Rubriky
AKTUALITY

Ministr v technických službách

Technické služby (TS) v Čechách, jen velmi ojediněle, mají možnost uvítat člena vlády ČR. O to větší poctou pro společnost TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. (TDS) vlastněnou 100% městem Mariánské Lázně, se stala v říjnu návštěva ministra dopravy pana Ťoka. Prohlédl si „křižovatku smrti“ mezi Velkou Hleďsebí a obcí Drmoul, kde by se mělo pokračovat s obchvatem kolem Mariánských Lázní.
Při této příležitosti pan ministr zavítal do samotného lázeňského města a s doprovodem byl uvítán nejen zástupci města, ale i v dalších významných firmách. Mariánské Lázně, jsou neoficiálně nazývané nejčistším městem u nás a pořádek i celoroční údržbu městských komunikací má na starosti společnost TDS. Pan ministr si takovou firmu přijel prohlédnout.

Jednatel a ředitel společnosti pan Daniel Javůrek přivítal v sídle společnosti pana ministra, který se velmi zajímal o problematiku v komunální sféře. Dan Javůrek také seznámil Dana Ťoka s různými aspekty komunální branže, včetně stavu veřejného osvětlení na komunikacích měst a obcí, s problematikou odpadů, nadnárodních firem a v neposlední řadě i s rekomunalizací* v těchto oblastech. Dále provedl ministra po areálu, seznámil jej s novým sběrným dvorem a halou i zásobami posypového materiálu na zimu. Samozřejmá byla prohlídka nové i starší techniky, technického vybavení, zázemí a automobilů. Ministr Ťok projevil velký zájem o speciální vozidla. Také vstřícně diskutoval se zaměstnanci a ochotně se fotil s pracovníky společnosti.

Na závěr jednatel předal panu ministrovi upomínkové předměty, dále například malou maketu speciálního čistícího vozu i knihu 25 let SKS (Sdružení komunálních služeb). Ředitel představil tento spolek, který je jedním z několika významných organizací v komunální oblasti a sdružuje v Čechách různé TS. Pan ministr poděkoval za informace, přijetí, přístup a zejména vývoj společnosti a výsledky prováděných činností. Také se pochvalně vyjádřil k osobě ředitele TDS před zástupci města. Po hodině strávené v TDS se přítomní rozloučili s ministrem, který svým zájmem působil velmi sympatickým dojmem na zaměstnance společnosti.

*Rekomunalizace:
ekonomická výhodnost pro samosprávy, při navrácení strategických činnosti do působnosti společností ve 100 % vlastnictví (nejsou odváděny zisky mimo a je zhodnocován vlastní majetek)