Rubriky
Nezařazené

Odborný seminář SKS ČR

Ve čtvrtek 1. 2. 2024 proběhl, již jako třetí v pořadí, seminář zaměřený na problematiku v odpadovém hospodářství. V rámci semináře byla řešená témata:

  • „Vznikající nové kolektivní systémy“
  • „Třídící cíle, modelování potenciálu“
  • „Aktuální informace k zavedení zálohového systému“

Zázemí pro uspořádaní akce sdružení poskytl Grand Hotel International Praha.

Program setkání zahájily prezentace partnerských firem INISOFT s.r.o., MEVA-TEC s.r.o., REWINDOW, které se v různých podobách angažují v odpadovém hospodářství.

V dalším programu bylo naším záměrem v prezentacích od zúčastněných odborníků ukázat pohled z praxe v kontextu aktuálních legislativních podmínek.

Na semináři vystoupili:

  • Martina Vrbová, Ph.D. – Nevajgluj a.s.
  • Ing. Radovan Šomplák, Ph.D. – VUT Brno
  • Eva Drimlová, EKO-KOM a.s.
  • Olga Dočkalová, SMO ČR

Zájem účastníků akce se projevil mnoha dotazy k přednášejícím i sdělováním praktických zkušeností účastníků z jednotlivých technických služeb. Věřím, že poznatky získané na semináři se zaslouží o naplnění cílů daných Zákonem o odpadech a příslušnými vyhláškami a také o lepší orientaci našich členů v odpadovém hospodářství.  

Jedním z bodů programu bylo představení modelovacího nástroje míry separace komunálního odpadu v obcích. Nástroj je vytvořen v MS Excel a je volně ke stažení na webové  stránce https://popelka.upi.fme.vutbr.cz/

Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat partnerským firmám, které finančně zaštítily seminář, organizátorům a všem zúčastněným za podnětné setkání v přátelské atmosféře.

Více foto naleznete v GALERII.

Bc. Milan Doubravský, člen rady SKS ČR, vedoucí sekce odpadů