Rubriky
Nezařazené

Zdá se, že vytříděné plasty ve Městě Albrechtice v současné době na skládce nekončí

Spolek Naše odpadky vznesl podezření, že plasty, které vytřídí Město Albrechtice končí na skládce namísto v recyklačním zařízení. Do vytříděného plastu umístili GPS lokátor, pomocí kterého se ukázalo, že plasty skončily na skládce.

Jak uvádí spolek Naše odpadky, svozová společnost se ke kauze vyjádřila s tím, že vytříděný odpad je na skládce pouze překládán. Společnost ho ukládá do větších kontejnerů, které pak přepravuje do zařízení na jejich zpracování. Tím ušetří náklady na transport. Jedná se o překládací stanici v Horním Benešově.

Spolek Naše odpadky provedl tedy další kontrolu a do vytříděných plastů umístil ještě přesnější GPS lokátor. Poloha ve dvou předchozích kontrolních pokusech totiž ukázala, že plasty skončily v oblasti tělesa skládky, a ne v oblasti překladiště. Zda tomu tak skutečně bylo, nelze objektivně zhodnotit, protože použité GPS lokátory byly méně kvalitní než ten, který byl využit k poslední kontrole.

Při tomto posledním pokusu se ukázalo, že plasty skončily v oblasti překladiště. Nutno však podotknout, že svozová firma z předchozí medializace záležitosti věděla, že kdykoli může přijít další kontrola.

Spolek Naše odpadky tím docílil toho, že vytříděné plasty končí tam, kde mají. Připomínají dalším svozovým společnostem, že kterákoli obec či jedinec z řad veřejnosti si může pořídit GPS lokátor a prověřit, kde končí vytříděný odpad. Tak pozor na to!

Foto – pixabay.com
Zdroj: