Rubriky
Nezařazené

Do úklidu na Den Země se i letos zapojili krajští úředníci

Po loňském úklidu Nivy Morávky se zaměstnanci hejtmanství vydali dále po proudu řeky Ostravice. Tentokrát vysbírali odpad na čtyřkilometrovém úseku mezi Paskovem a Hrabovou. Opět se tak připojili k jarním úklidům přírody konaným u příležitosti Dne Země, který připadá na 22. dubna.

Celkově se jim podařilo naplnit dva objemné kontejnery a přírodě ulehčit o stovky kilogramů odpadů.

Do boje s odpadky se pustilo téměř třicet pět dobrovolníků, kterým není lhostejný stav životního prostředí. Čekalo je odklízení plechovek, skleněných a plastových lahví, igelitových tašek, obalů, vysloužilého elektra, pneumatik, rozpáraných kabelů a dalších odpadků odhozených v přírodě.

„Každoročně se pouštíme do boje s větrnými mlýny. Je k neuvěření, co všechno jsou schopní turisté v přírodě po sobě zanechat. Okolí řeky Ostravice v celé její délce je mezi výletníky oblíbené, hlavně v létě na březích vznikají ohniště, lidé se opalují, koupou, užívají si krásné přírodní prostředí. Mrzí mě, že některým z nich není stydno po sobě nechat nepořádek. Nanosí si k vodě hromady jídla a pití, ale je jim pak líno si obaly, plechovky a další odpadky odnést s sebou,“ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Úklidové akce konané každoročně na jaře mají nejen ulevit přírodě. Jsou také vzkazem všem nezodpovědným výletníkům, aby si své chování v přírodě uvědomili a třeba jej i změnili.

„Ostravice se přímo dotýká Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Je domovem mnoha chráněných živočichů, například střevle potoční nebo ledňáčka. Je smutné, že jsou někteří lidé k těmto pokladům neteční a nechají za sebe odpadky vysbírat druhé. Věřím, že se nám podobnými akcemi podaří tento netečný přístup změnit. Nejde tedy jen o samotný úklid, chceme posílit vztah lidí k přírodě a jejich společenskou odpovědnost. Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky na ekologickou výchovu a osvětu a nehodláme v tom polevit, “ řekla krajská radní Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Úklid odpadků je jednou z mnoha aktivit krajského úřadu, které jeho zaměstnanci vykonávají nad rámec svých pracovních povinností. „Dobrovolný úklid přírody, stejně jako dárcovství krve, pomoc v době pandemie nebo obsluha telefonické linky, prostřednictvím které se snažíme pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. To jsou příležitosti, díky kterým se ukazuje ochota a soudržnost našich zaměstnanců. Jsem moc rád, že se naši kolegové k těmto aktivitám sami hlásí a své zaměstnání na krajském úřadě vnímají i jinak než jen jako povinnost. Tohoto jejich přístupu si velmi cením a vždy, když mám příležitost, jim děkuji,“ uzavřel ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Foto: pixabay
Zdroj: