Rubriky
AKTUALITY

53. Kongres SKS – Hotel Jezerka

Po tříleté pauze přivítal 14. – 16. 11. 2017 účastníky 53. Kongresu SKS opět hotel Jezerka na Seči.

Tentokrát se naše setkání prolínalo se slavnostním připomenutím 20. výročí založení Služeb města Pardubic a.s. a Odpady a.s. Obě tyto firmy se staly také partnery naší akce,  za což jim patří poděkování.

Dnes již tradiční Workshop prvního dne kongresu na téma ,, IN HOUSE ,, se setkal s velkým zájmem členů Sdružení . Debaty k vzneseným otázkám se přenesly i do následných večerních setkání zainteresovaných účastníků.

Program hlavního dne 53. Kongresu se po zahájení soustředil na ocenění členských TS, které se umístily v různých celorepublikových soutěžích. Jednalo se o Služby města Pardubic, a.s.: „ Leader v prosazování moderních technologií v oblasti komunálních služeb České republiky“, TS Tábor: „ Parkoviště roku 2016 v rámci ČR“, TS Opava: Finalista celostátní soutěže -„O křišťálovou popelnici 2016.“ a „ Cena hejtmana MorSlezKraje za společenskou odpovědnost 2016 Podnikatelský sektor – firma do 250 zaměstnanců“, TS Lanškroun: 2 místo v celostátní soutěži: „O křišťálovou popelnici 2016.“ , EKO servis Zábřeh: Finalista celostátní soutěže -„O křišťálovou popelnici 2016 a Elektrooskar – Za třídění elektrospotřebičů“ , EkoKom,a.s.: Za vznik pojmu – „systém EkoKom“ .

Následovala odborná dopolední část kongresu na téma ,, Úřad práce- smlouvy VPP ,, , kde se přednášející Ing. Klimpl, ředitel Úřadu práce Pardubice , podělil o zkušenosti ze své dlouholeté praxe. V průběhu celého dne také probíhala prezentace vystavovatelů na stáncích v interiéru hotelu a po obědě následovala již tradičně velmi zajímavá venkovní výstava komunální techniky. Nutno říci, že díky odpovědnému přístupu zástupců 46 vystavujících firem jsme plně využili limitní výstavní prostory hotelu k oboustranné spokojenosti .

Večerní společenský program nám s jistou dávkou překvapení připravili zástupci partnera kongresu, Služeb města Pardubic.

Beseda se zajímavými představiteli města Pardubice, hokejistou Martincem, plochodrážním jezdcem a ředitelem závodu ,, O zlatou přilbu ,, p. Erbanem a ředitelem divadla, hercem p. Dohnalem byla úplně novým zážitkem našich společenských večerů. Nicméně následné vystoupení hudební skupiny Ready Kirken a produkce DJ vystupňovala příjemný dojem z celého večera.

Následný, poslední den kongresu dopoledne, před odjezdem, se mohli zájemci z našich řad přesunout na dostihové závodiště Pardubice, kde byla připravena komentovaná prohlídka areálu a také ukázka výcviku koní MP Pardubice.

Ing. Matucha Josef, Asistent předsedy SKS