Rubriky
AKTUALITY

Cena za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“

Společnost Technické služby Tábor s.r.o. se v letošním roce zúčastnila druhého ročníku Ceny za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“.

Cena je vyhlášena Radou Kvality ČR s Asociací společenské odpovědnosti, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a P3 – People, Planet, Profit.

V kategorii pro malé a střední podniky je důraz kladen na regionální aspekty a dopady společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Samostatně se hodnotí oblasti (Regionální odpovědnost, Lidská práva a pracovní podmínky, Ekologie, Protikorupční opatření a Doplňkové informace), které pokrývají různé oblasti společenské odpovědnosti. Hodnocení je navrženo tak, aby i podnik, který CSR (Corporate Social Responsibility) ve své strategii prozatím neidentifikuje, pomohl zjistit svou pozici v rámci CSR a zhodnotit stávající aktivity. Hodnotí se, jaké činnosti podniky plánují a realizují, a jaké jsou schopni předložit důkazy o jejich existenci i opatřeních stávajících, případně budoucích.

V rámci celorepublikového hodnocení se společnost Technické služby Tábor s.r.o. umístila v kategorii malý a střední podnik na 3. místě.

Cena byla předána 23. 11. 2016 v Praze, v rámci Evropského týdne malých a středních podniků.
GRATULUJEME