Rubriky
Nezařazené

Použité samotestovací sady patří do černých popelnic, ale zabezpečené

Saktuálně platnými opatřeními proti epidemii koronaviru bude opět končit v odpadu více samotestovacích sad, zejména kvůli testování zaměstnanců firem. V důsledku toho vzniká a bude vznikat množství i kontaminovaného odpadu. Ministerstvo životního prostředí proto připomíná pokyny a doporučení, jak s ním nakládat.

Testovací sady, určené pro sebetestování osob (např. zaměstnanců, žáků nebo v domácnostech) bez asistence zdravotního personálu, lze v souladu se zákonem o odpadech rovněž řadit mezi směsný komunální odpad.

K prevenci před rizikem, že testovaná osoba je SARS-CoV-2 pozitivní, je však vždy třeba veškerý odpad z testovacích výrobků ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady. Firmy musí mít určené plastové pytle, do kterých se bude veškerý odpad vzniklý ze samotestování sbírat.

Nesmí nastat situace, že zaměstnanci budou volně odkládat použité samotestovací sady do různých košů ve firmě. K odkládání použitých sad lze použít standardní plastové pytle, minimálně s tloušťkou 0,2 mm. Pokud takové firma nemá okamžitě k dispozici, pak je možné použít dva tenčí pytle. Pytle se samotestovacími sadami se musí vždy pečlivě uzavřít (zavázat) a dezinfikovat na povrchu. Je naprosto nezbytné vždy pytle uzavírat a nikdy nenechávat tento odpad mimo sběrnou nádobu. Také platí, že se nikdy nevysypávají samotestovací sady volně do kontejneru, stejně jako v případě roušek a respirátorů.

Pokyny MŽP pro správnou manipulaci s použitými testovacími sadami na koronavirus určenými pro sebetestování osob:

  • Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem
  • Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto ještě vložte do druhého pytle a zavažte
  • Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem, až poté zavázaný pytel dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.
  • Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu
  • Po manipulaci s odpadem si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.

Foto+zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Nepřipustíme rozpad centrálního zásobování teplem, slibuje vláda

Minulý týden nová vláda zveřejnila své programové prohlášení, které vychází z koaliční smlouvy, v některých bodech je ale konkrétnější. Část prohlášení je zaměřená na průmysl a energetiku.

Energetický mix postavený na dvou pilířích

Je před námi mnoho výzev a úkolů, od řešení následků pandemie po energetickou krizi. Prioritou je podpora rozvoje jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů s důrazem na energetickou bezpečnost, soběstačnost, klimatické cíle a dostupné dodávky energií,“ shrnuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela prohlášení.

Vláda podpoří dlouhodobý provoz stávajících jaderných bloků a výstavbu nového zdroje v Dukovanech. Podmínkou ovšem je, že na novém zdroji se nebudou podílet ruské ani čínské firmy. Zároveň se počítá s přípravou podkladů o dalších blocích v Temelíně a Dukovanech.

Ministerstvo průmyslu a obchodu do konce roku 2023 nachystá aktualizaci Státní energetické koncepce ČR s ohledem na klimaticko-energetické cíle EU. Budoucnost české energetiky vláda vidí v kombinaci jaderné energie a decentralizovaných obnovitelných zdrojů. „Neustoupíme od úsilí uznat jadernou energetiku jako udržitelnou aktivitu a zemní plyn jako klíčové transformační palivo v procesu dekarbonizace,“ uvádí programové prohlášení.

Počítá se s tím, že vzroste význam zemního plynu, jelikož bude sloužit jako přechodný zdroj k vyrovnávání výkyvů. „Nárůst jeho podílu nás ale nesmí geopoliticky ohrozit. Budeme se snažit získat podíl na terminálu LNG v sousední zemi, abychom měli přístup k více zdrojům,“ slibuje vláda.

K rozpadu CZT nedojde

Vláda předpokládá, že do konce letošního roku bude hotov nový energetický zákon obsahující principy a požadavky na komunitní energetiku. Vlastníkům by se tak mohla zjednodušit instalace zařízení na domech, získanou energii by navíc mohli sdílet nebo prodávat. Počítá se i s rehabilitací fotovoltaiky, přičemž do roku 2025 by mělo být v Česku instalováno minimálně sto tisíc fotovoltaických střech.

„Fotovoltaika se během minulého desetiletí stala nejlevnějším zdrojem energie. Nové projekty vznikaly raketově po celé Evropě, jen Česko si muselo na novou vlnu zájmu o solární energii počkat. Slib vlády Petra Fialy vybudovat během následujících čtyř let sto tisíc nových solárních střech je jasným závazkem, že to myslí s modernizací české energetiky vážně,“ hodnotí program vlády Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Velkým tématem je samozřejmě energetická krize. Vláda slibuje, že bude posílena ochrana zákazníků a posíleny nástroje státu pro výkon dohledu nad energetickým trhem. Zároveň by mělo být legislativně vylepšeno fungování dohledu státu při prodeji a distribuci elektrické energie. Malý výrobci energie by se měli dočkat legislativních podmínek pro dodávání energie do sítě za férovou cenu.

Uhelné elektrárny chce současná vládní garnitura odstavovat jen pokud budou zajištěny dostatečné záložní kapacity. „Nepřipustíme rozpad centrálního zásobování teplem, využijeme kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a narovnáme podmínky na trhu. Přechod teplárenství k nízkoemisním zdrojům připravíme tak, aby se skokově nezvýšily ceny. Pro dekarbonizaci teplárenství připravíme urychleně strategii, kterou projednáme s relevantními partnery. Budeme vytvářet podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby byl možný odklon od uhlí do roku 2033,“ uvádí prohlášení vlády.

Foto: vlada.cz
Zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Co s vánočním stromečkem?

Po vánočních svátcích vyvstává otázka, kam vyhodit stromeček. Rozhodně nepatří do kontejneru a nelze ho odložit ani vedle samostatně stojící popelnice u rodinného domku.

Záleží na umístění veřejně přístupné nádoby na odpad – stromek patří k popelnici na směs nebo ke stanovišti kontejnerů na tříděný odpad

V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, lze stromky volně odložit vedle nich. To se týká například sídlišť.

Jinak je to ale v případě, že jsou nádoby na směsný odpad umístěny ve vnitroblocích či v klecích a jiná pravidla platí také pro majitele rodinných domků. Popelnice za plotem rodinného domu nebo ve dvoře vnitrobloku se považuje za neveřejnou. Nic na tom nemění ani její pravidelné přistavování před objekt.

„Stromky by tak vedle takových nádob rozhodně končit neměly, a to ani v momentě, kdy je popelnice přistavena před objekt k pravidelnému svozu. Správné místo pro vysloužilý stromek je v těchto případech separační stanoviště s barevnými kontejnery,“ popisuje správný postup likvidace tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana a dodává: „Obyvatele činžovních domů, kteří mají popelnice na směsný i třídění odpad ve vnitrobloku, prosíme o odnesení stromků na nejbližší veřejné stanoviště tříděného odpadu.“

Speciální místa určená danou obcí

Některé obce organizují sběr vánočních stromků také na jimi vybraných místech v zájmu co největší čistoty veřejného prostoru. Může se jednat například o velkoobjemové kontejnery apod.

Seštěpkovaný stromeček může na kompost

Máte-li zahradu a na ní kompost, je další možností seštěpkovat stromek a přidat do kompostu.

Pozor na zvířata

Vánoční stromky, které posloužily v domácnostech, se nedoporučuje zanechávat v lese. Mohou být nedostatečně odstrojeny a představují tak nebezpečí pro zvěř. Ze stejného důvodu již využité stromky nepřijímají ani zoologické zahrady.

Plastové vánoční stromky

Umělé stromečky, které již dosloužily, patří do sběrného dvora.

Foto: pixabay
Zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Pardubice se budou znovu vyjadřovat ke spalovně

Radnice má již k dispozici přepracovanou verzi dokumentace EIA, jejímž cílem bylo posoudit možné vlivy modernizace spalovny v Rybitví na životní prostředí. Pro Pardubice to znamená během svátků obsáhlý materiál prostudovat a co nejdříve na ministerstvo životního prostředí zaslat veškeré připomínky.

Pardubický kraj vyvěsil přepracovanou dokumentaci vlivů záměru „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ na životní prostředí na své úřední desce 14. prosince. Veřejnost a dotčené orgány včetně dotčených samosprávních celků přitom mohou zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci do 30 dnů od data jejího zveřejnění. „Po legislativní stránce je samozřejmě vše v pořádku, ovšem na druhou stranu máme nyní za úkol vyjádřit se k materiálu, který bude obtížné podrobně prostudovat, navíc v době, která byla dle mého názoru zvolena poněkud nešťastně. Přeci jen tu máme období Vánoc, kdy si řada lidí bere dovolenou, a právě v takové době tu před sebou máme takto závažný problém. Rád bych proto vyzval občany města, aby zaslali své připomínky, každá z nich bude hrát velmi důležitou roli,“ podotýká náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Jan Nadrchal s tím, že hned po novém roce město svolá schůzku se starosty okolních obcí, kterých se obnovení provozu spalovny týká, aby se domluvili na společném postupu. „Mrzí nás to, na prostudování dokumentace byl zvolen opravdu netradiční termín. Věřím však, že občanům není osud plánované modernizace lhostejný a spolu s námi se k tomuto záměru vyjádří. Spalovna by ročně zpracovala 20 000 tun nebezpečných odpadů, nechceme, aby životní prostředí v našem městě bylo takovýmto způsobem zatěžováno,“ dodává primátor Pardubic Martin Charvát. Obec Rybitví, na jejímž území spalovna leží, navíc v současné době řeší změnu územního plánu, která by umožnila zachovat na místě stávající zařízení, které by mohlo fungovat v intencích pro místní obyvatele, nikoli pro širší okolí.

Původní dokumentaci MŽP vrátilo na doporučení zpracovatele posudku, podle něhož dokumentace vykazovala řadu formálních i věcných nedostatků, z nichž řada byla rovněž předmětem připomínek a výhrad v obdržených vyjádřeních. Nová podoba dokumentace, ke které se mohou nejen občané města do 13. ledna včetně písemně vyjádřit, je k dispozici na internetových stránkách CENIA http://www.cenia.cz/eia a na stránkách ministerstva životního prostředí http://mzp.cz/eia pod kódem záměru MZP493. Všechny zaslané připomínky pak budou vypořádány v rámci nového posudku.

Foto: český rozhlas Pardubice
Zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Jak se neutopit v krabicovém tsunami

Rozbalíte dárky pod vánočním stromečkem a najednou jste doma zavalení krabicemi a výplněmi? Tento „odpad“ znovu využívají e-shopy, kterým obalové materiály chybí. Vznikla proto mapa obchodů, které vaše použité krabice uvítají. A to nejen o vánocích.

Všechny obalové materiály jsou navrhované tak, aby vydržely opakovanou manipulaci. Proto je škoda s nimi zacházet jako s jednorázovým odpadem. Kdokoliv může po dohodě přinést do zapojeného obchodu (mapa projektu KAMsNIM.cz jich obsahuje bezmála 150) kartonové krabice, plastové nebo papírové výplně. Tím podpoří malé firmy, sníží množství vytvořeného odpadu a také se vyhne přeplněným modrým kontejnerům. Samotné obchody vítají obaly, kterých je momentálně na trhu nedostatek a také ušetřené peníze, neboť obalový karton za poslední období zdražil o 50%. V očích ekologicky smýšlejících zákazníků tím navíc posiluji svoji značku.

Jedním z takových obchodů je i TIERRA VERDE, výrobce eko drogerie a eko kosmetiky. „Krabice a výplňový materiál nám do Popůvek u Brna vozí jednotlivci, kterým se doma nahromadí, ozývají se nám však i firmy, s nimiž máme domluvené pravidelné svozy odložených kartonů. Vše využijeme při balení zásilek z našeho e-shopu. Díky jednotlivcům i firmám společně tvoříme ohleduplnější svět.Naším přáním je zachovat zdroje a krásy přírody dalším generacím“, říká Petra Lopušníková z Tierry.

Aplikace www.KAMsNIM.cz však ukazuje nejen odběrná místa na obalový materiál. Slouží jako vyhledávač, pokud se potřebujete čehokoliv zbavit (kam odnést vytříděný odpad z domácnosti, kde odevzdat prošlé léky, pneumatiky, vysloužilé elektro, baterie, světelné zdroje, velkoobjemový odpad atd). Veškeré odpadky tak mohou skončit na správném místě, navíc znovupoužitelné věci najdou svůj druhý domov. Celkem mapa projektu obsahuje už přes 100 000 takových míst.

„Postupně v ní přibývají sběrné dvory, re-use centra, kontejnery na textil, potravinové banky, charitativní obchůdky, SWAPy a další místa, která pomáhají najít využití pro věci, které by se jinak zbytečně staly odpadem“, dodává Miroslav Kubásek, jeden z autorů aplikace ze spolku Ukliďme Česko.

Foto: pixabay
Zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Vánoční popelářský vůz Pražských služeb vyráží do ulic

9. prosince vyjel do ulic hlavního města vánočně ozdobený popelářský vůz Pražských služeb. Je to vůbec poprvé, co největší metropolitní svozová společnost vyzdobila svou techniku. Konkrétně se jedná o popelářský vůz značky Mercedes-Benz 1830 GL na CNG. Pražané i návštěvníci metropole se s ním budou setkávat až do 3. 1. 2022.

Svozová trasa večerní směny, která začíná přibližně od 19:00, protíná Nové Město, Malou Stranu a Hradčany. „Mezi nejatraktivnější ulice celé trasy patří například Národní třída, Náměstí republiky, Jindřišská, Smetanovo nábřeží, Karmelitská nebo ulice na Kampě. Věřím, že pro lovce zajímavých nočních fotek bude atraktivní přejezd přes Čechův most, kdy lze do kompozice fotografie zahrnout i pohled na Prahu,“ vyjmenovává ty nejhezčí lokality na celé 80kilometrové trase tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Vánočně vyzdobený popelářský vůz má zázemí v areálu malešického zařízení na energetické zpracování odpadu (ZEVO), kam také bude svážet všechen směsný odpad. Denně ho sveze zhruba 15 tun.

Posádku tvoří standardně řidič a tři popeláři. „Speciální vánoční uniformy jsme nezvažovali. Posádka bude mít standardní pracovní oděv,“ říká Mana a dodává: „Vánoční popelářský vůz bude nasazen i během ranní směny na svoz tříděného odpadu. Tato trasa bude dlouhá asi 70 km a finální destinací budou třídicí linky v metropoli.“

„Procházíme nyní velmi nelehkým obdobím, kdy každý vykouzlený úsměv na tváří znamená mnoho. Vyzdobením našeho vozu jsme chtěli dostáhnout toho, abychom lidem přinesli alespoň trochu té správné vánoční atmosféry, kdy na chvíli zapomenou na starosti všedních dnů a v klidu, pohodě a s úsměvem si užijí tento čas se svými nejbližšími,“ přibližuje motivaci celého projektu generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman.

Vyzdobený vůz čeká ještě jeden úkol. Zahraje si ve vánočním spotu Pražských služeb, který natočí herec a moderátor Vašek Matějovský. „Myslím, že jde o skvělý nápad, který v této nelehké době potěší všechny malé i velké Pražany,“ doplnil závěrem náměstek primátora Petr Hlubuček.

Foto: neprekonatelny.blog
Zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Dopřejte si rozzářené Vánoce. LED dekorace jsou úsporné a vydrží mnoho let

K Vánocům tradičně patří spousta světla, ať už jsou to hořící svíčky na adventním věnci, nebo sezónní světelné dekorace. Světýlka všeho druhu dodávají tu pravou magickou atmosféru, navíc mohou stimulovat produkci hormonu štěstí, což přispívá k dobré náladě. Přemýšlíte, zda letos světelné dekorace raději nevynechat kvůli ceně elektřiny? Moderní LED technologie se na účtu za energie projeví jen minimálně.

Pro většinu lidí by vánoční svátky nebyly úplné bez patřičné výzdoby. Vedle tradičních věnců, svícnů, aranžmá z větví jehličnanů či různých dekorací z mnoha materiálů se v adventním čase v našich domovech zabydlují také nejrůznější světýlka. „Světelné dekorace jsou již stálicí vánoční výzdoby. Krásná, barevná světýlka vytváří neopakovatelnou magickou atmosféru, většina lidí s nimi má navíc spojeny radostné a příjemné pocity, které zažívali například jako děti. Je také vědecky prokázáno, že některé vlnové délky světla stimulují v organismu produkci hormonu štěstí dopaminu, takže světlo k radostné atmosféře v domově rozhodně přispívá,“ uvádí Magda Jandová, brand manažerka e-shopu Astoreo.cz, který nabízí vše pro domácí pohodu, včetně krásných vánočních dekorací se světýlky i bez nich.

Už nesvítí? Do koše nepatří

Kvalitní LED dekorace vám obvykle vydrží mnoho let a nevyžadují zvláštní údržbu. Ty venkovní po sezóně jednoduše očistěte do sucha a uložte doma na adekvátním místě. Až doslouží, pamatujte na to, že rozhodně nepatří do směsného odpadu. „Světelné zdroje jsou odpadním elektrozařízením a je potřeba je adekvátně zlikvidovat. LED řetězy i další světelné dekorace je stejně jako žárovky, zářivky a podobně nutné odevzdat k recyklaci, a to ve sběrných dvorech, přímo u prodejců světelných zdrojů či obecně v obchodech s elektronikou. Malé sběrné nádoby speciálně určené na vysloužilé světelné zdroje bývají k nalezení i v nákupních centrech či městských úřadech. Ačkoliv jde o elektroniku, nevhazujte je do kontejnerů na elektroodpad, světelné zdroje potřebují s ohledem na obsah skla a případných nebezpečných látek speciální zacházení,“ vysvětluje David Vandrovec, generální ředitel společností REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů a solárních panelů s tím, že z každé žárovky lze recyklovat více než 90 % materiálů, ze kterých je vyrobena. Odpad tedy můžeme recyklací snadno přeměnit opět na zdroje.

LED dekorace jsou úsporné, i tak nesviťte zbytečně

Při plánování letošní světelné výzdoby však bude patrně mnoho lidí řešit, zda se množství dekorací nepodepíše na jejich účtech za elektřinu. Ta se v posledních měsících kvůli neklidné situaci na trhu s energiemi šplhá do závratných výší a lidé tak uskromňují svoji spotřebu. Dobrou zprávou je, že je LED technologie velice úsporná. Oproti starým světelným dekoracím s klasickými žárovičkami jsou náklady na svícení s LED dekoracemi obvykle méně než desetinové. „Vezměme si jako příklad zhruba jedenáctimetrový vnitřní řetěz se 120 LED diodami od značky Grundig s příkonem 6,7 wattu. Pokud si jej doma budeme chtít rozsvítit každý den na šest hodin, a to po celý prosinec, bude nás to při aktuální průměrné ceně elektřiny 5,88 koruny stát asi 7,33 koruny,“ vypočítává Magda Jandová.

Přestože je spotřeba LED dekorací nízká, vyplatí se používat je s rozumem. Pro kouzelnou sváteční atmosféru nemusíte mít celý interiér a exteriér rozsvícen desítkami metrů řetězů a po 24 hodin denně. Dům rozsviťte, teprve až se zešeří, a vyzdobte si primárně ty místnosti, v nichž trávíte nejvíce času. Nejste-li doma, nenechávejte světýlka zbytečně zapnutá. LED řetězy umístěné kolem oken také nenechávejte svítit přes noc, abyste zmírnili světelný smog. Ten není dobrý pro přírodu a už vůbec ne pro váš kvalitní spánek.

Foto: pixabay
Zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Sešlapávání odpadu vede k efektivnějšímu využívání nádob

Edukační kampaň Šlápni na to je zaměřena na sešlapávání PET lahví, nápojových obalů a papírových krabic. Cílem je vtipnou formou poukázat na to, že odpad lze třídit chytře a předcházet nepořádku kolem kontejnerů na tříděný odpad a jejich přeplňování.

Pražské služby opět povolaly do akce herce a moderátora Vaška Matějovského. Výsledkem spolupráce jsou spoty pro edukační kampaň Šlápni na to.

Tématika přeplněných kontejnerů a nepořádku u kontejnerových stání silně rezonuje v diskusích napříč facebookovými skupinami téměř všech městských částí. Diskutující se pod fotkami přeplněných barevných kontejnerů přou o to, kdo je za tento stav zodpovědný a volají po potrestání toho, kdo do modré popelnice hodil nesešlapanou či nenařezanou krabici od nové televize a vyhozením nenalámaného polystyrenu do žluté nádoby znemožnil další třídění plastů.

Kapacita versus využívání

Když přispěvatele přestane bavit pátrání po tom, kdo ze sousedů si v posledních dnech koupil novou televizi, obvykle přepnou na téma frekvence svozů. „Problémem mnohdy není kapacita nádoby, ale její efektivní využívání. I ten největší podzemní kontejner lze vyřadit z provozu, když jeho otvor ucpe špunt v podobě tašky plné nesešlapaných PET lahví. Ostatní tak nemohou nádobu využívat a odpad nechávají někde poblíž,“ přibližuje jednu z typických situací Radim Mana, tiskový mluvčí Pražských služeb.

Sešlapávání odpadu tak vede nejen k efektivnějšímu využívání celého objemu nádoby, ale hlavně je to efektivní cesta k předcházení vzniku nepořádku v ulicích metropole.

Šlápni na to

Právě proto vznikly spoty pro kampaň Šlápni na to, jejíž tváří se stal herec Vašek Matějovský. Toho diváci znají třeba jako Mikuláše Seidla ze seriálu Ulice, moderátora pražského rádia Fajn či populární reality show Love Island.

Ten se již po druhé stal ústředním protagonistou spotů Pražských služeb. „Poprvé jsem s největší pražskou svozovou společností spolupracoval na projektu s názvem Tohle není normální. Cílem kampaně bylo poukázat na to, že odhazování odpadků není o ekologii, ale o slušném vychování. Tentokrát jsme si vzali na paškál absurdní situace při třídění odpadu,“ říká Vašek Matějovský a dodává: „Základním stavebním kamenem úspěšného spotu je dobrý nápad a kvalitní scénář. Do těch několika málo vteřin musíte dostat myšlenku, vtip a pointu. To je mnohdy těžší, než se zdá. S výslednou podobou jsem i vzhledem k pracovně hektickému podzimu nadmíru spokojený a věřím, že spoty lidem utkví v paměti.“

Téma nejen pro závěr roku

Téma je v Praze aktuální po celý rok, ale obzvláště palčivé je v závěru roku, kdy lidé více nakupují a obdarovávají své blízké a kamarády. To spolu s explozí elektronických nákupů v době koronaviru vede k významně větší produkci odpadů v podobě papírových i plastových obalů a konzumaci nápojů v plechovkách. „Aby město zůstalo hezké a příjemné i během adventu, prosím Pražany, aby odpad likvidovali odpovědně a chytře. Umožní nám to nejen zachovat město hezké a čisté, ale hlavně i efektivně plánovat svozy a posilovat v těch lokalitách, kde je to skutečně potřeba, a nejen kvůli bezohlednosti několika jedinců,“ dodává závěrem náměstek primátora Petr Hlubuček.

Foto : enviweb
Zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Jana Krutáková povede sněmovní výbor pro životní prostředí

Sněmovní výbor pro životní prostředí povede Jana Krutáková (STAN), která je poslankyní od roku 2017. V minulém funkčním období byla členkou tohoto výboru a předsedkyní jeho podvýboru pro udržitelný rozvoj.

V tajné volbě získala hlasy všech 18 přítomných členů výboru, neměla protikandidáty. Krutáková v čele výboru nahradila Danu Balcarovou (Piráti), která v letošních sněmovních volbách mandát poslankyně neobhájila. Bývalá starostka městyse Moravská Nová Ves na Břeclavsku Krutáková pracovala jako ředitelka akciové společnosti Hantály Velké Pavlovice, která se zabývá likvidací a nakládáním s komunálním odpadem na Břeclavsku a Hustopečsku. Je také členkou komise životního prostředí Svazu měst a obcí a manažerkou Dobrovolného svazku obcí Čistý Jihovýchod.

Čtyřmi místopředsedy dvacetičlenného výboru se stali bývalá předsedkyně podvýboru pro technickou ochranu životního prostředí Eva Fialová, bývalý předseda podvýboru pro vězeňství Petr Sadovský (oba za ANO), Jan Bureš (ODS) a Jiří Kobza (SPD), který byl v minulém funkčním období místopředsedou výboru pro evropské záležitosti.

Foto + zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Mattoni 1873 spolu s dalšími velkými hráči na trhu založila Iniciativu pro zálohování

Mattoni 1873 spolu s dalšími čtyřmi velkými hráči na české nápojářském trhu založila iniciativu na zavedení systému zálohování pro PET lahve a plechovky. Je to poprvé, co se velcí hráči spojili pod společnou výzvu tohoto druhu.

Vedle Mattoni 1873 se Iniciativy pro zálohování účastní výrobci perlivých nápojů Coca-Cola a Kofola a pivovarnické skupiny Heineken a Plzeňský Prazdroj. Společnosti požadují po politické reprezentaci, aby upravila legislativu tak, aby umožňovala vznik systému zálohování na celostátní úrovni. Cílem systému, který již existuje v deseti zemích Evropské unie, je zvýšit recyklaci plechovek a PET lahví.

Mattoni 1873 byla první velkou firmou, jež podpořila tento systém zálohování. „Jsem přesvědčen, že celé nápojové odvětví má unikátní příležitost stát se prvním plně cirkulárním průmyslem,“ uvedl generální ředitel společnosti Alessandro Pasquale. Myšlenka ale dosud nenašla podporu ze strany Ministerstva životního prostředí. Firmy doufají, že spuštění obdobného systému na Slovensku od příštího roku přispěje k změně názoru českých politiků.

Zdroj: CamicNet
Foto: byznys noviny