Rubriky
Nezařazené

Zdá se, že třídicí sleva je výrazně nespravedlivá

Ministerstvo životního prostředí deklaruje, že se odpadářský sektor mohl na novou legislativu připravit s dostatečným předstihem. Média hlásí, že času bylo přehršel. Legislativu máme v praxi měsíc a půl a ukazuje se, že odpadáři buď opravdu zaspali, nebo je pravda úplně jinde.

I přes to, že dotažení nové legislativy všemi peripetiemi a obtížnými jednáními v prostředí neuvěřitelného českého diskuzního chaosu až k uvedení do praxe lze považovat za husarský kousek, nelze říci, že by se dalo na její uvedení v platnost připravit.

Jeden příklad z mnoha:

Odborníci z MŽP uskutečnili v průběhu 1. poloviny roku 2020 řadu přednášek, kde odborné a široké veřejnosti představovali tzv. třídicí slevu. Necelého půl roku poté, byla představena nová verze zákona (dnes vedeného pod č. 541/2020 Sb.), která definuje třídicí slevu zcela jinak. Realizovat jakoukoli větší investici v tomto velmi legislativně proměnném období v podstatě není reálné a bylo by bláznivé myslet si opak.

Další otázkou je, jak je třídicí sleva, která je ryze českým fenoménem, konstruována. Zdá se, že tak jak je mechanismus třídicí slevy nastaven, je silně nespravedlivý k některým obcím a městům.

Rekreační oblasti

Ve Středočeském kraji například v oblasti Posázaví existují obce, pro které bude sleva nedostižnou metou. V období od dubna do října se počet obyvatel v těchto obcích zvýší mnohdy až trojnásobně o občany, kteří nemají v těchto oblastech trvale hlášené pobyty. S počtem obyvatel roste produkce TKO. Třídicí sleva byla pro rok 2021 stanovena na 200 Kg/osobu a rok. V mnoha případech je množství zákonem stanovené hranice pro slevu překročeno více než dvojnásobné. Tyto obce tak budou muset sáhnout velmi hluboko do svých rozpočtů.

Živnostníci

Třídicí sleva je určena pouze pro města a obce. Není určena pro živnostenskou sféru. Živnostníka se bude týkat pouze v případě, že se přihlásí do obecního systému nakládání s odpady. Proč by se však živnostník, resp. obchodní společnost, hlásil do systému obce, když by podmínky byly jednoznačně horší, než když si odpadové hospodářství zajišťují sami?

Foto: irozhlas
Zdroj: