Rubriky
Nezařazené

Ze Sněmovny: Jak probíhalo projednávání nového odpadového zákona

1.12. 2020 projednávala Sněmovna novou odpadovou legislativu, kterou schválila s účinností od ledna 2021. Na schůzi se ale neprobíralo jen odložení účinnosti, ale i problém s dvojími daty nebo pozměňovací návrh, který budí vášně.

Odložení účinnosti

Hned na úvod ministr životního prostředí, Richard Brabec, přednesl, že senátní pozměňovací návrhy nemůže doporučit ke schválení. Jako hlavní důvod pro to označil navrhované posunutí účinnosti zákona o rok u zákonů o odpadech, výrobcích s ukončenou životností a změnového zákona. „Posunutí účinnosti o rok je pro Ministerstvo životního prostředí samo o sobě zásadním problémem,“ řekl Brabec.

Česká republika by se dostala do zásadních problémů z hlediska transpozičních lhůt, jelikož transpozice měla proběhnout již v červenci letošního roku. Zároveň Česká republika stále skládkuje významné množství odpadů, s čímž je potřeba začít něco konečně dělat.

Chápeme, že legisvakanční lhůta je krátká, ale i přesto jsme přesvědčeni, že v žádném případě nenastane kolaps odpadového hospodářství, jak někteří straší,“ vysvětlil Brabec a dodal: „Žluté kontejnery z ulic nezmizí. Proskládkovému lobby vadí, že se zbytky po třídění nebudou moci skládkovat, tak se na poslední chvíli snaží posunout účinnost o rok v dobré víře, že by se to mohlo úplně ztratit.“

Foto: fotosearch
Zdroj: