Rubriky
Nezařazené

Brandýs nad Labem bude mít nádrže na dešťovku a zvažuje i vlastní zdroje energie

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav dlouhodobě usiluje o lepší hospodaření s energiemi i vodou. Realizuje projekty zajišťující energetické úspory, hodnotí možnosti zapojení vlastních zdrojů energie a nově město chystá výstavbu akumulačních nádrží na dešťovku.

Energeticky úsporné projekty i lepší hospodaření s dešťovkou

Nejvíce tepla uniká okny. Proto město klade důraz na zateplování. „V nedávné minulosti proběhla například kompletní výměna oken v ZŠ Palachova. Postupně se mění také okna v budově knihovny. O zateplení se uvažuje i u budovy ZŠ Na Výsluní,“ říká Kateřina Stránská z Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Jen v ZŠ Palachova stála výměna oken, zateplení stropů a obměna kotlů 29 milionů korun. Město využilo dotaci ve výši 11,5 milionu z OPŽP. A tím to zdaleka nekončí.

„V minulém roce byla v ZŠ Na Výsluní dokončena výměna plynové kotelny za energeticky úspornější zařízení. V plánu je také zateplení budovy. Na jaře se pak pustíme do výstavby akumulačních nádrží na dešťovku. Bude to první z takovýchto větších počinů – obdobná řešení jsme zatím dělali u menších staveb. Další nádrže na dešťovou vodu chce město zřídit u právě stavěné sportovní haly při ZŠ Palachova a v Panské zahradě u brandýského zámku,“ přibližuje plány Kateřina Stránská.

Podpora vsakování vod

V ZŠ Na Výslunní budou tři podzemní akumulační nádrže a dvě čerpací šachty pro využívání dešťové vody.

„Chystaná stavba v ZŠ Na Výsluní řeší výstavbu akumulačních nádrží a čerpací šachty pro zpětné využití srážkové vody ze střechy stávající tělocvičny k závlaze stávajícího sportovního hřiště. Součástí výstavby bude i zcela nová areálová stoka dešťové kanalizace, rozvod užitkové vody s napojením na připravovaný rozvod závlahového systému či rozvod pro doplňování užitkové vody ze stávající studny a vsakovací zařízení. Cílem je snížit množství odváděných srážkových vod do kanalizace a samozřejmě zpětné využití. Tento záměr je součástí celkové strategie města podporovat vsakování vod,“ upozorňuje Kateřina Stránská.

Chystá se energetická koncepce

Jednou z možností, jak se vyrovnat s nárůstem cen energií, je hledat energetické úspory a využívat při tom dotace. Město také zvažuje využívání vlastní výroby energie.

„Značná část budov v majetku města – školy, objekty úřadu, knihovna či kino leží v památkově chráněné oblasti. Jde o budovy, které se stavěly s minimálním nárokem na energetickou účinnost. A vzhledem k jejich statutu nemůžeme příliš zasahovat do jejich vzhledu. Musíme tudíž bohužel počítat s vyššími náklady na energie. Řešit to chceme ale právě úsporou v jiných oblastech, kupříkladu v zapojení vlastních zdrojů energie,“ zdůrazňuje Stránská.

Městská společnost BBM pracovala na sjednocování odběrných míst a připravuje energetickou koncepci, v níž budou vytipovány možnosti úspor na městských objektech.

Jakým směrem se město bude ubírat dál, je nyní předmětem chystané celkové energetické koncepce. Ta má mimo jiné řešit i případné zapojení nových zdrojů energie. V loňském roce město uvedlo do provozu kogenerační jednotku, která vedle některých městských objektů zásobuje i brandýskou nemocnici. Do budoucna bychom chtěli k této jednotce přidat i více druhů obnovitelných zdrojů,“ uzavírá Kateřina Stránská.

Zdroj + foto: