Rubriky
Nezařazené

Kdy budou vydány všechny prováděcí předpisy k odpadové legislativě?

Ačkoliv prováděcí předpisy k nově přijatým odpadovým zákonům teprve vznikají, Jan Maršák, ředitel odboru odpadů na Ministerstvu životního prostředí, na webináři České asociace oběhového hospodářství k odpadovým předpisům upřesnil, v jakém časovém horizontu je můžeme očekávat.

Je možné říci, že s většinou prováděcích předpisů se mohli již všichni zainteresování seznámit,“ říká Jan Maršák. Valná většina prováděcích vyhlášek totiž již prošla alespoň mezirezortním připomínkovým řízením. Ve Sbírce zákonů byl publikován první předpis, kterým je Katalog odpadů. Druhý je v současné chvíli těsně před publikací, po něm budou následovat další.

Předpokládáme, že v horizontu března – dubna by všechny předpisy mohly být ve Sbírce zákonů,“ uvádí Maršák a pokračuje: „Je důležité k tomu říci, že se snažíme o to, aby předpisů bylo daleko méně, než v předcházející legislativě.“

To by se mělo projevit zejména v zákoně o odpadech, jelikož Ministerstvo plánuje pouze jednu hlavní prováděcí vyhlášku, ve které budou zakomponovány všechny zásadní věci.

Foto: staprop
Zdroj: