Rubriky
AKTUALITY

Pracovní seminář SRVO

Je již nepsanou zvyklostí, že v podzimním programu akcí registrujeme pracovní semináře našeho partnerského spolku Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení. Ten letošní se konal 26. 10. 2017 v hotelu Palcát v historickém městě Tábor.

Témata přednášek byla zaměřena na nové trendy ve správě a servisu VO a vlivu VO na bezpečnost v silniční dopravě. V současné době je již také velmi aktuální návaznost provozu VO v projektech řešení Smart City, které prezentovaly zastoupené firmy v odpoledním programu. Prakticky ze všech přednáškových příspěvků i výstavních prezentací je patrné, že oblast VO prochází v posledním období rychlým vývojem jak v kvalitě, tak i e efektivitě využití.

Ing. Matucha Josef 

Asistent předsedy SKS