Rubriky
AKTUALITY

47. Technický seminář Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení 2015

Ve dnech 21. 5. – 22. 5. 2015 proběhl v Táboře v Hotelu Palcát 47. Technický seminář Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (dále jen SRVO) 2015, kterého jsem se zúčastnil jako host jménem Sdružení komunálních služeb.

V úvodu setkání jsem za naše sdružení přednesl zdravici, společně se senátorem Mgr. Pavlem Eybertem, místostarostkou města Tábor Mgr. Kateřinou Bláhovou, členem představenstva Spolek veřejně prospěšných služeb Ing. Pavlem Gaizurou a zástupcem organizačního garanta TST Tábor panem Josefem Koudelkou.

Po vystoupení sponzorů technického semináře SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o. a ESAGONO, s.r.o. a firemních prezentacích následovaly jednotlivé přednášky, z nich především vyplynulo, že veřejné osvětlení je veřejně prospěšnou službou, která je upravena legislativními a technickými předpisy.Bohužel nejednoznačnost některých právních norem a prováděcích předpisů a snižování provozních nákladů obcí a měst je příčinou neutěšeného stavu ve VO. Přednášející na technickém semináři se zabývali rekonstrukcemi VO, osvětlováním přechodů, porovnáním LED osvětlení, pasportizací VO, používání dat VO v integrovaném záchranném systému a legislativní situací.

V závěrečné argumentaci svého příspěvku Miroslav Tichý, člen předsednictva SRVO, poukázal na absenci předpokládaných provozních nákladů VO v rozpočtech pro provoz, obnovu i dlouhodobý rozvoj. Alarmující slova nejen pro účastníky semináře zazněla v příspěvku Ing. Jiřího Skály, předsedy SRVO, který dlouhodobě sleduje následky dopravních nehod ve světle světel a hledá dialog se všemi partnery. „ Města šetří a lidé umírají“, přestože vztah mezi kvalitou osvětlení a bezpečností dopravy a chodců je prokázán. Zkvalitnění osvětlení snižuje i společenskoekonomické ztráty, je tedy předpokladem kvality života a bezpečnosti občana. 47. Technický seminář v Táboře přesvědčil, SRVO není jen názorovou platformou, ale aktivně přispívá k rozvoji VO.

Jaroslav Kupsa, člen rady SKS