Rubriky
AKTUALITY

54. Konference SRVO

Členská základna Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení se setkala na 54. konferenci  SRVO  ve dnech  1 .- 2.11. 2018 v Brně .  Zázemí pro účastníky setkání poskytl hotel OREA Resort Santon. Partnerskou organizací Sdružení komunálních služeb zastupoval na konferenci asistent předsedy Ing. Matucha.  Nové vedení  spolku připravilo pro členy velmi zajímavé přednášky a diskuzi nejen k tématu veřejného osvětlení , snížení  světelného znečištění, ale také k problematice vlivu světla, především tzv. modré složky světla na organizmy. Vlastní  prezentace vystavovatelů a následný společenský večer  již jen doplnily úspěšný  program konference.  Pro zájemce z řad SRVO byla ještě v pátek připravena návštěva centrálního technického dispečinku Brněnských komunikací. 

Ing. Matucha Josef,  

Asistent  předsedy  SKS