Rubriky
Nezařazené

Horní Slavkov: Výhodou spolupráce s technickými službami je promptní řešení nenadálých situací

Veškerý odpad z Horního Slavkova a přilehlých částí sváží městská společnost Technické služby Horní Slavkov s.r.o. Úzká spolupráce města a technických služeb (TS) přináší celou řadu výhod. Činnost TS je pod kontrolou města, zisky zůstávají v odpadovém hospodářství a reakce TS v případě náhlých událostí je takřka okamžitá.

Společnost Technické služby Horní Slavkov s.r.o. vznikla 28. 5. 2001, město Horní Slavkov je 100% vlastníkem společnosti.

TS mají na starosti v oblasti OH:

  • nakládání s odpady, sběr a odstraňování odpadů včetně nebezpečných
  • poskytování technických služeb

„Od roku 2016 sváží Technické služby Horní Slavkov s.r.o. i tříděný odpad, který původně svážela firma RESUR a AVE CZ. Komunální odpad svážely TS od počátku,“ doplňuje Lenka Krejsová z Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Horní Slavkov.

Frekvence svozů

Směsný komunální odpad ze sídliště je svážen každé pondělí a pátek, ze starého města a přilehlých částí ve středu.

Vytříděné složky jsou sváženy:

  • papír a plasty každé úterý,
  • sklo ve čtvrtek 1 x za tři týdny,
  • nápojové kartony v úterý 1 x za tři týdny,
  • bio odpad v zimních měsících 1 x za 14 dní, v letních měsících 1 x týdně,
  • jedlé tuky a oleje – sváží firma EKO PF čtvrtletně; nádoby se nachází na sběrném dvoře TS a za budovou MěÚ ze strany Úřadu práce,
  • textil 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek.

Objemný a nebezpečný odpad mají občané možnost odkládat ve sběrném dvoře.

Sběrný dvůr

TS Horní Slavkov s.r.o. provozují sběrný dvůr, jehož maximální roční kapacita je po rozšíření 2 450 t/rok. V zařízení dochází k mechanické úpravě odpadu – třídění a dotřiďování. Přijaté odpady jsou jednotlivě ukládány do velkoobjemových kontejnerů, plastových kontejnerů a betonových kojí, označených kódem a názvem odpadu.

Spolupráce města a technických služeb

„Město Horní Slavkov a Technické služby Horní Slavkov s.r.o. spolupracují na základě celoroční smlouvy o dílo. Vzhledem ke 100% vlastnictví technických služeb je jejich činnost dobře kontrolovatelná, dodací lhůty jsou zkrácené na minimum, lze obratem řešit nenadálé situace – okamžitý odvoz nově vzniklého odpadu, úklid černé skládky, výměna poškozené popelnice apod.,“ komentuje spolupráci Lenka Krejsová.

Snižování produkce směsného komunálního odpadu

„Město nakoupilo nádoby na biologický odpad a kompostéry, které zdarma poskytuje občanům. Dále provádí osvětu v městském zpravodaji, na webových stránkách a Facebooku,“ přibližuje aktivity vedoucí ke snižování SKO Lenka Krejsová a dodává: „Město průběžně vyhodnocuje sběrnou síť nádob na tříděný odpad a v případě nutnosti doplňuje barevné nádoby na třídění, aby měli občané co nejkratší docházkovou vzdálenost k nádobám.“

Odpadová data: