Rubriky
Nezařazené

Tisková zpráva z odborného semináře SKS ČR – Dětská hřiště

Tisková zpráva , Praha 20 06 2024

 

Odborný seminář SKS ČR – Dětská hřiště

 

Ve čtvrtek 13.června 2024 se uskutečnil odborný seminář na téma ˝Problematika dětských hřišť v praxiˮ v prostoru zábavního parku Mirákulum v Milovicích.

Byl rozdělen do tří částí:

* Revize a kontroly dětských hřišť, legislativa

S touto problematikou seznámila účastníky semináře paní Zdeňka Houžvičková ze společnosti Sportservis, soudní znalec v oboru bezpečnosti tělocvičen, dětských a sportovních hřišť. Přednášející upozornila na nebezpečí při provozu herních zařízení, a na co se zaměřit při kontrolách a údržbě hřišť, aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy a nedocházelo ke zbytečným úrazům na herních prvcích.

* Problematika provozu a výstavby dětských hřišť

Poutavou prezentací nás provedl majitel a jednatel zábavního parku Mirákulum pan Jiří Antoš. Přednášející seznámil účastníky semináře s problematikou výstavby hřiště od plánovaného záměru, výběru prostoru, zpracování projektové dokumentace, stavebního povolení, výběru dodavatele až po samotnou realizaci. V rámci své přednášky upozornil na volbu vhodných stavebních materiálů na hřiště, dopadové plochy a chyby při realizaci výstavby.

Na závěr jeho prezentace se uskutečnila prohlídka části parku Mirákulum, kde si mohli účastníci semináře prohlédnout opravdu velmi zajímavé prvky dětských hřišť v praxi.

* Volba vhodné  žací technicky na danou lokalitu s praktickou ukázkou.

Na závěr účastníkům semináře prezentoval Michael Krajcr ze společnosti Unikont group Praha „sekačky“ na údržbu různých typů travnatých ploch. Prezentace byla přínosná praktickou ukázkou – zkouškou strojů přímo v terénu při údržbě trávníků.

Poděkování patří: panu Jiřímu Antošovi ze společnosti Mirákulum za poskytnutí prostorů pro uspořádání semináře, zajištění občerstvení včetně prohlídky zábavního parku a společnosti Unikont group Praha která nám na celou akci finančně přispěla.

 

Libor Preisler

vedoucí sekce Komunikace a zeleň při Sdružení komunálních služeb České republiky

 

« z 2 »