Rubriky
Nezařazené

Tematická pracovní cesta – severní Čechy

Po loňské úspěšné návštěvě jižních Čech a našich členů v Táboře, Českém Krumlově, Hluboké nad Vltavou. a Písku jsme letos zavítali 10. – 12. 11. 2022 do našich řad v severních Čechách. Po cestě do Turnova nám připravil krásný zážitek zámek Sychrov, jehož prohlídku jsme absolvovali na počátku naší cesty. Potom již následovala prohlídka areálu TS Turnov a jejich kompostárny, kde nás se zaujetím provedl člen rady SKS a ředitel TS Libor Preisler. Po dalším přesunu se areál hotelu Břízky v Jablonci stal na 2 dny naší základnou, kam v podvečer přijel ředitel TS Jablonec Ing. Jaroslav Knížek. Představil nám působivou prezentaci technických služeb, po níž následovala vzájemná debata a výměna zkušeností.

Druhý den naší cesty začal dopoledním programem v TS Liberec. Zajímavé bylo představení firmy, včetně návštěvy všech provozů s výkladem odborných pracovníků TS. Kolegové z Liberce nás následně doprovodili na cestě k dominantě města, televiznímu vysílači Ještěd, kde jsme zůstali na oběd. Protože nám po celou dobu přálo počasí, tak také pohled na krajinu z vrcholu byl úžasný.                 

Závěrem dne jsme měli dohodnutou prohlídku přehrady Josefův Důl, která zásobuje Liberec a okolí pitnou vodou. Zajímavý výklad hrázného a také prohlídka vnitřní průchozí štoly přehrady byla pro všechny silným zážitkem.

Při sobotním příjezdu zpět do Benešova vládla u všech cca 30 účastníků spokojenost z další úspěšné akce našeho Sdružení. Závěrem bych vyzvednul aktivní podíl kolegy Libora Preislera, který program naší akce zajistil.

Více foto naleznete v GALERII.

Text:

Ing. Josef Matucha, tajemník SKS

Foto:

Jiří Vyvial, rada SKS