Rubriky
AKTUALITY

51. Kongres SRVO ve SPORT V Hotelu Hrotovice

Ve dnech 28. – 29.4. 2017 uspořádalo naše partnerské Sdružení 51. Kongres SRVO ve SPORT V Hotelu Hrotovice.
Generální partnerství kongresu převzal Spolek veřejně prospěšných služeb zastoupený předsedou SVPS Ing. Jaroslavem Mynářem a členem představenstva Ing. Pavlem Gaizurou. Dopolední část setkání se nesla v duchu odborných témat k normám VO, měření osvětlenosti pozemních komunikací a získání dotací pro Strategické dokumenty.

Na odpoledne byl naplánován program zpráv SRVO, po kterém následovala vzrušená diskuze a následná volba předsedy, místopředsedy a dalších členů předsednictva. Protože se jednalo o důležité volební zasedání, účastnila se jej většina řádných členů.

Zvolený staronový předseda SRVO Ing. Jiří Skála pozval na závěr programu účastníky jednak na večerní neformální posezení s hudbou a také na podzimní 52. Kongres SRVO.

V pátek dopoledne připravili organizátoři volné pokračování odborných informací ve formě zajímavé exkurze ve vodní elektrárně Dalešice.
Za Sdružení komunálních služeb se setkání v Hrotovicích účastnil Ing. Bohuslav Rataj a Ing. Josef Matucha.