Rubriky
Nezařazené

Zlatá popelnice 2020 zná vítěze. Nejlépe třídí v Podkrkonoší a v Troskovicích

Nejlépe třídí odpady lidé žijící v Troskovicích, v Jablonci nad Jizerou a v Rokytnici nad Jizerou. Vyplývá to z výsledků 16. ročníku soutěže Zlatá popelnice, jejímiž vyhlašovateli jsou Liberecký kraj a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.  V rámci vyhlášení výsledků soutěže Zlatá popelnice proběhlo i vyhlášení výsledků soutěží kolektivních systémů ASEKOL a.s. (soutěž ve sběru drobného elektra) a ELEKTROWIN a.s. (soutěž ve zpětném odběru elektrozařízení).  

Soutěž Zlatá popelnice je určená obcím v Libereckém kraji, které soutěží v množství vytříděného odpadu. Jejím cílem je motivovat obce ke zvýšení množství vytříděných odpadů z domácností. 

„Soutěž má motivační i informační charakter. Každý rok vytřídíme v Libereckém kraji více odpadu, přesto bych rád vyzval spoluobčany, aby setrvali ve svém úsilí. Cíle dané odpadovým zákonem jsou ještě daleko,“ uvedl Václav Židek, radní pověřený řízením resortu životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje. 

Výsledky třídění odpadů v Libereckém kraji

V roce 2020 vytřídil v průměru každý obyvatel Libereckého kraje 22,3 kilogramů vytříděného papíru, 12,4 kilogramů plastů, 15,7 kilogramů skla, 22,7 kilogramů kovů a půl kilogramu nápojových kartonů. „To je tedy celkem 73,6 kilogramu vytříděného odpadu, což je o téměř 7 kilogramů více než činí průměr ČR.  Tento výsledek řadí Liberecký kraj na 6. příčku v pomyslném pořadí krajů,“ informovala Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM, a.s.

Přestože se v soutěži na předních příčkách neumístila krajská metropole, je patrné, že třídění odpadů není lhostejné ani obyvatelům Liberce. Každému Liberečanovi se loni podařilo v průměru vytřídit téměř 50 kilogramů papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Celkově tak bylo v roce 2020 v Liberci vytříděno a předáno k dalšímu zpracování více než 5 200 tun využitelných složek odpadů. K tomu připadlo ještě téměř 5 tisíc tun kovů. 

Aktuálně mají v Libereckém kraji obyvatelé k dispozici více než 14 000 barevných nádob na tříděný odpad umístěných na veřejně přístupných místech. Jedno průměrné, veřejně přístupné, kontejnerové hnízdo v kraji slouží v současnosti pro 108 obyvatel. Přitom ještě před dvěma lety to bylo 135 obyvatel, kteří se o průměrné sběrné hnízdo dělili.  

Pravidla soutěže

Do soutěže jsou zařazeny všechny obce v kraji, které mají uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. – aktuálně je to 214 měst a obcí. Každý ročník je automaticky zahájen prvním dnem kalendářního roku a probíhá po celých 12 měsíců. Vzhledem k odlišnostem ve fungování odpadových systémů v obcích a městech, soutěží obce již druhým rokem ve třech kategoriích rozdělených podle počtu obyvatel. „Hlavním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Zohledněny byly navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů,“ nastínil způsob hodnocení Tomáš Bukáček, regionální manažer EKO-KOM, a.s. 

Finanční odměnu od kraje získávají první tři v každé kategorii. „Všichni finalisté obdrží originální poháry, které vzešly z autorské soutěže na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově. Tyto poháry věnoval do soutěže Liberecký kraj,“ připomněl radní Václav Židek.

První kategorií jsou obce do 500 obyvatel (celkem 5 finalistů), druhou kategorií jsou obce od 501 do 2000 obyvatel (celkem 5 finalistů) a třetí kategorií jsou obce nad 2000 obyvatel (celkem 5 finalistů). Zvláštní kategorií je ocenění za přínosný počin na poli odpadového hospodářství, za který je oceněna vždy jedna obec z každého okresu. 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ZLATÁ POPELNICE 2020

OBCE DO 500 OBYVATEL

 1. místo                    Obec Troskovice 30 000,- Kč
 2. místo                    Obec Vítkovice 20 000,- Kč
 3. místo                    Obec Albrechtice v Jizerských horách 10 000,- Kč
 4. místo                    Obec Tuhaň věcná odměna
 5. místo                    Obec Bedřichov věcná odměna

OBCE OD 501 DO 2000 OBYVATEL

 1. místo                    Město Jablonec nad Jizerou 30 000,- Kč    
 2. místo                    Obec Kořenov 20 000,- Kč
 3. místo                    Obec Malá Skála 10 000,- Kč
 4. místo                    Město Harrachov věcná odměna
 5. místo                    Obec Josefův Důl věcná odměna

OBCE NAD 2000 OBYVATEL

 1. místo                    Město Rokytnice nad Jizerou 30 000,- Kč
 2. místo                    Město Doksy 20 000,- Kč
 3. místo                    Město Jilemnice 10 000,- Kč
 4. místo                    Město Lomnice nad Popelkou věcná odměna
 5. místo                    Město Semily  věcná odměna

PŘÍNOSNÝ POČIN NA POLI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Okres Česká Lípa          Obec Chotovice 10 000,- Kč

Okres Jablonec nad Nisou  Obec Pulečný 10 000,-Kč

Okres Liberec              Obec Vlastibořice 10 000,-Kč

Okres Semily                Obec Roprachtice 10 000,- Kč

ASEKOL a ELEKTROWIN

V rámci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Zlatá popelnice své ceny udělují již tradičně také kolektivní systémy ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. 

Kolektivní systém ASEKOL a.s. v soutěži ve sběru drobného elektra ocenil své vítěze ve třech kategoriích.  V kategorii 2 000 až 10 000 obyvatel bralo prvenství Město Jilemnice, v kategorii nad 10 000 obyvatel uspělo Město Turnov a Skokanem roku se stalo Město Český Dub.

V soutěži ve zpětném odběru elektrozařízení, kterou vyhlašuje kolektivní systém ELEKTROWIN a.s., byla hodnocena maximální celková výtěžnost na obyvatele ve dvou kategoriích. V obcích do 4 000 obyvatel bylo nejlepší Město Dubá, v obcích nad 4 000 obyvatel zvítězilo Město Doksy. 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ASEKOL a.s.

SKOKAN ROKU Město Český Dub 7 000,- Kč

KATEGORIE 2 000 – 10 000 OBYVATEL Město Jilemnice 10 000,- Kč

KATEGORIE NAD 10 000 OBYVATEL Město Turnov 15 000,- Kč

VÝSLEDKY SOUTĚŽE KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ELEKTROWIN a.s.

KATEGORIE DO 4 000 OBYVATEL Město Dubá 20 000,- Kč

KATEGORIE NAD 4 000 OBYVATEL Město Doksy 20 000,- Kč

Foto a zdroj: