Rubriky
Nezařazené

Rada SKS dne 23. 8. 2023 v Jičíně

Při příležitosti návštěvy veletrhu Kobit v Jičíně proběhlo již téměř tradičně také jednání Rady SKS.

Hned v úvodu jsme projednali se souhlasem přijetí 2 nových členů SKS, TEDOS Mikulov a CAN Hranice.

Nosným tématem jednání byly komplexní informace o přípravě podzimní tematické cesty k našim členům, technickým službám ZČK a také k přípravě podzimního 62.Kongresu SKS v Ostravě. Dle předložených informací jsou obě akce průběžně zajištěny v návaznosti na časový harmonogram.

Druhým bodem jednání bylo posouzení návrhu plánu činnosti na r. 2024, který byl časově zpřesněn a bude předložen k schválení na příští radě SKS.

Děkujeme vedení společnosti Kobit za poskytnutí zázemí pro jednání Rady SKS.

 

Ing. Josef Matucha

tajemník