Rubriky
Nezařazené

Právník radí: Jak na poplatky za odpad u občanů bez trvalého bydliště

Jako jeden z největších problémů v oblasti odpadového hospodářství hodnotí obce poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu v případě, že se na území obce vyskytují rekreační a další objekty, které obývají občané bez trvalého bydliště v obci. Tito obyvatelé využívají služeb města, produkují zde odpady, ale obci za ně dosud neplatili.

Nový odpadový zákon zahrnuje i tuto problematiku. Kristýna Zahálková z právní poradny Frank Bold poskytla našemu portálu informace, jaké možnosti mohou obce v těchto případech využít:

Nová úprava systému poplatků za komunální odpad

Systém poplatků za komunální odpad nově kompletně upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Obec si může vybrat mezi dvěma druhy místních poplatků za komunální odpad – poplatkem za obecní systém odpadového hospodářství (dříve poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) a poplatkem za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dříve poplatek za komunální odpad).

Jak na poplatek za odpad u občanů bez trvalého bydliště

Nová úprava mimo jiné nabízí nástroje, jak zajistit, aby v obci poplatek mohly platit i osoby, které zde reálně bydlí a produkují odpad, ale hlášený pobyt mají v obci jiné. Aby obec toto zajistila, musí zvolit režim poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Jeho poplatníkem jsou totiž fyzické osoby, které mají na území obci bydliště, popř. zde vlastní nemovitost, ve které bydliště nikdo nemá. Bydlištěm se ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku rozumí místo, kde se osoba zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale. Poplatek obecnímu úřadu za všechny poplatníky v jedné nemovitosti odvádí její vlastník (popř. společenství vlastníků jednotek).

Osvobození v druhém režimu

Aby osoba neplatila poplatek na dvou místech zároveň, zavádí zákon nový důvod osvobození v druhém režimu, tj. v režimu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatníkem tohoto poplatku zůstává fyzická osoba, která je v obci hlášena k pobytu, a vlastník nemovitosti, kde k pobytu nikdo hlášený není. Nový důvod osvobození dopadá na osoby s pobytem hlášeným v obci, které ale mají bydliště v jiné obci, kde zároveň platí poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci. Osvobození nedopadá na vlastníky nemovitostí, ve kterých není nikdo hlášen k pobytu. V žádném z režimů by se tedy nemělo stát, že na území obce bude nemovitost, ze které nikdo poplatek odvádět nebude.

Foto: ekonom.cz
Zdroj: