Rubriky
AKTUALITY

Sněm ZOVP SR

Ve slovenské Galantě se konal 12. 10. 2017 Sněm ZOVP SR. Přijali jsme pozvání našich partnerů ze Slovenska a přijeli na jejich pracovní zasedání v složení Ing. Matucha a Ondra Dobrovolský.

Program setkání měl ryze pracovní charakter s výměnou názorů a zkušeností, doplněný přednáškou s tematikou organizační struktury s.r.o. , ev. příspěvkové organizace. V diskuzi s přednášejícím právníkem se řešila i otázka vztahu a pravomocí představitelů měst vůči jednatelům, případně ředitelům technických služeb.
V odpoledním programu se tradičně představila řada vystavovatelů s ukázkami komunální techniky. Pro zpestření programu připravili pořadatelé následně projížďku lodí na blízké přehradě Královo.