Rubriky
AKTUALITY

SKS: Odborný zájezd na Slovensko

Ve dnech 28. 9. – 1. 10. 2016 se uskutečnila odborná exkurze na Slovensko.

Cestou jsme navštívili společnost Vepos Skalice, kde nás přivítal předseda partnerské organizace, Združenie organizácií veřejných prác ( ZOVP ), našeho spolku Mgr. Peter Kuba. Po prohlídce areálu a třídící linky jsme se přesunuli k mohyle význačné osobnosti v dějinách Slovenska, generála, PhDr. Milana Rastislava Štefánika.

Druhý den jsme navštívili Technické služby Nové mesto nad Návahom. V této společnosti jsme si prohlédli stávající zázemí, výstavbu nového areálu a třídící linku s kompostárnou. Zůstali jsme překvapení z jejich starší, avšak stále udržované komunální techniky, a také nad mateřským přístupem představitelů města ke svým technickým službám. Jako zářný příklad: využití starých areálů v majetku města, kdy právě jeden z areálu rekonstruují přímo své technické služby a bude využit pro zkvalitnění poskytovaných služeb pro svého zřizovatele. Odpoledne jsme využili na návštěvu Liptovské Mary.

Poslední den jsme navštívili společnost KOBIT Slovakia zabývající se výrobou nástaveb, zejména na zimní údržbu. Ještě před obědem jsme si prohlédli Oravský hrad. Pozdní odpoledne někteří kolegové využili k výšlapu na Chopok, zbytek delegace diskutoval nad pracovními záležitosti v jednotlivých městech a porovnával je s podmínkami našich hostitelů .
Zájezd byl zakončen společným večerem.
V rámci odborného zájezdu se uskutečnilo také jednání Rady, kde hlavním tématem byla příprava Podzimního Kongresu.

Děkujeme všem účastníkům za dobrou reprezentaci našeho sdružení.

Bohumil Rataj, Předseda Rady