Rubriky
Nezařazené

Turnov bojuje s nepořádkem na sběrných místech

Sběrná místa na tříděný odpad často připomínají černou skládku. Proč? Turnov má 70 hnízd na tříděný odpad, ale přesto neustále řeší s Technickými službami Turnov s.r.o. úklid v jejich okolí.

Kontejnery jsou instalovány po městě proto, aby se lidé mohli aktivně zapojit do třídění a ne aby se na řadě míst ve městě kupily hromady nevhodného odpadu, který zůstane venku ležet proto, že už se do popelnice nevejde. 

„Největší prohřešek Turnováků je to, že do kontejnerů na tříděný plast i papír odpady  nesešlapávají, myšleno papírové krabice a PET lahve do plastů. Ty pak zabírají místo, které by mohlo být využito pro další odpad,“ vysvětluje Zuzana Sedláková, referentka odboru životního prostředí turnovské radnice. Jak pokračuje, pokud není možné dát odpad do kontejnerů, nechají ho volně ležet vedle, a tím se začíná tvořit „černá skládka“ u sběrného místa. 

Dalším problémem je i to, že lidé ke sběrným místům dávají nevhodný odpad –  někdy pytle nebo tašky se směsným odpadem, někdy polystyreny, suť i celé kusy nábytku. 

„Nechápu, proč někteří občané takto jednají. V současnosti je v Turnově zaveden místní poplatek za komunální odpad a každý je povinen ho platit. Město Turnov zajišťuje pro všechny pravidelnou likvidaci komunálního odpadu od nemovitosti buď vyvážením kontejnerů, popelnic nebo odvážením pytlů. V provozu je také denně – pondělí až sobota, sběrný dvůr Vesecko, kde mohou občané odložit objemné části odpadu, to co se do popelnic nevejde, i nebezpečné odpady. Proto nemohu jednání některých lidí vůbec pochopit,“ dodává Zuzana Sedláková.

Turnovská radnice připravuje velkou reorganizaci v třídění odpadů a hodlá se zaměřit i na sběrná místa. Na řadu z nich byly nainstalované fotopasti a fotografie z nich bude zveřejňovat (s ohledem na GDPR) na svém webu.

Foto: ekonews
Zdroj: