Rubriky
Nezařazené

Obce či technické služby mohou žádat o dotace na veřejné osvětlení

Obce stále mohou podávat žádosti o dotace na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Jde o výzvu č. NPO 1/2022.

Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Dotace je také určena na přípravu kabeláže pro dobíjecí body (EV ready) dle podmínek výzvy.

Výše dotace činí 30 Kč na 1 ušetřenou KWh.

Příjemci podpory

Typ žadatele

Způsobilých nákladů

Max. výše podpory

Obec nad 10 000 obyv. a společnost 100% vlastněná obcí

100 %

10 000 000 Kč

Obec do 10 000 obyv. a společnost 100% vlastněná obcí

100 %

4 000 000 Kč

Technické služby jako žadatel

Jsou-li technické služby vlastněny ze 100 % obcí (doloženo výpisem z OR), pak mohou být oprávněným žadatelem za tuto obec (vlastníka), jejíž majetek spravují.

Kolik žádostí smí podat jedna obec

Výzva neomezuje počet žádostí na jednu obec, ale omezuje maximální finanční míru podpory, kterou jedna obec (jeden subjekt, IČO) může v rámci 1 kalendářního roku získat. V případě obcí do 10 000 obyvatel vč. se jedná o až 4 000 000 Kč, u obcí nad 10 000 obyvatel o až 10 000 000 Kč.

Je dotace vyplácena předem?

Ano. Dotace je vyplácena ex ante, tedy předem. K vyplacená dotace dojde po schválení žádosti o dotaci v rámci procesu vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Výzva a dokumenty

Text výzvy č. NPO 1/2022 [pdf, 991.1 kB]

Časté dotazy a odpovědi – výzva NPO 1/2022 – Rekonstrukce veřejného osvětlení pdf, 290.1 kB

Seznam obcí v národních parcích vyloučených z podpory – výzva NPO 1/2022 – Rekonstrukce veřejného osvětlení pdf, 115.1 kB

Osvětlovací příručka MŽP – výzva NPO 1/2022 – Rekonstrukce veřejného osvětlení pdf, 13.7 MB

Metodický pokyn – Doplňující pokyny – výzva NPO 1/2022 – Rekonstrukce veřejného osvětlení pdf, 935.4 kB

Podmínky čerpání investiční dotace – výzva NPO 1/2022 – Rekonstrukce veřejného osvětlení pdf, 990 kB

Metodický pokyn – Podání žádosti – výzva NPO 1/2022 – Rekonstrukce veřejného osvětlení pdf, 1.3 MB

Metodický pokyn – Technika – výzva NPO 1/2022 – Rekonstrukce veřejného osvětlení pdf, 1.7 MB

Příloha 3b k vyhlášce č. 365/2015 – výzva NPO 1/2022 – Rekonstrukce veřejného osvětlení xlsx, 12.2 kB

Závěrečná zpráva – výzva NPO 1/2022 – Rekonstrukce veřejného osvětlení docx, 134.8 kB

Foto: pixabay
Zdroj: