Rubriky
Nezařazené

Čáslav versus AVE CZ: Reakce na rozsudek NSS

Dne 7. 10. 2020 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek týkající se požadavků na zpětné doměření poplatků za ukládání odpadů města Čáslavi.

Na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zareagovala ve své tiskové zprávě společnost AVE CZ a označila jej za průlomový. Dle AVE CZ rozhodnutí potvrzuje neoprávněnost požadavků města Čáslavi na zpětné doměření poplatků za ukládání odpadů.

Ukázalo se tak, že hlavní argument města Čáslav a následně správních orgánů, totiž že odpady nelze údajně v první fázi provozu skládky využívat, není pravdivý,“ uvedl jednatel společnosti AVE CZ Roman Mužík. AVE CZ usuzuje, že rozhodnutí Nejvyššího správního soudu „potvrzuje neoprávněnost požadavků na zpětné doměření poplatků za ukládání odpadů, o které nyní usilují některé obce“.

Město Čáslav k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a k reakci společnosti AVE CZ vydalo následující stanovisko:

Citovaný rozsudek neřeší oprávněnost či neoprávněnost zpětného doměřování poplatků za uložení odpadu. Město Čáslav není účastníkem tohoto řízení. Závěry, které AVE CZ vyvozuje z rozsudku Nejvyššího správního soudu směrem k uplatněným nárokům města Čáslavi ve správních řízeních o doměření poplatků za ukládání odpadů, považuje město Čáslav za účelovou argumentaci AVE CZ před projednáváním novely zákona o odpadech v Senátu Parlamentu České republiky a před rozhodováním ve správních řízeních, která příslušné správní orgány vedou.

Foto: bagry.cz
Zdroj: