Rubriky
Nezařazené

SLAVNOSTNÍ KONFERENCE SRVO V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

K 30. výročí založení SRVO se konala ve dnech 9. – 10.9.2021 Konference Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení v krásném prostředí Mariánských Lázní.

Finále příprav vrcholilo v předvečer akce, kde součástí organizačního výboru byl i zástupce SKS. Nad akcí převzal záštitu starosta města. Předsednictvo SRVO při zahájení děkovalo městu Mariánské Lázně, partnerům, vystavovatelům, organizačnímu týmu za práci na přípravě, v kterém byl zastoupen generální partner společnost DEKOLED, dále zástupce lázeňské společnosti ENSANA a SKS. U předsednického stolu v sále byli přítomni i tajemník a předseda SKS, který měl k slavnostnímu zahájení konference proslov.

 

V hlavním programu vystoupilo více odborníků v oboru VO v zajímavých přednáškách. Po skončení odborného programu se uskutečnila Valná hromada SRVO. Představitelkou generálního partnera byla paní Poláčková, která rovněž vítala účastníky velmi procítěným projevem a připravila ke slavnostnímu večeru překvapení v podobě rozsvícení prvků na lázeňské kolonádě. Za doprovodu hudby se postupně rozsvěcely zvířecí světelné prvky v nadživotní velikosti. O tuto produkci byl velký zájem. Na závěr tohoto impozantního představení večera zazněla v mimořádné produkci Zpívající světelná fontána.

Poděkováno bylo všem hlavním aktérům přípravy slavnostní konference. Od většiny účastníků byl velmi kladný ohlas na akci.

D. Javůrek – jednatel TDS, člen Rady SKS