Rubriky
Nezařazené

Sběrový papír: Loni dno, dnes slušný byznys

Více než rok pandemie nepochybně ovlivnil ceny na trhu s papírem. V důsledku opatření proti COVID – 19 se zásadním způsobem rozvinul internetový obchod a s ním obrovsky narostla poptávka po obalech. Těch papírových nevyjímaje.

Jaký to mělo vliv na trh se sběrovým papírem, jsme promluvili s prezidentem Asociace českého papírenského průmyslu, Jaroslavem Tymichem.

Jak se za rok pandemie vyvinul trh s odpadním papírem?

Před první vlnou pandemie na přelomu roku 2019/2020 byla situace na trhu sběrového papíru komplikovaná z důvodů převisu nabídky nad poptávkou. Čína důsledně omezovala import a nové trhy, zejména ostatní státy v Asii, výpadek exportu z Evropy nepokryly. Hodnota sběrového papíru se snižovala a dosáhla dna v březnu 2020. Tato situace byla stejná v Evropě i v Americe.

Nástupem první vlny došlo k obratu zejména z důvodů pandemických restrikcí do omezení sběru použitých papírenských výrobků a postupnému navyšování poptávky po papírových obalech a tedy i po sběrovém papíru ve vazbě na první vlnu většího využívání nákupu lidí prostřednictvím e-obchodů. Ceny sběrového papíru se radikálně zvýšily. Po rozvolnění došlo k obnovení sběru a situace na trhu sběrového papíru se stabilizovala. Trh se vracel do doby před nástupem pandemie.

V průběhu druhé a následující vlny od října 2020, kdy pandemická situace byla kritická, se naplno projevila změna chování lidí a masivní a dlouhodobé nákupy přes internet navýšily skokově poptávku po papírových obalech a tedy i po produkci obalových papírů vyráběných ze sběrového papíru. Cena rostla a dosáhla vrcholu v březnu roku 2021. Nutno dodat, že na převisu poptávky sběrového papíru nad nabídkou se ve střední Evropě podílely významně i nové kapacity pro výrobu obalových papírů. Aktuálně dochází ke stabilizaci trhu sběrového papíru, nicméně poptávka po papírových obalech je stále velmi vysoká.

Jak se vyvíjí nároky na kvalitu sběrového papíru?

Foto: pixabay
Zdroj: