Rubriky
AKTUALITY

OCENĚNÍ SKS od KFDZOM

OCENĚNÍ SKS od KFDZOM:

Polské sdružení KFDZOM ocenilo Sdružení komunálních služeb za dlouholetou mezinárodní spolupráci při tvorbě současných Evropských standardů v oblasti nakládání s odpady.

Ve dnech 17. až 20. května 2017 se konal 50. jubilejní Kongres KFDZOM v Serocku (Mazowieckie) POLSKO.

V průběhu kongresu se konalo vědecké zasedání na téma „Včera, dnes a zítra polského nakládání s odpady“, které se zúčastní vědci z renomovaných univerzit v Polsku.

U příležitosti 25. výročí KFDZOM zahrnoval Gala večer předávání ocenění a čestná uznání za práci a přínos v nakládání s odpady.