Rubriky
Nezařazené

62. Kongres Sdružení komunálních služeb ČR

V rámci připomenutí a současně také oslav 30. výročí vzniku samostatné České republiky se ve dnech
22. – 24. 11.2023 konal v hotelu Clarion Ostrava 62.Kongres Sdružení komunálních služeb ČR.

Záštitu nad akcí převzala PS ČR, senát PS ČR, hejtman MSK a statutární město Ostrava.

Za přítomnosti vzácných hostů Ing. Věry Kovářové, 1. místopředsedkyně PS ČR, Ing. Petra Víchy, člena senátu ČR a Mgr. Jana Dohnala, náměstka primátora Ostravy přijelo na setkání 230 účastníků a také 49 vystavovatelů komunální techniky.

Na úspěšném průběhu setkání se podíleli podporou především naši partneři firmy MOBA Mobile Automation AG, Koncept HK, ELTE Smart a také město Ostrava, za což jim děkujeme. Po mediální stránce pokračuje naše úspěšná spolupráce s vydavatelstvím ProfiPress a internetovým deníkem Komunální ekologie a Ekologie v praxi.

Do odborného programu akce jsme zařadili středeční seminář na téma: Nákup komodit na komoditní burze a také podnětné čtvrteční přednášky na téma: Kyberbezpečnost NIS 2 – nová směrnice EU a   Osobní rozvoj manažera – zdolávání námitek, psychohygiena z kritiky a negativních komentářů.

V rámci čtvrtečního dopoledního jednání jsme přivítali nové členy SKS, blahopřáli jubilantům k významnému životnímu jubileu a také se rozloučili s dlouholetými kolegy Ing. Roučkovou z Bíliny a Karlem Šilhavým z Přelouče. Současně se také naši členové mohli obrazově, formou připravených video produkcí, seznámit s průběhem tematické pracovní cesty do ZČ kraje a programem připravované cesty v příštím roce do Maďarska. Závěr čtvrtečního dopoledne byl věnován prezentaci vystavovatelů. Odpolední čas po valné hromadě SKS patří ,,našemu vláčku´´ , t.j. organizované venkovní prohlídce a prezentaci našich vystavovatelů komunální techniky. Po celodenním náročném programu čekal na účastníky relax na společenském večeru s rautem, vystoupením živé hudby a hudebním překvapením tzv. českého Elvise Presley.

Před pátečním ukončením kongresu a odjezdem využila řada účastníků nabídku prohlédnout si technickou památku – dolní oblast Vítkovic s dopravou připravenými autobusy.

Děkujeme všem přítomným na kongresu za účast a věřte, že Vaše pozitivní reakce jsou pro nás motivací k přípravě dalších společných setkání v roce 2024.

 

Více foto naleznete v GALERII.

 
Ing. Josef Matucha, tajemník SKS