Rubriky
Nezařazené

Rok 2020 – poprvé v historii nebyla v celé republice vyhlášena ani jedna smogová situace či regulace

Rok 2020 se do paměti všech z nás zapíše jako rok koronaviru a pro řadu lidí velmi problematický rok. Vše však má svá pro a proti. Kvalita ovzduší v roce 2020 byla opravdu výjimečná, a to v dobrém slova smyslu.

Proč byl rok 2020 tak výjimečný

Jedná se o první rok v dlouholeté historii smogového varovného a regulačního systému (SVRS), kdy nebyla v celé zemi vyhlášena ani jedna smogová situace či regulace.

Na nízkých koncentracích znečišťujících látek v roce 2020 se podepsalo několik faktorů a ty působily vzájemně:

  • meteorologické podmínky– vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší je často naprosto zásadní. Rok 2020 byl charakteristický velmi teplotně nadprůměrnými měsíci v začátku roku, tedy nízkou potřebou vytápět. Během roku se Českem prohnalo několik vichřic a rok byl bohatý na srážky – další parametry, které kvalitu ovzduší zlepšují. Celkově tedy můžeme říci, že byly rozptylové podmínky velmi příznivé. Nevyskytla se žádná delší perioda přízemních teplotních inverzí.
  • dlouhodobé snižování emisí– kvalita ovzduší se dlouhodobě zlepšuje i díky snižování emisí a to zejména například obnovou starých kotlů na tuhá paliva za nová, výrazně vhodnější a produkující řádově méně znečištění, či obnovou vozového parku.
  • nouzový stav– díky nouzovému stavu došlo k poklesu emisí oxidů dusíku, jak prokázaly naše předchozí analýzy.
  • mírnější léto– ačkoliv bylo letošní léto opět teplotně nadprůměrné, nebylo tak extrémní, jako některá léta v předchozích letech. Díky tomu byly nižší i koncentrace přízemního ozonu, které často v posledních letech také způsobovaly vyhlašování smogových situací.

Kvantifikovat přesný podíl jednotlivých faktorů na celkovém stavu není možné, protože vstupuje do hry obrovská spousta parametrů. Jisté je to, že tyto faktory působí současně.

Z výše uvedeného také vyplývá, že koncentrace se mohou meziročně velmi lišit a to nehledě na samotném množství emisí. Velmi dobrý stav tento rok nelze přisuzovat pouze zlepšování v oblasti lidské činnosti, byť se na něm pravděpodobně také částečně podílí, nejvýraznější byl vliv meteorologických podmínek. Stejně tak ale pokud například budou v aktuálním roce 2021 horší rozptylové podmínky, můžou být koncentrace opět vyšší, vyhlášeny smogové situace a nebude to přímo souviset s antropogenními (lidskými) zdroji znečišťování ovzduší. Hodnotit trendy v oblasti kvality ovzduší je proto vždy nutné provádět v dlouhodobém hledisku (v řádu min. několika let).

Foto: pixabay
Zdroj: