Rubriky
Nezařazené

60. Kongres Sdružení komunálních služeb

Na úspěšný jarní kongres ve ,,Špidlu“, jsme navázali jubilejním 60. Kongresem ve Wellness hotelu Vista na Dolní Moravě.  Do atraktivního prostředí horského střediska přijelo 230 účastníků a 41 vystavovatelů komunální techniky.     

Nad kongresem převzala záštitu Ministryně životního prostředí Ing. Bc. Anna Hubáčková, a také   hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D., který na konání akce poskytnul dotaci v částce 30.000, – Kč. Na hlavní jednací den 13.10. přijel v zastoupení hejtmana PK, člen rady PK pro životní prostředí Miroslav Krčil, Dis.

Kongres podpořili i naši partneři firma AVISTECH – generální partner, firma MOBA MOBILE AUTOMATION AG – hlavní partner a firma. ELTE SMART, S. Z o.o. , za což jim děkujeme.                                                                                                                                                                     

Z partnerských organizací nás navštívili kolegové ZOVP ze Slovenska, MAKE z Maďarska, Sdružení pro rozvoj VO a mediální partneři, vydavatelství Profipress, Průmyslová ekologie, s.r.o a Ekologie v praxi, z.s.

Středeční odborný program pokračoval rozpracováním téma z jarního Workshopu ,, URS – Opravy komunikací“.  

V rámci čtvrtečního slavnostního zahájení, po zdravicích vzácných hostů, následovalo předávání ocenění pro zasloužilé osobnosti SKS, jubilanty a také přivítání nových představitelů členských organizací. Současně jsme vyhodnotili tematický zájezd do Finska a představili upoutávkou připravovaný podzimní tematický zájezd do severních Čech. Před obědem byl v programu ještě další odborný program s prezentací na téma: „Možnosti, jak dosáhnout třídicích cílů.“ s přednesením našimi členy Ing. Olgou Dočkalovou, jednatelkou TS Malá Haná a Milanem Doubravským Dis, ředitelem EKO Servisu Zábřeh na Moravě. Dopolední program jsme ukončili prezentací partnerů a vystavovatelů v kongresovém sále. V odpolední časti dne proběhla členská schůze a následovala prohlídka a prezentace výstavních stánků s komunální technikou.

Čtvrteční večer věnovaný vzájemným setkáním a zábavě ozvučila kapela Partyleaders a především jej zpestřilo smyčcové dámské trio Inflagranti, které přednesenými skladbami nadchlo a zvedlo na taneční parket téměř všechny účastníky večera. 

Poslední, páteční den kongresu dostali účastníci setkání možnost poznat atrakce hotelu VISTA, tj. stezku v oblacích a také unikátní visutý most. Vzhledem k tomu, že nám po celou dobu konání kongresu přálo počasí, tak procházka po těchto kuriozitách byla příjemným zakončením další úspěšné akce. Více foto naleznete v GALERII.

Ing. Josef Matucha, tajemník SKS