Rubriky
Nezařazené

Ministři pro energetiku se v Bruselu shodli na koordinovaném snížení spotřeby plynu před nadcházející zimou

Rada pro energetiku v Bruselu dnes podpořila návrh nařízení Rady o koordinovaném snížení spotřeby plynu v rámci balíčku opatření s názvem Save Gas for a Safe Winter, který připravila Evropská komise. Cílem tohoto balíčku je příprava zemí Evropské unie na nadcházející zimu v případě přerušení dodávek ruského plynu. Mimořádnou Radu pro energetiku svolal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Členské státy na dnešní mimořádné Radě EU pro energetiku ukázaly, že si v případě potřeby dokáží pomoci. Odsouhlasili jsme dohodu o solidaritě a jednotě, která napříč evropským kontinentem pomůže zajistit dostatečné dodávky plynu pro nadcházející zimu.Balíček nese název Save Gas for a Safe Winter, tedy Šetřete plynem pro bezpečnou zimu, a to je podstatou dnes přijaté dohody,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Děkuji všem, kteří se na dnešním úspěchu podíleli a pomohli nalézt silný evropský kompromis.“

Cílem balíčku je zajistit dostatek plynu pro celou EU před nadcházející zimou s ohledem na možné přerušení dodávek z Ruska. Evropská komise o dalších dodávkách zemního plynu jedná s Nigérií a již dojednala memoranda s Izraelem, Egyptem, Ázerbájdžánem nebo s Norskem. Druhou částí tohoto balíčku jsou vodítka zahrnující paletu opatření, která mohou členské státy přijmout s cílem snížit spotřebu plynu.

Navržená opatření mají zajistit dostatek dodávek plynu pro chráněné zákazníky, koordinovat snižování spotřeby plynu v domácnostech, veřejných budovách, energetice a průmyslu. Obsahuje výčet preventivních opatření a věnuje se mimo jiné i společné poptávce členských států, úsporám skrze snižování spotřeby v sektorech vytápění a chlazení, navrhuje snížení teploty ve veřejných budovách na 19 °C a v domácnostech snížení o 1 °C, ale řeší i podporu využívání alternativních zdrojů energie (uhlí, biomasa, nafta, jaderná energie) v průmyslu a energetice.

Hlavní částí návrhu je nařízení Rady umožňující vyhlášení „unijní výstrahy (Union Alert)“. Vyhlášení tohoto stupně pohotovosti je nezávislé na pohotovostních stupních platných podle nařízení o bezpečnosti dodávek plynu. Unijní výstraha spouští povinnost pro snižování spotřeby. Návrh nařízení stanovuje cíl snížit mezi letošním srpnem a koncem března 2023 spotřebu plynu o 15 procent ve srovnání s průměrnou spotřebou v tomto období za posledních 5 let.

Návrh nařízení podpořily všechny členské státy s jedinou výjimkou. Formální schválení proběhne formou písemné procedury.

Foto a zdroj: