem sběru odpadů.

Systém sběru odpadů se v České republice rozvíjí již přes 20 let a oproti jiným státům tak Česká republika dokáže efektivně separovat odpady. Občané ČR se řadí mezi nejúspěšnější třídiče odpadů a mají zájem získávat další informace.

Co možná někteří nevědí o zálohování:

  1. Zálohování PET lahví je v České republice dobrovolné a je na každém výrobci nápojů, zda se do zálohování zapojí.
  2. U zálohovaných PET lahví dochází k recyklaci stejně jako je tomu u „petek“ z odpadních nádob na plasty. Není to tak, že by láhve byly vymývány či jinak čištěny.
  3. V České republice se daří vysbírat 8 PET lahví z 10 uvedených na trh. Pro splnění cílů EU je potřeba navýšit sběr o 1 PET láhev.
  4. Díky zálohování by došlo k navýšení asi o 5 000 tun „petek“ ročně. Celkové množství produkovaného komunálního odpadu je 5,9 milionů
  5. Dosud je praxe, že výrobci nápojů hradí povinný poplatek určený na likvidaci obalů z nápojů kolektivnímu systému AOS EKO-KOM, který pak peníze distribuuje obcím podle vytříděnosti odpadu. Kdo zaplatí za PET láhve odložené do nádob na plastový odpad v případě povinného zálohování?
  6. Zálohování by mohlo přispět ke snížení odhazování PET lahví na volném prostranství či v přírodě.
  7. Hovoříme-li o zálohování jako o environmentálně vhodné variantě, je třeba připomenout, že před recyklací je vhodnější zvolit netvoření odpadu. Na jeden vyrobený litr balené vody se spotřebuje další téměř 1,5 litru vody. 1 l vody z kohoutku tvoří uhlíkovou stopu 0,000384 kg CO2. 1 l vody v PET má uhlíkovou stopu 0,299 kg CO2. /zdroj: cz
  8. Je možné, že by se z recyklovaných lahví mohly uvolňovat nežádoucí látky a chemikálie*. Bezpečnostní rizika nebyla dostatečně prozkoumána a zohledněna.

Podle studie publikované v Journal of Hazardous Materials(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389422001984) existuje možnost, že by se mohly z recyklovaných lahví uvolňovat nežádoucí látky. Dopady vlivu rPET na zdraví nejsou dostatečně prozkoumány a rizika nejsou zohledňována. Chybí dostatek informací zejména z oblasti sledování přítomnosti chemikálií ve fázi výroby/plnění PET lahví, metodiky řízení podmínek skladování, kterým jsou nápoje v lahvích vystaveny (např. řízená teplota, vystavení UV záření, doba skladování apod.). Navrhuje se revize přístupů hodnocení chemických rizik, které se používají jako základ pro stanovení současných regulačních limitů, s ohledem na současné vědecké poznatky.

Foto:  Pixabay
Zdroj: