Rubriky
AKTUALITY

Jubilejní Kongres SRVO

Naše partnerské Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení dosáhlo v letošním roce významného jubilea – 25 let od svého založení.


K tomuto výročí byl uspořádán  ve dnech 20. – 21. 10. 2016  Kongres SRVO v půvabném prostředí jižní Moravy , ve Vinařství u Kapličky. Dlužno  říci, že vlastnímu Kongresu předcházel dne 19. 10. 2016 seminář pro veřejnou správu  k problematice VO, který v hojné míře navštívili především  starostové měst a obcí.


Program jubilejního Kongresu byl zaměřen na problematiku bezpečnosti silničního provozu ve vazbě na kvalitu veřejného osvětlení a také na ocenění všech těch, kteří se v průběhu historie SRVO významně podíleli na jeho činnosti.
V odborné části setkání vystoupil předseda SRVO s představením dosažených cílů, zástupci firem věnujících se VO i hosté Kongresu, jako např.představitel policejního prezidia , sekce bezpečnosti silničního provozu.
Pozvaní hosté, zasloužilí pamětníci Sdružení se ve svých vystoupeních  vyjadřovali  k začátkům činnosti  a  jejich následné  ocenění dojímalo nejen je, ale i celé osazenstvo kongresového sálu.


Závěrem oficiálního programu Kongresu podepsali  představitelé  partnerských Sdružení, tj. SRVO, SKS a SVPS Memorandum o spolupráci. Skvěle připravený večerní společenský program se stal příjemnou tečkou za oslavou 25. výročí  založení Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení.