Rubriky
Nezařazené

61. Kongres Sdružení komunálních služeb ČR

Po několika letech jsme se setkáním členů SKS a našich vystavovatelů zavítali na Šumavu do Wellness hotelu Frymburk na břehu Lipenské přehrady.

Kongres se konal pod záštitou významných osobností, ministra pro místní rozvoj PhDr. Bartoše, Ph.D. předsedy AK ČR a hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby, senátora Ing. Martina Jirsy, Ing. Jany Krutákové poslankyně PS ČR a starosty městyse Frymburk Oto Řezáče.

Poděkování patří našim partnerům firmám Malcom CZ s.r.o., Veacom s.r.o., a Koncept s.r.o.  za finanční zabezpečení akce. Nutno také vyzvednout, že na finanční podpoře setkání se podílel také osobním příspěvkem i Hejtman JČK MUDr. Martin Kuba.

Návštěvou nás poctil Ing. Václav Král, poslanec PS ČR, zástupci naší partnerské organizace ZOVP  ze Slovenska, Sdružení pro rozvoj VO a mediální partneři z vydavatelství Profi Press , vydavatelství Průmyslová ekologie, s.r.o  a Ekologie v praxi, z.s.

Setkání členů SKS a vystavovatelů komunální techniky se setkalo s velkým zájmen a účastí téměř 250 účastníků.

Tradiční středeční odborný program workshopu Téma: Opravy malého rozsahu jsme večer doplnili příjemným posezením u táboráku se stylovým občerstvením.

Ve čtvrtečním, slavnostním programu kongresu je vždy zařazeno ohlédnutí za úspěšnými akcemi, pozvání na připravované a ocenění úspěšných členů spolku. Zároveň se představili také nové členské organizace.

Odpolední program byl zasvěcen jednání valné hromady SKS a následně také hromadné prohlídce venkovních výstavních stánků s exponáty komunální techniky. 

Očekávaný společenský večer nám tentokrát zpříjemnila kapela JENNY a překvapení v podobě vystoupení a výrazného hlasu Leony Šenkové účastnice soutěže Superstar.

Poslední, páteční den mohli účastníci setkání obdivovat na parníku při okružní plavbě hladinu i okolí vodní nádrže Lipno.

V rámci tohoto posledního bodu programu setkání předseda SKS oficiálně ukončil úspěšný 61. Kongres.

Více foto naleznete v GALERII.

Ing. Josef Matucha, tajemník SKS
Rubriky
Nezařazené

Vedle nedostatku zemního plynu hrozí Česku brzký deficit elektřiny

Vedle komplikovaného řešení očekávaného deficitu zemního plynu a ropy, jemuž čelí Česká republika a další země EU v kontextu ruské agrese proti Ukrajině, lze očekávat také brzký nedostatek elektřiny. Je to důsledkem pokračování politiky Zelené dohody na unijní i národní úrovni. Ve své tzv. zelené strategii společnost ČEZ odpovídající za 80 % české energetiky plánuje v nejbližších letech utlumit stabilní zdroje z emisního uhlí a nahradit je dotovanou stavbou solárních elektráren se jmenovitým výkonem 6 GW, které však dle českých i zahraničních zkušeností nemohou plnit úlohu dodavatele stabilní elektřiny. Tato obava zazněla na tiskové konferenci, kterou v Praze uspořádal think tank Realistická energetika a ekologie.

„Slepá sázka na tzv. obnovitelné zdroje, která popírá přírodní zákony, znamená zásadní ohrožení energetické bezpečnosti, soběstačnosti a cenové dostupnosti,“ zdůraznil ve svém vystoupení předseda spolku Jaroslav Čížek a upozornil, že to přináší hrozbu pro existenci tuzemského průmysl, jehož podíl na tvorbě HDP je nevyšší ze všech členských zemí EU.

Člen spolku, profesor ČVUT František Hrdlička upozornil, že už závěry vládní Uhelné komise, na jejíž činnosti se podílel a které vytyčily velmi ambiciózní cíl odstavit uhelné zdroje už v roce 2038, ukončení energetického využívání uhlí podmínily jeho náhradou za jiné stabilní energetické zdroje a vyřešením transformace teplárenství včetně produkce elektrické energie, která je již svou povahou kogenerační, tedy s vysokou účinností využití paliva.

„Zdroje z povahy své přerušované a na povětrnostních podmínkách závislé produkce ve specifických podmínkách České republiky solární a větrné elektrárny tím být nemohou. Stejně tak zůstávají okrajovými další obnovitelné zdroje, přičemž řada technologií z laboratorních podmínek je hodně vzdálené reálné praxi,“ upozornil F. Hrdlička. Vyjádřil znepokojení nad tím, že po zahájení války Putinova Ruska proti Ukrajině nedošlo k očekávanému přehodnocení eurounijní politiky Green Deal a jejího legislativního balíčku Fit for 55.

„Stabilizátorem volatilních přírodních zdrojů měl být zemní plyn z Ruska. Na tuto variantu vsadilo nejen Německo, ale i Česká republika. Současné varianty stabilizace produkce elektřiny (na nichž staví EU) nejsou prověřeny ani teoretickými studiemi se solidním rozborem skutečné míry použitelnosti,“ zdůraznil prof. Hrdlička.

Jaderný expert Jiří Marek, člen spolku a zároveň prezident spolku Jaderní veteráni, upozornil, že stavba jediného nového 1200MW bloku v Dukovanech nic neřeší. „Potřebujeme postavit do poloviny století nejméně šest nových 1200MW reaktorů, které (spolu s nynějšími dvěma bloky v Temelíně) budou vyrábět nejméně 65 % poptávané elektřiny, přičemž finanční náklady by za následujících 28 let měly v současných cenách činit cca 1,5 bilionu korun. Jde o návratnou investici již od ceny elektřiny cca okolo 80 €/MWh (nyní cca 200 €/MWh). Jaderný scénář je v podstatě jediným, který zajistí do roku 2050 energetickou bezpečnost, soběstačnost a bezemisní výrobu elektřiny, přičemž vláda ČR by pro financování jádra mohla např. využít biliónových úspor českých domácností a nabídnout jim antiinflační zhodnocení v jaderných obligacích“, zdůraznil Jiří Marek

Spoluzakladatel spolku, profesor Jan Macek z ČVUT, který je klíčovým českým odborníkem na dopravní mobilitu, připomněl, že Česká republika by proti dnešní čisté spotřebě cca 65 TWh ročně mohla v roce 2030 spotřebovávat kolem 85 TWh ročně. „Čím budeme chtít a moci nabíjet plánovanou flotilu více než půl milionu předpokládaných elektromobilů, která vyžaduje spotřebu 6 GW instalovaných zdrojů. Kde vezmeme elektřinu na doporučovaný přechod českých domácností z vytápění plynem na elektrická tepelná čerpadla, když nebudeme mít dostatek kapacity stabilních zdrojů v ČR?“

Jan Vondráš, člen spolku a ředitel poradenské firmy v energetice Invicta Bohemica, pranýřoval selhání všech dosavadních vlád ČR v jejich nečinnosti pro zajištění energetické soběstačnosti a bezpečnosti do budoucna, zejména pokud jde o nutnou diverzifikaci dodávek zemního plynu, vybudování strategické rezervy v zásobnících a zajištění dostatečných kapacit pro těžbu hnědého uhlí. „Ze všech návrhů tzv. Oponentní rady Pačesovy komise v roce 2008 byl realizován jediný v podobě vládního usnesení č. 817 z roku 2015 o prolomení územně ekologických limitů na Dole Bílina, realizace se však stále zpožďuje a je nutné celý proces výrazně urychlit,“ podotkl J. Vondráš

Na tiskové konferenci byl dokumentován blížící se deficit elektřiny, který dle analýzy společnosti ČEPS hrozí už v roce 2025, ale jistě v roce 2030, jenž by v objemu 10 % současné stabilní spotřeby (nejvyšší obvykle v lednový pracovní den s nutným disponibilním výkonem kolem 12 000 MW) musel být kryt dovozem. Na něj se ale budou spoléhat takřka všechny země střední Evropy v čele s Německem, takže je zásadní otázkou, zda bude elektřina z dovozu vůbec k dispozici. Taková nesoběstačnost ČR nepochybně ještě zhorší cenovou dostupnost elektřiny, jejíž prudce rostoucí cena již od léta 2021 je podstatným hybatelem enormní české inflace překračující 14 %.

Spolek energetických realistů upozornil, že až do doby dostavby nové jaderné flotily nemá Česká republika jiné dostupné stabilní energetické zdroje než tuzemské hnědé uhlí. Vedle dalších kroků ke stabilizaci cen energie vláda ČR musí umožnit další provoz všech hnědouhelných elektráren a tepláren, které významně investovaly do ekologizace a nepřipustila jakákoli účelová zastavení výroby z důvodů marginálních odchylek od plnění emisních limitů (Hg a NOx). Bez těchto zdrojů, které reprezentují 5200 MW, je ohrožena stabilita elektrizační soustavy ČR.

Je zřejmé, že vláda ČR nemá žádné přímé nástroje, kterými je schopna účinně ovlivňovat jak ceny, tak i složení energetického mixu. Pokud v současné době navrhuje masivní dotační programy do solárních zdrojů, přebírá tím odpovědnost za to, že by v ČR v nejnáročnějším zimním období mohlo chybět až 3400 MW stabilního výkonu, a to navzdory instalaci nejméně 6 GW v solárních elektrárnách. Aktivní výkon vlastnických práv ve společnosti ČEZ vedoucí k zajištění spolehlivé a dostatečné zdrojové základy pro výrobu elektřiny je vhodným nástrojem pro postup vlády ČR.

I když společnost ČEPS uvažuje, že po roce 2025 bude muset po vzoru Německa provozovat záložní a zřejmě většinou uhelné zdroje s dotovanými tzv. kapacitními platbami, uvažovanou novou masivní podporou solárních zdrojů a dalších OZE se Česká republika vydává na cestu zopakování německé Energiewende, i když samozřejmě v menším rozsahu.

Nicméně princip vybudování paralelní energetiky skládající se z dotovaných OZE a z dotovaných záložních zdrojů s kapacitními platbami je zásadní příčinou raketového růstu cen elektřiny i plynu (v Německu masivně spalovaného na výrobu elektřiny). Je zde nutno také připomenout, že decentralizace energetiky se zapojením obrovského množství upřednostňovaných OZE stojí za faktem, že nejdražší položkou ceny elektřiny v Německu je poplatek za správu a řízení sítě (v ČR nyní činí méně než 20 % ceny elektřiny pro domácnosti).

Vláda ČR je vůči svým občanům povinována učinit maximum pro soběstačnost a energetickou bezpečnost ČR, což je klíčovým aspektem národní bezpečnosti. O prosazení bezodkladných opatření se musí zasadit i na eurounijní úrovni.

ZDROJ + FOTO: 

Rubriky
Nezařazené

Turnovské odpadové služby prodaly rekordní množství kompostu

Rubriky
Nezařazené

Připravovaný zákon o kybernetické bezpečnosti se bude vztahovat i na vodárenství nebo energetiku

Riziko kybernetických hrozeb stále narůstá. Zvláště pro firmy, které neinvestují do odolnosti své digitální infrastruktury, to představuje značné riziko. Náprava škod po ransomwarovém útoku může firmy stát i desítky milionů korun, ale i ztrátu klientů a reputace jako takové. Zvýšit odolnost českých firem má nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který pro tisíce firem definuje způsob, jak se chránit.

Česko zavádí přísnější zákon než vyžaduje evropská směrnice

Vznikající zákonná úprava vychází z evropské směrnice NIS2 přijaté v prosinci 2022, která zavazuje subjekty v rámci EU, aby zajistily bezpečnost svých sítí a informačních systémů. Tuzemský zákon, který aktuálně prochází připomínkovým řízením a s jehož účinností se předběžně počítá od druhé poloviny roku 2024, však bude v mnoha ohledech přísnější. Již nyní je navíc zřejmé, že se bude odhadem týkat minimálně šesti tisíc podniků, zatímco pod dosavadní zákon týkající se kybernetické bezpečnosti spadalo pouze okolo 400 subjektů. Spekuluje se zároveň o tom, že finální číslo může ještě o pár tisícovek narůst.

Vznikající zákon o kybernetické bezpečnosti se bude týkat zejména odvětví energetiky, dopravy, zdravotnictví, nakládání s vodou a odpady. Dále se dotkne digitální infrastruktury a poskytování digitálních a ICT služeb, veřejné správy či výroby, zpracování a distribuce potravin. Stejně tak jako výroby počítačů nebo elektronických a optických zařízení. Firmy a společnosti působící v těchto oblastech, které mají více než 50 zaměstnanců nebo dosahují ročního obratu alespoň 10 milionů euro (zhruba 250 milionů korun), mají téměř jisté, že se jich nová regulace bude týkat.

Regulace může dotknout i malých firem

Kromě velkých a středních podniků by měly zbystřit i menší firmy, zejména pokud jsou součástí holdingu. Zákon je totiž nebude posuzovat jednotlivě, ale spolu s ostatními firmami ve skupině jako celek. Zákon se bude vztahovat i na všechny organizace, které jsou jedinými poskytovateli služby, která je nezbytná ze sociálního nebo ekonomického hlediska anebo by narušení jejich služby mohlo mít významný dopad na veřejnou bezpečnost, zdraví osob nebo by mohlo vyvolat významné riziko zejména s přeshraničním dopadem, a to bez ohledu na velikost.

Bezpečnostní procesy firem budou ověřovat inspektoři a pravidelný audit

Společnosti si ze zákona budou muset stanovit rozsah řízení kybernetické bezpečnosti, konkrétně to bude znamenat například jasné určení bezpečnostních rolí, jako je manažer, auditor, architekt kyberbezpečnosti a garant aktiva.

Rozsah opatření bude vždy záviset na tom, zdali podnik bude spadat do režimu vyšších, nebo nižších povinností. Do prvně zmíněné zákon rozřadí zpravidla 400 klíčových organizací, na které již nyní dohlíží stát a podléhají kybernetické regulaci. Ty budou muset zároveň řešit odolnost před kybernetickými hrozbami i u svého dodavatelského řetězce. Do režimu nižších povinností potom budou spadat všechny ostatní podniky, kterých se regulace dotkne.

Dále zákon přinese povinnost implementovat specifická bezpečnostní opatření s cílem zvýšit ochranu informačních systémů a dat. Tato opatření mohou být jak organizační formou procesů a politik, tak technická ve formě nástrojů pro zajištění bezpečnosti sítí, aplikací nebo datových úložišť.

Všechna bezpečnostní opatření budou ze zákona podléhat pravidelným auditům. U podniků v režimu nižších povinností je budou vykonávat pověření inspektoři, kteří budou muset složit certifikační zkoušku dle doplňkové vyhlášky o inspektorech, která mimo jiné definuje i nezbytně nutné vědomostní požadavky pro výkon funkce. V režimu vyšších povinností půjde přímo o inspektory dozorového orgánu, kterým je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Společnostem vzniká povinnost hlásit útoky a informovat klienty

Společnostem také budou muset hlásit NÚKIBu všechny zaznamenané kyberbezpečnostní útoky včetně údajů o průběhu incidentu, jeho dopadech a protiopatřeních přijatých k jeho řešení a současně informování vlastních zákazníků.

Při nedodržení zákonných povinností hrozí firmám sankce, které jsou rozlišeny podle režimu plnění povinností. Organizacím ve vyšším režimu hrozí za přestupek pokuta do 250 milionů korun, nebo do výše 2 % čistého celosvětového ročního obratu.
Subjekty v nižším režimu plnění povinností mohou dostat pokutu do 175 milionů Kč, nebo do výše 1,4 % čistého celosvětového ročního obratu. Rozhodující je v obou případech vyšší částka.

Foto + zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Senátoři budou ve středu hlasovat o novelách stavebního zákona a zakázkového zákona

Senát bude rozhodovat, jestli zachování stavebních úřadů v obcích stanoví zákon, nebo vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj. Výbory hospodářský a pro územní rozvoj senátorům doporučily přijetí novely stavebního zákona beze změn. O možných úpravách budou jednat i v případě novely zákona o zadávání veřejných zakázek.

MMR se negativně staví především k možnému rychlému navýšení limitů u zakázek malého rozsahu bez vyhodnocení dat a nastavení pravidel.

„Otázce zvýšení limitů se MMR věnuje v rámci pracovní skupiny, která má za cíl vyhodnotit data z trhu těchto zakázek. Má také navrhnout řešení, které se zaměří nejen na samotné zvýšení limitů, ale i na nastavení podlimitního režimu. Tento tým připravuje také související metodiku pro menší zadavatele. Řešení celé situace rychlým pozměňovacím návrhem bez ohledu na data je podle mě nesystémové,“ prohlásil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. 

Pozměňovací návrh počítá s navýšením limitu na zakázky malého rozsahu, u kterých není potřeba vypisovat otevřené výběrové řízení, ze dvou na tři miliony korun v případě dodávek nebo služeb. U stavebních prací by se limit zvýšil ze současných šesti na devět milionů korun. Předkladatel návrhu to zdůvodnil vysokou mírou inflace v uplynulých letech, kterou by vyšší limity zohlednily. Podle MMR by navýšení omezení pro zakázky malého rozsahu bez předešlého vhodného nastavení pravidel a dohledu zvětšilo prostor pro korupci. Navíc limity by se dostaly na úroveň, která nemá v EU obdoby. Resort v tomto ohledu podpořila také Rekonstrukce státu a další protikorupční organizace.

Cílem novely zakázkového zákona je mimo jiné zjednodušit a zlevnit proces vypisování veřejných zakázek. Stát získá díky možnosti vystupovat jako jeden celek lepší vyjednávací pozici s dodavateli a nebude za stejnou službu platit několikrát jako dosud. Novela umožní sdílet know-how mezi resorty – to zatím bylo možné jen prostřednictvím různých výjimek. Významně to ovlivní hlavně pokračující digitalizaci státní správy například v oblasti cloudových řešení nebo kybernetické bezpečnosti. 

Novela také uvádí zákon o zadávání veřejných zakázek do souladu s unijním právem, vyjasňuje pravidla a celkově zvyšuje srozumitelnost normy. Zároveň snižuje administrativní zátěž například prostřednictvím digitalizace, zadavatel bude mít právo poskytnout ÚOHS dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím elektronického nástroje namísto zasílání fyzických dokumentů.

Novela stavebního zákona má mimo jiné zabránit vzniku Nejvyššího stavebního úřadu. O nových stavbách se i nadále bude rozhodovat v místech, kde vznikají. Podle Ústavně-právního výboru by měl stavební úřady v obcích zachovat zákon. Kritici namítají, že pouhá vyhláška by MMR umožnila počty úřadů výrazně omezovat. Další senátní výbory doporučily přijetí novely bez úprav. 

Foto + zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Právník radí: OSVČ a poplatky za odpady na dvou místech podnikání

OSVČ má sídlo v jednom městě, kde podniká a zároveň v jiném městě poskytuje ubytovací služby (pronajímá chalupu), kde také produkuje odpady. Stačí, když bude OSVČ zapojena do systému odpadového hospodářství v městě sídla podnikání na základě smlouvy s městem a odpady z ubytování bude odvážet?

Další dotaz, který zaslali čtenáři do naší Poradny, zahrnuje ještě další otázky: Může město, kde zmíněná OSVČ pronajímá chalupu, chtít předložit smlouvu o zapojení OSVČ do sytému města z místa podnikání? Nebo je nutné řešit odpady odděleně, tedy zvlášť v každém místě, kde OSVČ produkuje odpady?

Jako podnikatel – OSVČ jste původcem odpadu a musíte mít na svůj podnikatelský odpad uzavřenou smlouvu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. Pokud produkujete jen komunální odpad nebo odpady z obalů z papíru, plastů, skla a kovů a obec umožňuje podnikatelům zapojení do obecního

systému, můžete smlouvu o nakládání s takovými odpady uzavřít též s obcí. V takovém případě platíte městu smluvní odměnu za nakládání s Vaším odpadem. Není ani vyloučeno, abyste do obce, kde máte sídlo a s níž máte uzavřenou výše uvedenou smlouvu převezl komunální odpad ze své chalupy a tento předal do obecního systému, pokud to podmínky smlouvy s obcí umožňují.

Na druhou stranu to však ještě nemusí znamenat, že současně nebudete mít povinnost hradit poplatek za komunální odpad, a to nejen v obci, kde se chalupa nachází, ale též v obci, kde máte trvalý pobyt nebo bydliště.

Konkrétní odpověď je odvislá od toho, jaký druh poplatku za komunální odpad je v té které obci zaveden a kde jako fyzická osoba máte bydliště nebo přihlášený trvalý pobyt.

Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů („MístPop“) těmito druhy jsou:

 1. a) poplatek za obecní systém odpadového hospodářství nebo
 2. b) poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Jedna obec může v daném poplatkovém období (zpravidla kalendářní rok) zavést pouze jeden z nich.

Pokud je v obci zaveden poplatek za obecní systém, je poplatníkem (i) fyzická osoba přihlášená v obci nebo (ii) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Přihlášením v obci se podle § 16 odst. 1 MístPop rozumí přihlášení k trvalému pobytu. Pronajímaná chalupa spadá pod stavbu pro rodinnou rekreaci podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště.

Je-li v obci zaveden poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, je poplatníkem (i) fyzická osoba, která má v této nemovitosti bydliště, nebo (ii) vlastník nemovitosti, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Co se týče chalupy, v případě obou poplatků budete poplatníkem, pokud v chalupě nikdo nemá bydliště nebo trvalý pobyt, a to z důvodu vlastnictví chalupy jako nemovité věci.

Poplatek nebudete v takovém případě povinni hradit výlučně v případě, že obec, v níž se chalupa nachází, stanoví poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na základě kapacity soustřeďovacích prostředků (popelnic) a současně obec nestanoví minimální výši dílčího základu poplatku (minimální kapacitu popelnice). Pokud si v takovém případě na chalupě žádnou kapacitu soustřeďovacích prostředků neobjednáte, protože budete vozit komunální odpad do obce, v níž máte jako OSVČ místo podnikání, nebudete muset platit obci, v níž se chalupa nachází, žádný poplatek v souvislosti s odpadem z této chalupy.

Odpovědi poskytl Mgr. Petr Opluštil z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o.

ZDROJ:

 

Rubriky
Nezařazené

MPO zveřejnilo manuál na ochranu zákazníků proti nekalým praktikám při nákupu fotovoltaiky

Zájem Čechů o výrobu energií z obnovitelných zdrojů roste. Spolu s tím se ale objevují nekalé praktiky některých dodavatelů. Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo desatero rad, na co si dát pozor při výběru dodavatele, jaké podmínky si vyjednat či jak postupovat, když dodavatelská firma neplní podmínky smlouvy.

„V loňském roce jsme zaznamenali nárůst o 262 % co do počtu žádostí o připojení nových fotovoltaických elektráren a o 366 % co do jejich výkonu. Jen za leden až duben 2023 zaznamenala firma ČEZ distribuce téměř 21 500 žádostí s výkonem na úrovni 8 277 MW. Za první 4 měsíce se tedy jedná o požadavek na výkon, a to jen za firmu ČEZ distribuce, které odpovídá polovině výkonu za celý rok 2022,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává:

Jenže bohužel tak jako v každém oboru, který zažívá podobný boom, se mohou u menšiny dodavatelů objevit nekalé praktiky. Naším cílem je přispět k ochraně zákazníků a zabránit znevěrohodnění trhu s fotovoltaikou. S Českou obchodní inspekcí jsme proto zaktualizovali desatero rad, jejichž cílem je pomoci zákazníkům podobným praktikám předcházet. Nově tedy zahrnuje rady, jak si vybrat spolehlivou firmu, jaké podmínky si při uzavírání smlouvy dojednat, nebo jak postupovat, když dodavatelská firma podmínky ze smlouvy neplní.“

MPO zveřejnilo desatero na webu www.mpo.cz i na webu www.energiezamene.cz. Dále ho budou mít energetičtí konzultanti EKIS, kteří již radí zákazníkům s dotacemi na instalaci fotovoltaik. O spolupráci na zlepšení informovanosti veřejnosti resort jedná také s Českou bankovní asociací. „Prostřednictvím infolinky 1212 požádáme o šíření tohoto desatera také starosty a tato linka bude s radami pro spotřebitele samozřejmě k dispozici každému,“ dodává ministr.

„Po domluvě s MPO dochází k intenzivnějším kontrolám samotných výrobků u dodavatelů. Na druhou stranu je třeba zmínit, že ČOI ani například ERÚ nemají ze zákona možnost donutit podnikatele zahájit práce, nebo vrátit spotřebiteli peníze. Do smluvních vztahů dvou stran nemůžeme vstupovat,“ říká ředitel České obchodní inspekce Jan Štěpánek a dodává: „Přikázat vrátit spotřebiteli peníze může výhradně soud. Je možné využít ještě mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. ČOI se může zaměřit na výrobky samotné, zda jsou v pořádku, zda splňují požadavky uvedení na trh a podobně.“

Zdroj a foto:

Rubriky
Nezařazené

60. Konference SRVO

Jubilejní Konference Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení se konala ve dnech 27. a 28. 4. 2023 v Kongresovém sálu hotelu Orea v Brně. Akce se zúčastnilo 214 účastníků mezi nimiž bylo i několik zástupců SKS. Odborná část byla zaměřena na úspory energie na sítích veřejného osvětlení (VO). Po celý den probíhaly zajímavé odborné přednášky. Večerním doprovodným programem byla prohlídka hradu Špilberk a druhý den před odjezdem v dopoledních hodinách byla tematická prohlídka  kolektorů (kde jsou veškeré sítě města kromě plynu), které spravují Technické sítě Brno. TS Brno byly také generálním partnerem Konference SRVO.  

Akce byla odborně podpořena i množstvím vystavovatelů.  Naše sdružení zde oficiálně zastupoval člen rady Daniel Javůrek, který pronesl na počátku zdravici za SKS a zmínil praktickou spolupráci  našich sdružení. Od většiny účastníků konference  byl vyjádřen kladný ohlas na přínosnou odbornou akci.

Více fotografií naleznete v GALERII.

Daniel Javůrek – vedoucí sekce VO SKS ČR – jednatel společnosti Technický a Dopravní Servis , s.r.o. Mariánské Lázně
Rubriky
Nezařazené

Maďarsko buduje monopol na odpady. Pre svojho giganta MOL

Trh s odpadom ovládne firma, v ktorej má maďarská vláda silný vplyv.

Až 35-ročnú koncesiu na nakladanie s komunálnym odpadom v Maďarsku získala minulý rok v júli spoločnosť MOL. Maďarská ropná a plynárenská spoločnosť, ktorá pôsobí najmä v strednej Európe, sa stala víťaznou firmou z tendra. Súčasťou skupiny v MOL Downstream je aj slovenská rafinéria Slovnaft a jej petrochemická sestra.

Skupina MOL nie je v odpadovom biznise nováčikom. Vlani kúpila firma firmu, ktorá sa zaoberá recykláciou plastov, s dvomi výrobnými závodmi v Maďarsku a logistickým centrom v Bratislave.

Minulý rok bola MOL tiež vyhlásená za víťaza maďarského štátneho koncesného tendra na služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Koncesná zmluva má začať už od 1. júla 2023.

V článku sa dozviete:

 • aké sú vlastnícke prepojenia MOL a maďarskej vlády,
 • s akým množstvom odpadu bude MOL nakladať,
 • akú sumu má skupina vložiť do infraštruktúry odpadového hospodárstva,
 • akú ďalšiu akvizíciu v odpadovom hospodárstve získala firma,
 • aké zariadenia a prevádzky pripravuje.

Na základe koncesie, ktorá nadobudne platnosť 1. júla 2023, bude spoločnosť MOL ročne zbierať 4,5 až 5 mil. ton prevažne tuhého komunálneho odpadu.

Skupina MOL kúpila významného recyklátora plastového odpadu

Ropná a petrochemická spoločnosť tak zvyšuje spracovateľskú kapacitu pre plasty na 40-tisíc ton ročne. Nasledovať majú ďalšie aktivity v odpadovom hospodárstve.

Skupina MOL kúpila spoločnosť na recykláciu plastov s dvomi výrobnými závodmi v Maďarsku a logistickým centrom v Bratislave. S ročnou spracovateľskou kapacitou 25-tisíc ton komunálneho aj priemyselného plastového odpadu patrí ReMat medzi popredné firmy zaoberajúce sa recykláciou plastov v Maďarsku.

Portfólio spoločnosti zahŕňa široký výber polyetylénového a polypropylénového regranalátu a iných špecifických produktov. Spracovateľ disponuje automatickým selekčným systémom, čistiacimi a regranulačnými zariadeniami. Vďaka tejto akvizícii bude Skupina MOL schopná vyvíjať prvomateriály a recyklované produkty na mieru, a uspokojiť tak rastúci dopyt zákazníkov po opakovane použiteľných materiáloch.

Skupina MOL pracuje na začlenení modelu obehového hospodárstva do výrobného procesu. V nasledujúcich piatich rokoch chce vynaložiť miliardu dolárov na takéto projekty.  

„Plast potrebujeme pre náš každodenný život. Je to dobrý materiál, nepáči sa nám však nespracovaný plastový odpad, ktorý znečisťuje planétu. Skupina MOL začala investovať do obehového hospodárstva, pretože všetci chceme žiť v kvalitnejšom životnom prostredí a na to potrebujeme viac recyklovaných produktov,“ hovorí Gabriel Szabó, výkonný viceprezident pre Downstream Skupiny MOL.

„Okrem toho rastie aj záujem našich zákazníkov o recyklované materiály. Preto sme v posledných rokoch začali budovať silné portfólio v oblasti recyklácie a pokračujeme ďalej. Naším cieľom je stať sa kľúčovým hráčom nízkouhlíkového obehového hospodárstva v strednej a východnej Európe a táto akvizícia je významným krokom k tomuto príťažlivému cieľu.“

Ropná a petrochemická skupina získala v roku 2019 nemeckú spoločnosť Aurora Kunststoffe, zaoberajúcou sa kompaundáciou na báze recyklovaných plastov. Akvizíciou ReMat-u zvýši spracovateľskú kapacitu plastov na 40-tisíc ton ročně a môže ponúkať široké portfólio zmesí a regranulátov pre automobilový a obalový priemysel. MOL plánuje aj investície v oblasti chemickej recyklácie a ďalšie aktivity v odpadovom hospodárstve. 

Foto + zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Horní Slavkov: Výhodou spolupráce s technickými službami je promptní řešení nenadálých situací

Veškerý odpad z Horního Slavkova a přilehlých částí sváží městská společnost Technické služby Horní Slavkov s.r.o. Úzká spolupráce města a technických služeb (TS) přináší celou řadu výhod. Činnost TS je pod kontrolou města, zisky zůstávají v odpadovém hospodářství a reakce TS v případě náhlých událostí je takřka okamžitá.

Společnost Technické služby Horní Slavkov s.r.o. vznikla 28. 5. 2001, město Horní Slavkov je 100% vlastníkem společnosti.

TS mají na starosti v oblasti OH:

 • nakládání s odpady, sběr a odstraňování odpadů včetně nebezpečných
 • poskytování technických služeb

„Od roku 2016 sváží Technické služby Horní Slavkov s.r.o. i tříděný odpad, který původně svážela firma RESUR a AVE CZ. Komunální odpad svážely TS od počátku,“ doplňuje Lenka Krejsová z Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Horní Slavkov.

Frekvence svozů

Směsný komunální odpad ze sídliště je svážen každé pondělí a pátek, ze starého města a přilehlých částí ve středu.

Vytříděné složky jsou sváženy:

 • papír a plasty každé úterý,
 • sklo ve čtvrtek 1 x za tři týdny,
 • nápojové kartony v úterý 1 x za tři týdny,
 • bio odpad v zimních měsících 1 x za 14 dní, v letních měsících 1 x týdně,
 • jedlé tuky a oleje – sváží firma EKO PF čtvrtletně; nádoby se nachází na sběrném dvoře TS a za budovou MěÚ ze strany Úřadu práce,
 • textil 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek.

Objemný a nebezpečný odpad mají občané možnost odkládat ve sběrném dvoře.

Sběrný dvůr

TS Horní Slavkov s.r.o. provozují sběrný dvůr, jehož maximální roční kapacita je po rozšíření 2 450 t/rok. V zařízení dochází k mechanické úpravě odpadu – třídění a dotřiďování. Přijaté odpady jsou jednotlivě ukládány do velkoobjemových kontejnerů, plastových kontejnerů a betonových kojí, označených kódem a názvem odpadu.

Spolupráce města a technických služeb

„Město Horní Slavkov a Technické služby Horní Slavkov s.r.o. spolupracují na základě celoroční smlouvy o dílo. Vzhledem ke 100% vlastnictví technických služeb je jejich činnost dobře kontrolovatelná, dodací lhůty jsou zkrácené na minimum, lze obratem řešit nenadálé situace – okamžitý odvoz nově vzniklého odpadu, úklid černé skládky, výměna poškozené popelnice apod.,“ komentuje spolupráci Lenka Krejsová.

Snižování produkce směsného komunálního odpadu

„Město nakoupilo nádoby na biologický odpad a kompostéry, které zdarma poskytuje občanům. Dále provádí osvětu v městském zpravodaji, na webových stránkách a Facebooku,“ přibližuje aktivity vedoucí ke snižování SKO Lenka Krejsová a dodává: „Město průběžně vyhodnocuje sběrnou síť nádob na tříděný odpad a v případě nutnosti doplňuje barevné nádoby na třídění, aby měli občané co nejkratší docházkovou vzdálenost k nádobám.“

Odpadová data: