Rubriky
Nezařazené

Česko a Sasko začíná spolupracovat v oblasti oběhového hospodářství

26. – 27. září 2022 proběhne na půdě Rozvojové Saské banky v německých Drážďanech workshop za účasti náměstka ministra průmyslu a obchodu, Mariana Piechy. U kulatých stolů se bude hovořit o možnostech vzájemné pomoci při přechodu na cirkulární ekonomiku.

Zachování přírodních zdrojů a zachování technologické soběstačnosti vyžaduje přechod od dnes často stále lineárního hospodářství k oběhovému hospodářství. Vývoj materiálů, konstrukce, design, výroba, použití a recyklace musí být uvedeny do synergického kontextu. Tohoto úkolu nelze dosáhnout pouze na národní úrovni, ale zcela bez pochyb vyžaduje úzkou přeshraniční mezinárodní spolupráci. Cirkulární ekonomika má tedy velký význam nejen pro udržitelný rozvoj průmyslu v Čechách a v sousedním Německu, ale také pro šetrné zacházení se vzácnými zdroji surovin i energie.

Workshop se koná za pořadatelské a organizační spolupráce klastru Wasten a Technické Univerzity Dresden a kromě náměstka ministra průmyslu a obchodu Mariana Piechy bude rozhovorům přítomna i Generální konzulkla ČR v Drážďanech Markéta Meissnerová a také saský ministr pro místní rozvoj, Thomas Gottfried Schmidt.

Kulaté stoly, u kterých budou rokovat zástupci univerzit, věděckých pracovišť, vývojářů a firem uvádějící nové technologie do praxe, budou rozděleny podle oborů. Každý má své ústřední téma a účastníci si tedy mohou vybrat:

  • Plasty
  • Kovy
  • Energie
  • Kaly z ČOV

Klastr WASTen, který je spoluorganizátorem akce, sdružuje univerzity a podniky v oblasti odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky a zabývá se podporou zavádění moderních technologií do praxe. Členy klastru jsou 4 významné univerzity – UJEP, VŠB TU Ostrava, VŠCHT Praha a Česká zemědělská univerzita a dále přibližně 30 podniků a několik dalších výzkumných organizací.

TU Dresden hlavní organizátor, je nejvýznamnější univerzitou v Sasku. Součástí jejích aktivit je podpora výzkumu v oblasti cirkulární ekonomiky a rozvoj moderních technologií v energetice. TU Dresden je klíčovou součástí klastru na rozvoj cirkulární ekonomiky na území svobodného státu Sasko CIRCULAR SAXONY.

Zdroj+ foto: