Rubriky
Nezařazené

Tisková zpráva z konference ODPADY A OBCE 2024

Tisková zpráva, Praha 17 06 2024

Konference ODPADY A OBCE 2024

Ve dnech 12. a 13. června 2024 se v Hradci Králové uskutečnila konference zaměřená na problematiku odpadů, kterou pořádala společnost EKO-KOM a.s. Konference  se zúčastnilo přibližně 600 odborníků, kteří se věnovali zajímavým tématům v oblasti problematiky odpadového hospodářství.

Na konferenci vystupovali také naši členové Sdružení komunálních služeb České republiky.

Bc. Milan Doubravský, vedoucí sekce odpady a jednatel společnosti EKO servis Zábřeh, prezentoval na téma „Nová obalová legislativa a zálohování vybraných obalů“. Ve své prezentaci se zaměřil na dopady zálohování pro město Zábřeh.

Předseda Sdružení komunálních služeb České republiky a jednatel společnosti TS Benešov, Bohumil Rataj, vedl diskusi na téma „Plán odpadového hospodářství ČR, nové systémy rozšířené odpovědnosti výrobců a jejich začlenění do odpadového hospodářství“.

Další významné téma „Budoucnost energetického využívání odpadů v ČR“ vystupoval Ing. Jakub Šimoník, MBA, jednatel společnosti ODPADY-PÍSEK.CZ.

Předseda našeho sdružení předal generálnímu řediteli pořádající organizace EKO – KOM a.s.  Zbyňku Kozlovi u příležitosti výročí 25. konference Odpady a obce ocenění 

„Za významný přínos k zavedení systému sběru a recyklace obalových odpadů“

Dále pan předseda předal  Mgr. Davidu Surému, vrchnímu řediteli sekce ochrany životního prostředí MŽP , poděkování pro ministra životního prostředí Mgr. Petra Hladíka

„ Za udělení záštity k Polsko-Česko-Slovenskému kongresu Odpady v Karpaczi 2024“

Konference poskytla platformu pro výměnu názorů a zkušeností mezi odborníky v oblasti odpadového hospodářství a nabídla cenné informace o aktuálních i budoucích výzvách a trendech v této oblasti.

 

 

Bc. Milan Doubravský

vedoucí sekce odpady při Sdružení komunálních služeb České republiky