Rubriky
Nezařazené

Plynovodoch už rok prúdi biometán. Vyrábajú ho z bioodpadu

Najväčší český distribútor plynu očakáva, že biometán by do roku 2030 mohol pokryť 10 % spotreby zemného plynu vo vykurovaní a v doprave.

Biometán, ktorý sa v poslednom období čoraz častejšie skloňuje aj medzi slovenskými plynármi, si v Česku už našiel cestu do praxe. Najväčší český distribútor zemného plynu, GasNet, v minulom roku vtlačil do svojej distribučnej siete biometán v celkovom 718 tisíc m3.

Výhodou biometánu je, že má takmer identické zloženie ako zemný plyn. Plynové kotly či sporáky ho preto môžu spaľovať bez toho, aby ich bolo potrebné akokoľvek upravovať. Aj preto GasNet vo využívaní biometánu očakáva rýchly rozvoj v najbližšom desaťročí.

Do roku 2030 očakávajú 10 % podiel

Vývoj v energetike podľa spoločnosti GasNet ukazuje, že väčšie využitie biometánu bude potrebné pre splnenie emisných cieľov EÚ.

Spoločnosť, ktorá má u našich západných susedov zhruba 80 % podiel na distribúcii zemného plynu, sa preto vlani rozhodla otestovať využívanie tohto alternatívneho paliva v praxi.

Prečítajte si tiež

Koľko biometánu je v komunálnom odpade na Slovensku?

Za prvý rok sa do českých plynovodov dostalo celkovo 718 tisíc m3 biometánu, čo by pokrylo spotrebu jednej menšej obce so stovkami obyvateľov. Do roku 2030 by však biometán podľa očakávaní spoločnosti mohol nahradiť až 10 % spotreby zemného plynu v sektore vykurovania a cestnej dopravy.

Biometán vyrábajú na Morave

Biometán, ktorý od vlaňajšieho roka GasNet využíva vo svojej distribučnej sieti, vyrába bioplynová stanica EGF Rapotín BPS na severnej Morave.

„Ide o priekopnícky projekt pre celú českú energetiku,“ hovorí Michal Ostatnický zo spoločnosti GasNet.

„Výroba a vtláčanie biometánu do distribučnej plynárenskej siete je oblasť, ktorú dlhodobo sledujeme a spoluvytvárame. Sme plynári a veríme v budúcnosť plynu v akejkoľvek forme. Biometán je podľa nás palivom budúcnosti a bude hrať v modernej energetike dôležitú úlohu,“ zdôrazňuje M. Ostatnický.

Bez intenzívnejšieho využívania biometánu Česká republika podľa neho nesplní záväzné emisné ciele EÚ.

Biometán sa v Rapotín vyrába z biologicky rozložiteľného odpadu. Ide preto o lokálny zdroj energie, ktorý sa vyrába priamo v Česku.

„Veľkou prednosťou biometánu, ktorý sa vyrába z biologicky rozložiteľného odpadu je aj to, že jeho zloženie je takmer identické so zemným plynom. Všetky dnes bežne používané plynové spotrebiče ako sú kotly, sporáky alebo aj autá na CNG fungujú bez akýchkoľvek úprav aj na biometán, respektíve bioCNG,“ vysvetľuje M. Ostatnický.

Najviac biometánu vtlačili v decembri

Ďalšiu výhodu bioplynu českí plynári vidia v tom, že k dispozícii je už existujúca infraštruktúra pre výrobu bioplynu, z ktorého sa biometán vyrába, ako aj zariadenie pre prepravu, skladovanie a distribúciu plynu z miesta produkcie do miesta spotreby.

Foto a zdroj: