Rubriky
Nezařazené

Seminář SKS k vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady

Po delší odmlce způsobené covidovými opatřeními jsme se rozhodli již v počátku letošního roku (3.2.2022) uspořádat seminář na aktuální téma: Výklad vyhlášky o nakládání s odpady. Zázemí pro uspořádání  akce nám poskytl hotel Don Giovanni v Praze.                            

Program setkání zahájily prezentace partnerských firem  I-TEC Czech, spol. s r.o., Contenur Czech Republic s.r.o., Sensoneo j. s. a., které se v různých podobách angažují v odpadovém hospodářství.

Naším záměrem bylo získat výklad vyhlášky členské základně přímo od pramene, což se nám povedlo v osobě přednášejícího vrchního ministerského rady odboru odpadů MŽP ČR Mgr. et Mgr. Štěpána Jakla, jež se podílel na tvorbě uvedeného materiálu. Do diskuse se zapojila také pozvaná Ing. Olga Dočkalová – odpadová specialistka SMO ČR, která z pozice jednatelky TS Malá Haná má v odpadovém hospodářství řadu praktických zkušeností. Zájem účastníků akce se projevil mnoha dotazy k přednášejícímu i sdělováním praktických zkušeností z jednotlivých technických služeb. Věřím, že poznatky získané na semináři se zaslouží o naplnění cílů daných vyhláškou a také lepší orientaci našich členů v odpadovém hospodářství.  

Chtěl bych touto cestou poděkovat partnerským firmám, které finančně zaštítily tento seminář, organizátorům a všem zúčastněným.                                                                                                                                                

Bc. Milan Doubravský, člen KK , EKO servis Zábřeh s.r.o.