Rubriky
Nezařazené

Dotace na sběrné dvory, door-to-door systémy a PAYT od druhého čtvrtletí

Státní fond životního prostředí ČR zveřejnil informace o nadcházejících výzvách z oblasti odpadového hospodářství. Podpořeny budou například sběrné dvory, re-use centra, systémy odděleného sběru a svozu odpadu či domácí a komunitní kompostéry.

Rekonstrukce a výstavba sběrných dvorů

Dotační výzva zahrnující výstavbu a modernizaci sběrných dvorů by měla být vyhlášena v rámci prvních výzev OPŽP 2021–2027 během druhého čtvrtletí letošního roku. Číslo výzvy zatím není známo. Povinnými přílohami budou doporučující stanovisko místně příslušného krajského úřadu, analýza potenciálu produkce odpadů, územní rozhodnutí, technická zpráva s technickým popisem (z projektové dokumentace), situace a rámcový rozpočet.

Úpravy sběrného dvora

Realizací projektu vždy musí dojít k navýšení kapacity zařízení oproti stávajícímu stavu, což musí být dostatečně popsáno v rámci příloh žádosti (analýza potenciálu produkce příslušných druhů odpadů).

Podpora sběrných dvorů a odděleného sběru a svozu odpadu

Výzva bude podporovat sběrné dvory, systémy odděleného sběru a svozu zejména komunálního odpadu:

  • Výstavba a modernizace sběrných dvorů
  • Oddělený sběr a svoz; door-to-door, PAYT
  • Oddělený sběr a svoz gastroodpadů z gastroprovozoven

Projekty bude možné kombinovat (RE-USE, kompostéry apod.).

Míra podpory: max. 85 %, 40 % pro systémy sběru a svozu.

Výzvy budou dlouhodobé a nesoutěžní. Maximální nákladovost ke kapacitě 25 000 Kč/t za rok.

Re-use centra

Vznik RE-use centra v rámci sběrného dvora bude podporován. Re-use centra umožňují opětovné použití např. domácího, zahradního, opravárenského vybavení či sportovního vybavení, oblečení, textilu, knih, elektrozařízení atd. Veškerý vstup materiálů, které se nemají stát odpadem, se kterým bude v rámci projektu nakládáno, musí být od občanů přebírán bezúplatně.

V rámci dotace bude možné pořídit vybavení RE-USE, opraváren apod. Projekty lze kombinovat s projekty kompostérů, prevence jednorázového nádobí a obalů.

Míra podpory: max. 85 %, nesoutěžní výzvy, mimo rámec VP.

Kompostéry

Jedná se o projekty na prevenci vzniku BRKO:

  • domácí kompostéry pro občany žijící v RD
  • komunitní kompostéry pro občany žijící v BD

Lze kombinovat s projekty RE-USE, odděleného sběru apod. Příjemci podpory jsou veřejné subjekty. Míra podpory: 70 % + 15 % bonifikace při pořízení kompostérů obsahujících recyklát.

Speciální podmínky přijatelnosti: maximální nákladovost vzhledem ke kapacitě 20 000 Kč/t za rok.

Foto + zdroj: