Rubriky
Nezařazené

Průměrem EU je 505 kg „komunálu“ na osobu

Množství vyprodukovaného komunálního odpadu v Evropské unii vzrostlo i v roce 2020. Mezi jednotlivými evropskými zeměmi ovšem panují značné rozdíly.

„Komunální odpad tvoří pouze 10 % z celkového množství vyprodukovaného odpadu, má ale vysoký politický profil kvůli svému komplexnímu charakteru, který je dán jeho složením, distribucí, a tím, že je vázán na spotřebitelské chování,“ přibližuje Eurostat, který zveřejnil statistické údaje o komunálních odpadech za rok 2020.

V prostoru Evropské unie bylo v roce 2020 vyprodukováno celkem 225,7 milionu tun komunálního odpadu. Znamená to, že oproti roku 2019 došlo k nárůstu o 1 % (+1,8 milionu tun). Ve srovnání s rokem 1995 vzrostlo množství komunálních odpadů o 14 %(+27,7 milionu tun).

Na osobu bylo v tomto roce vyprodukováno 505 kg, což je o 4 kg na osobu více než v roce 2019, a o 38 kg více než v roce 1995. Mezi členskými státy panovaly ale značné rozdíly.

Nejméně a nejvíce

Největšími producenty komunálního odpadu bylo v roce 2020 Dánsko a Lucembursko s 845 kg a 790 kg na obyvatele. Tyto země následovala Malta – 643 kg, a Německo – 632 kg. Naopak nejméně komunálních odpadů na osobu vyprodukovalo Rumunsko – 287 kg, Polsko – 346 kg, a Maďarsko – 364 kg. Česká republika se s 507 kg na osobu umístila lehce nad průměrem EU.

Pouze v sedmi členských státech bylo ve srovnání s rokem 1995 vyprodukováno v roce 2020 méně komunálního odpadu na osobu: Bulharsko (-36 %), Maďarsko (-21 %), Slovinsko (-18 %), Rumunsko (-16 %), Španělsko (-10 %) ), Belgie (-9 %) a Nizozemsko (-1 %).

V rozdílech mezi zeměmi se odrážejí rozdíly ve spotřebě a ekonomickém bohatství, ale i to, jak jednotlivé země komunální odpady shromažďují a nakládají s nimi. Odlišnosti panují také v míře shromažďování a nakládání s živnostenskými odpady, a jejich nakládání společně s komunálními odpady,“ říká Eurostat.

67 mil. tun komunálního odpadu zrecyklováno

Foto: pixabay
Zdroj: