Rubriky
Nezařazené

Odborný seminář SKS ČR

Po loňském úspěšném odpadovém semináři jsme připravili další pokračování zaměřené

na problematiku odpadů s tématem: „Možnosti, jak dosáhnout třídících cílů“

Seminář se konal 16. 2. 2023 v hotelu Don Giovanni Praha.

 

Program setkání zahájily prezentace partnerských firem:

  • Contenur ČR – (dodavatel nádob na odpady)
  • Mevra EcoWaste – (technologie recyklace plastů)
  • Malcom – (komunální technika)
  • VUT Brno (software na harmonogramy svozu odpadů)

 

Obsah semináře navázal a rozvinul téma workshopu pořádaného v rámci kongresu na Dolní Moravě v loňském roce.

Naším záměrem bylo v prezentacích od zúčastněných odborníků ukázat pohled z praxe a podmínky legislativy.

Na semináři vystoupili:

Ing. Olga Dočkalová – odpadová specialistka SMO ČR, starostka obce Sudice a jednatelka TS Malá Haná

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí

Ing. Jaromír Manhart, projektový manažer, Státní fond životního prostřední ČR

Bc. Petr Pichler, manažer, EKO-KOM a.s.

Zájem účastníků akce se projevil mnoha dotazy k přednášejícím i sdělováním praktických zkušeností z jednotlivých technických služeb. Věřím, že poznatky získané na semináři povedou k naplnění třídících cílů.  Pro obce bude prvním milníkem splnit povinnost odděleně soustřeďovat recyklované složky komunálních odpadů v roce 2025 ve výši 60%.

Chtěl bych touto cestou poděkovat partnerským firmám, které finančně zaštítily seminář, organizátorům a všem zúčastněným.

Bc. Milan Doubravský vedoucí sekce odpadů SKS ČR jednatel EKO servis Zábřeh s.r.o., ředitel TS Zábřeh příspěvková organizace